Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Performans międzykulturowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/M/KHP/PerfM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Performans międzykulturowy
Jednostka: Kierunek Wiedzy o Teatrze
Grupy: Przedmioty WOT/M rok I sem. 1
Przedmioty WOT/M rok I sem. 2
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z współczesnym teatrem i performansem w Azji, Ameryce Łacińskiej i Afryce oraz zaznajomienie z dominującymi dyskursami kultury współczesnej oraz możliwościami ich stosowania w interpretacji dzieła teatralnego/performansu/dzieła sztuki.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie.

2. Performans międzykulturowy.

3. Kolonializm i mimikra kolonialna.

4. Wystawy. Antonin Artaud

5. Orientalizm. Siakuntala Jerzy Grotowski. Mahabharata Peter Brook.

6. Postkolonializm.

7. Trening. Eugenio Barba.

8. Shakespeare w Azji

9. Willibrordus S. Rendra. Teater Koma. Papermoon Puppet Theatre (Indonezja).

10. Two Undiscovered Amerindians Visit the West (1992–1994) Coco Fusco i Guillermo Gómez-Peña (Kuba/Meksyk).

11. Games of Desire Shirin Neshat (Iran).

12. Yoruba (Afryka Zachodnia).

13. Wole Soyinka (Nigeria).

14. Performanse turystyczne.

15. Post-turysta.

Efekty uczenia się:

Wiedza

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 1 ma wiedzę o współczesnym teatrze i performansie w Azji, Ameryce Łacińskiej i Afryce. K_W05+++

EM 2 ma wiedzę o powiązaniach teatru z innymi dziedzinami sztuki rozwijającymi się w Azji, Ameryce Łacińskiej i Afryce. K_W09++

EM 3 zaznajamia się z aktualnymi trendami w sztuce Azji, Ameryki Łacińskiej i Afryki K_W18+++

Umiejętności

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 4 Potrafi samodzielnie przygotować referat na podstawie zadanych lektur, materiałów źródłowych K_U02+++ K_U03++ KU04++

EM 5 Potrafi zinterpretować dzieła pochodzące z innego kręgu kulturowego K_U05++ K_U06+++

EM 6 Potrafi przygotować wystąpienie w oparciu o obcojęzyczne materiały źródłowe K_U12++ K_U13+++

Kompetencje personalne i społeczne

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 7 Bierze udział w dyskusjach dotyczących zagadnień międzykulturowych w teatrze K_K04++

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach, wygłoszenie referatu na podstawie zadanego tekstu (często obcojęzycznego).

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-13 - 2017-05-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski
Prowadzący grup: Marianna Lis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marianna Lis, Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Marianna Lis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)