Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie instytucjami 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/M/AOP/ZInst3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie instytucjami 3
Jednostka: Wiedza o teatrze (studia drugiego stopnia)
Grupy: Przedmioty WOT/M rok II sem. 4
Przedmioty specjalności ORGANIZACJA-PRODUKCJA WOTM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 LUB 3.00 LUB 1.50 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przybliżenie studentom działalności instytucji zajmującej się sztukami wizualnymi: misji, zadań, praktyk z zakresu zarządzania, z dodatkowym uwzględnieniem zadań związanych z komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną instytucji. Studenci poznają przykłady rozwiązań stosowanych do zarządzania pracą zespołową przy realizacji projektów.

Pełny opis:

Zakres poszczególnych tematów:

1. Misja, cele, działalność, struktura instytucji sztuk wizualnych na przykładzie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

2. Mapa instytucji sztuk wizualnych: galerie publiczne, galerie prywatne, muzea – zasady funkcjonowania, cele, funkcje. Obieg sztuki.

3. Wystawa sztuki – cele, sposoby prezentacji, metody pracy, praca z publicznością.

4. Metodyka pracy zespołowej w instytucji kultury/realizacja projektu.

5. Komunikacja wewnętrzna w instytucji kultury.

6. Komunikacja z publicznością/marketing/PR w instytucji kultury.

7. Praca z tekstem w instytucji kultury: nota prasowa/nota autorska.

8. Personalne i społeczne aspekty pracy zespołowej – hierarchia, władza, sprawczość, zaangażowanie.

Efekty uczenia się:

Wiedza

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 1 Definiować misję, cele i zasady działalności instytucji sztuki wizualnych i opisać ich strukturę organizacyjną. K_W14

EM 2 Scharakteryzować elementy składowe projektu kulturalnego z zakresu sztuk wizualnych: harmonogram, zespół, zasoby, zadania, rozliczenia, ewaluację. K_W16

EM 3 Opisać zasady komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej instytucji kultury. K_W17, K_W18

Umiejętności student po zakończeniu kursu powinien:

EM 4 Sporządzić notę prasową na temat projektu kulturalnego. K_U08

EM 5 Sporządzić plan działań komunikacyjnych na temat projektu kulturalnego. K_U11

EM 6 Planować właściwą komunikację wewnętrzną i koordynację pracy zespołu projektowego. K_U14

Kompetencje personalne i społeczne

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 7 Oceniać ryzyka dotyczące komunikacji wewnątrz i na zewnątrz projektu. K_K03

EM 8 Rozpoznawać potencjalnych interesariuszy projektu. K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach

Dozwolone 2 usprawiedliwione nieobecności.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT - dydaktyka, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcel Andino Velez, Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Marcel Andino Velez
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT - dydaktyka, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcel Andino Velez, Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Marcel Andino Velez
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT - dydaktyka, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcel Andino Velez, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Marcel Andino Velez
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT wykład konwersatoryjny/ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcel Andino Velez, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Marcel Andino Velez
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład konwersatoryjny/ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcel Andino Velez, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Marcel Andino Velez
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT konwersatorium - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-13 - 2023-05-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcel Andino Velez, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Marcel Andino Velez
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT konwersatorium - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.