Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Performans w życiu publicznym 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/M/KHP/PerfwZP1-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Performans w życiu publicznym 1
Jednostka: Wiedza o teatrze (studia drugiego stopnia)
Grupy: Przedmioty WOT/M rok II sem. 3
Przedmioty specjalności KRYTYKA-PERFORMATYKA WOTM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Cel ogólny:

Przedstawienie studentom sposobów wykorzystania strategii metodologicznych performatyki w interpretacji zjawisk życia publicznego.

Cele szczegółowe:

1. Przekazanie umiejętności przeprowadzenia pogłębionej analizy bieżących i historycznych zjawisk życia publicznego.

2. Przedstawienie performatyki jako jednej ze współczesnych nauk społecznych.

3. Wskazanie miejsc, w których osiągnięcia performatyki uzupełniają ustalenia innych nauk społecznych lub wchodzą z nimi w dyskusję.

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter seminarium. Ich szczegółowa tematyka zmieniana jest co roku - tak, żeby rezonowała ze aktualnym doświadczeniem studentów. W zależności od stanu emocji społecznych podczas zajęć mogą być analizowane różne zjawiska życia publicznego w ich wymiarze performatywnym (np. żałoba smoleńska, Czarny Protest). Każdorazowo analiza takich zjawisk połączona jest z lekturą ważnych tekstów z kręgu współczesnych nauk humanistycznych oraz społecznych (politologii, socjologii, ekonomii, teorii sztuki itp.). Cel zajęć jest podwójny: 1. ugruntować wśród studentów wiedzę na temat performatyki, sprawić, by kategorie wprowadzane przez klasyków performatyki stały się naturalną częścią intelektualnego wyposażenia studentów; 2. nakłonić studentów do pogłębionej analizy otaczającego ich życia społecznego.

Literatura:

Zgodnie z listą przedstawioną poniżej.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

student po zakończeniu kursu:

K_W01 - ma pogłębioną wiedzę o miejscu wiedzy o teatrze w systemie nauk humanistycznych i jej powiązaniach z innymi naukami, pozwalającą na integrowanie różnych dyscyplin naukowych - P7S_WG, P7S_WK

Umiejętności:

student po zakończeniu kursu:

K_U04 - posiada umiejętność syntetycznego i interdyscyplinarnego łączenia i wykorzystania wiedzy z innych nauk humanistycznych i społecznych - P7S_UW, P7S_UU

Kompetencje społeczne:

student po zakończeniu kursu

K_K03 - ma pogłębioną świadomość społecznego znaczenia teatru i szeroko pojmowanej kultury, inspiruje i uczestniczy w działaniach animatorskich - P7S_KO, P7S_KR, P7S_KK

Metody i kryteria oceniania:

W semestrze zimowym zaliczenie na podstawie uczestnictwa w zajęciach oraz aktywności w dyskusji. W semestrze letnim zaliczenie z oceną na podstawie uczestnictwa w zajęciach (25 proc.), aktywności w dyskusji (25 proc.) oraz rozmowy (50 proc.; student/studentka wybiera trzy teksty z omówionych na zajęciach, stają się one przedmiotem rozmowy egzaminacyjnej).

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Tomasz Plata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WOT - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mrowcewicz, Tomasz Plata, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Tomasz Plata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-09-24 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mrowcewicz, Tomasz Plata, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Tomasz Plata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WOT - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mrowcewicz, Tomasz Plata, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Tomasz Plata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Plata, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Tomasz Plata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT wykład konwersatoryjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Plata, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Tomasz Plata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT wykład konwersatoryjny - zaliczenie
Skrócony opis:

W roku akademickim 2020/21 omówione na zajęciach zostaną dwa bloki tematyczne.

Punktem wyjścia do pierwszego (w semestrze zimowym) będzie książka Ivana Krasteva oraz Stephana Holmesa "Światło, które zgasło", wraz z centralną w niej kategorią imitacji - jako kluczem do zrozumienia transformacji kulturowej bloku wschodniego po 1989 roku, a także szerzej - współczesnej ofensywy polityki populistycznej (w Polsce, na Węgrzech, w USA czy Rosji).

W semestrze letnim zajmiemy się tradycją awangardy artystycznej - w jej ujawnieniach historycznych oraz współczesnych. Szczególnym przedmiotem naszego zainteresowania staną się najważniejsze teorie sztuki awangardowej (Benjamin, Adorno, Burger, Morawski). Skonfrontujemy je z awangardowymi praktykami, ze szczególnym uwzględnieniem ich historycznego tła (przełom XIX i XX wieku). Głównym przedmiotem naszego zainteresowania staną się działania z kręgu niemieckiego Hellerau (Jacques-Dalcroze, Appia) jako przykład mniej znanego nurtu awangardy historycznej, dziś szczególnie wartego przypomnienia

Literatura:

Semestr zimowy (wszystkie teksty we fragmentach):

Ivan Krastev, Stephen Holmes "Światło, które zgasło"

Benedict Anderson "Wspólnoty wyobrażone"

Edward Said "Orientalizm"

Zdzisław Krasnodębski "Demokracja peryferii"

Jadwiga Staniszkis "Postkomunizm"

Jan Sowa "Fantomowe ciało króla"

Carl Schmitt "Pojęcie polityczności"

Chantal Mouffe "Polityczność"

Semestr letni (wszystkie teksty we fragmentach):

Walter Benjamin"Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej"

Theodor Adorno "Teoria estetyczna"

Peter Burger "Teoria awangardy"

Stefan Morawski "Na zakręcie od sztuki do po-sztuki"

Małgorzata Leyko "Teatr w krainie utopii" (rozdział o Hellerau)

Karl Eric Toepfer "Empire of Ecstasy"

Emile Jacques Dalcroze, wybór tekstów

Adolphe Appia "Dzieło sztuki żywej"

Ebenezer Howard "Miasta-ogrody jutra"

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Plata, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Tomasz Plata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT konwersatorium - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23"

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Plata, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Tomasz Plata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT konwersatorium - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.