Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie instytucjami 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/M/AOP/ZInst2-L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie instytucjami 2
Jednostka: Wiedza o teatrze (studia drugiego stopnia)
Grupy: Przedmioty WOT/M rok I sem. 2
Przedmioty specjalności ORGANIZACJA-PRODUKCJA WOTM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Cele przedmiotu

- Nabyć podstawową wiedzę o funkcjonowaniu instytucji kultury zarówno w Polsce jak i zagranicą.

- Zrozumieć i poznać różnice między instytucjami publicznymi, prywatnymi i trzeciego sektora.

- Nabyć podstawową wiedzę o produkcji teatralnej.

- Zbudować i zastosować w praktyce produkcję wydarzenia ( spektaklu, koncertu, itp. ).

Pełny opis:

Zakres poszczególnych tematów:

1. Modele instytucji kultury w Polsce.

2. Modele instytucji kultury na świecie.

3. Struktury organizacyjne w teatrach.

4.Podstawowa wiedza o podstawach prawnych teatrów publicznych oraz innych form organizacyjnych.

5.Podstawowa wiedza o prawach autorskich.

3. Podstawowe obowiązki i zakres odpowiedzialności producenta.

4. Producent a kurator – kreatywna rola producenta.

5. Modele produkcji teatralnej w Polsce i w Europie.

6.Programowanie wydarzeń artystycznych pod kątem produkcji.

7.Organizacja produkcji i innych wydarzeń kulturalnych.

8.Analiza przykładowych produkcji.

9.Zasady kooperacji z innymi działami w teatrze przy produkcji teatralnej.

10.Podstawowe zasady negocjacji.

12.Podstawy koprodukcji.

13.Analiza przykładowych koprodukcji.

14.Podstawy impresariatu.

15.Analiza przykładowych produkcji wyjazdowych.

16. Znaczenie edukacji w instytucjach kultury.

17.Rozpoznanie modeli edukacyjnych w Polsce i na świecie.

17.strategie komunikacji w instytucjach kultury.

18.Znaczenie rozwoju publiczności dla instytucji kultury.

19. Praca nad tekstem z reżyserami/kami wywodzącymi się z różnych dziedzin ( taniec / teatr / performance )

20.Etyka zawodowa

Literatura:

PRODUKCJA / MODELE ORGANIZACJI PRACY TEATRALNEJ / ZARZĄDZANIE

1. Finansowanie kultury i zarządzanie instytucjami kultury, red. J. Hausner, 2009, http://www.kongreskultury.pl/library/File/RoSK%20finansowanie/finansowanie_kultury_wer.pelna.pdf,

2. Dragićević-Šešić M. i Stojković B., Kultura: zarządzanie, animacja, marketing, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.

3. Mingus N., Zarządzanie projektami, One press, Warszawa 2009.

4. „Kolektywy teatralne, artystyczne i badawcze", red. E. Guderian-Czaplińska, S. Godlewski, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2018.

5. „Monopol teatru repertuarowego”, rozmawiają: Jerzy Hausner, Krzysztof Mieszkowski, Agata Siwiak, Bartosz Szydłowski, „Didaskalia” 2012 nr 111.

6. Nowak M., My, czyli nowy teatr publiczny, Dialog 2016, nr 6.

7. Rowntree J., „Zrób to inaczej. Przewodnik po sztuce, biznesie i aktywności

obywatelskiej”, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2016 (fragmenty).

8. „Struktura teatru a struktura spektaklu. Wpływ systemu organizacji instytucji na estetykę przedstawienia w wybranych krajach europejskich”, red. A. Galas-Kosil, P. Olkusz, Instytut im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2016, s. 15-21, 52-59, 85-111.

9. Szreder K., "ABC projektariatu. O nędzy projektowego życia", Bęc zmiana, Warszawa 2016.

10. Trzeciak Hanna, „Ekonomika teatru”, Instytut Teatralny im. Zbigniewa. Raszewskiego 2011.

PROGRAMOWANIE / KURATOROWANIE

1. Brenson M., The Curator’s Moment, Art Journal, vol. 57, No 4, 1998, s. 16-27, dostęp: http://www.mjfdesign.net/terri/4ccuratorsmoment.pdf

2. Szyłak A., Buszujący w sztuce: kim jest kurator wystaw sztuki współczesnej?, http://magazyn.o.pl/2002/aneta-szylak-kurator-wystaw-sztuki-wspolczesnej/,

3. Klaić D., Gra w nowych dekoracjach. Teatr publiczny pomiędzy rynkiem a demokracją, przeł.: E. Kubikowska, Wydawnictwo: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Konfrontacje Teatralne / Centrum Kultury w Lublinie, Warszawa-Lublin 2014.

4. Kunst B., Artysta w pracy, Wydawnictwo: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Konfrontacje Teatralne / Centrum Kultury w Lublinie, Warszawa-Lublin 2016.

5. Welsch W., Estetyka poza estetyka. O nową postać estetyki, przeł. K. Guczalska, Universitas, Kraków 2005.

6. Stadion X – miejsce, którego nie było, red. J. Warsza, Wyd. Ha!art, Kraków 2008. Dostęp

7. Malzacher F., Przy całej przyjaźni. Kuratorowanie w sztukach performatywnych, Gazeta Teatralna „Didaskalia”, nr 112, grudzień 2012.

8. //MIX, red. T. Plata, D. Sajewska, Wyd.: Instytut Teatralny, Komuna Warszawa i Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014.

9. Keil M., Artysta – kurator – producent kultury, Gazeta Teatralna „Didaskalia” nr 121, czerwiec-sierpień 2014.

10. Odzyskiwanie tego, co oczywiste. O instytucji festiwalu / Reclaiming the Obvious. On the Institution of the Festival, red./ed. Marta Keil, Lublin 2017.

11. Rancière J., Estetyka jako polityka, przeł. Julian Kutyła i Paweł Mościcki. Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2007.

12. „Re//mix. Performans i dokumentacja”, red. D. Sajewska, T. Plata, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Komuna//Warszawa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014

13. Halberstam J., Przedziwna sztuka porażki, Warszawa 2018.

Efekty uczenia się:

Wiedza

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 1 Scharakteryzować zadania producenta i kuratora K_W05

EM 2 Wskazać różne formy instytucjonalne oraz zasady działania teatrów K_W14

EM 3 Zdefiniować elementy procesu produkcji K_W18

Umiejętności

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 4 Skonstruować harmonogram produkcji K_U13

EM 5 Skonstruować budżet produkcji K_U13

EM 6 Przeprowadzić proces produkcji K_U13

Kompetencje personalne i społeczne

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 7 Identyfikować mechanizmy i wymogi teatru publicznego oraz potrzeby artystów K_K01

EM 8 Identyfikować i działać pomiędzy ograniczeniami budżetowymi a wizją artystyczną K_K02

EM 9 Współdziałać w pracy grupowej przy produkcji teatralnej i znajdować kreatywne rozwiązania K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność w dyskusji 30%

Prace zaliczeniowe 30%

Końcowa praca zaliczeniowa 40%

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Ochab, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Karolina Ochab
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Cele przedmiotu

- Nabyć podstawową wiedzę o funkcjonowaniu instytucji kultury zarówno w Polsce jak i zagranicą.

- Zrozumieć i poznać różnice między instytucjami publicznymi, prywatnymi i trzeciego sektora.

- Nabyć podstawową wiedzę o produkcji teatralnej.

- Zbudować i zastosować w praktyce produkcję wydarzenia ( spektaklu, koncertu, itp. ).

Pełny opis:

Zakres poszczególnych tematów:

1. Modele instytucji kultury w Polsce.

2. Modele instytucji kultury na świecie.

3. Struktury organizacyjne w teatrach.

4.Podstawowa wiedza o podstawach prawnych teatrów publicznych oraz innych form organizacyjnych.

5.Podstawowa wiedza o prawach autorskich.

3. Podstawowe obowiązki i zakres odpowiedzialności producenta.

4. Producent a kurator – kreatywna rola producenta.

5. Modele produkcji teatralnej w Polsce i w europie.

6.Programowanie wydarzeń artystycznych pod kątem produkcji.

7.Organizacja produkcji i innych wydarzeń kulturalnych.

8.Analiza przykładowych produkcji.

9.Zasady kooperacji z innymi działami w teatrze przy produkcji teatralnej.

10.Podstawowe zasady negocjacji.

12.Podstawy koprodukcji.

13.Analiza przykładowych koprodukcji.

14.Podstawy impresariatu.

15.Analiza przykładowych produkcji wyjazdowych.

16. Znaczenie edukacji w instytucjach kultury.

17.Rozpoznanie modeli edukacyjnych w Polsce i na świecie.

17.strategie komunikacji w instytucjach kultury.

18.Znaczenie rozwoju publiczności dla instytucji kultury.

19. Praca nad tekstem z reżyserami/kami wywodzącymi się z różnych dziedzin ( taniec / teatr / performance )

20.Etyka zawodowa

Literatura:

wybrane pozycje z listy / materiały własne

Uwagi:

Zasadą moich zajęć jest zapraszanie gości zajmujących się konkretnymi działaniami w teatrze, tak aby studenci mieli zajęcia z jak największą liczbą profesjonalistów i aby mogli poznać wszystkie zawody współczesnego teatru. Studenci spotkają się z kuratorami festiwalowymi, osobami odpowiedzialnymi za edukację, komunikacje, program artystyczny, techniczny itp...

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT konwersatorium ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Ochab, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Karolina Ochab
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT konwersatorium ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Cele przedmiotu

- Nabyć podstawową wiedzę o funkcjonowaniu instytucji kultury zarówno w Polsce jak i zagranicą.

- Zrozumieć i poznać różnice między instytucjami publicznymi, prywatnymi i trzeciego sektora.

- Nabyć podstawową wiedzę o produkcji teatralnej.

- Zbudować i zastosować w praktyce produkcję wydarzenia ( spektaklu, koncertu, itp. ).

Pełny opis:

Zakres poszczególnych tematów:

1. Modele instytucji kultury w Polsce.

2. Modele instytucji kultury na świecie.

3. Struktury organizacyjne w teatrach.

4.Podstawowa wiedza o podstawach prawnych teatrów publicznych oraz innych form organizacyjnych.

5.Podstawowa wiedza o prawach autorskich.

3. Podstawowe obowiązki i zakres odpowiedzialności producenta.

4. Producent a kurator – kreatywna rola producenta.

5. Modele produkcji teatralnej w Polsce i w europie.

6.Programowanie wydarzeń artystycznych pod kątem produkcji.

7.Organizacja produkcji i innych wydarzeń kulturalnych.

8.Analiza przykładowych produkcji.

9.Zasady kooperacji z innymi działami w teatrze przy produkcji teatralnej.

10.Podstawowe zasady negocjacji.

12.Podstawy koprodukcji.

13.Analiza przykładowych koprodukcji.

14.Podstawy impresariatu.

15.Analiza przykładowych produkcji wyjazdowych.

16. Znaczenie edukacji w instytucjach kultury.

17.Rozpoznanie modeli edukacyjnych w Polsce i na świecie.

17.strategie komunikacji w instytucjach kultury.

18.Znaczenie rozwoju publiczności dla instytucji kultury.

19. Praca nad tekstem z reżyserami/kami wywodzącymi się z różnych dziedzin ( taniec / teatr / performance )

20.Etyka zawodowa

Literatura:

wybrane pozycje z listy / materiały własne

Uwagi:

Zasadą moich zajęć jest zapraszanie gości zajmujących się konkretnymi działaniami w teatrze, tak aby studenci mieli zajęcia z jak największą liczbą profesjonalistów i aby mogli poznać wszystkie zawody współczesnego teatru. Studenci spotkają się z kuratorami festiwalowymi, osobami odpowiedzialnymi za edukację, komunikacje, program artystyczny, techniczny itp...

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Ochab, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Karolina Ochab
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT konwersatorium - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-13 - 2023-05-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Ochab, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Karolina Ochab
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT konwersatorium - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.