Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika teatru 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/M/AOP/PgTr Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika teatru 1
Jednostka: Wiedza o teatrze (studia drugiego stopnia)
Grupy: Przedmioty WOT/M rok I sem. 1
Przemioty spcecjalności ANIMACJA-PEDAGOGIKA
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 1.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Cele przedmiotu

Zapoznanie studentów z pedagogiką teatru jako ideą jak również z realizacją idei w praktyce (w teatrze repertuarowym, artystycznym, dziecięcym, itp.); prześledzenie szerokiego spektrum pracy z widzem teatralnym - głównie w praktyce instytucji teatralnej; rozwijanie ciekawości studentów i pobudzenie do własnych poszukiwań twórczych w obrębie pedagogiki teatru; zapoznanie studentów z pojęciami: sztuka włączająca, sztuka ze społecznością, partycypacja, nowe uczestnictwo.

Pełny opis:

Zakres poszczególnych tematów:

1. Wstęp – czym jest pedagogika w teatrze oraz komu ona jest potrzebna.

2. Teatr bez barier – likwidowanie barier w dostępnie do kultury osób niepełnosprawnych ruchowo, sensorycznie oraz intelektualnie oraz łamanie stereotypów dotyczących tych grup społecznych.

3. Sztuka włączająca, projektowanie uniwersalne a pedagogika teatru.

4. Sztuka audiodeskrypcji - jak zadbać o widza z niepełnosprawnością wzroku.

5. Dzieci jako odbiorcy działań pedagogiczno-teatralnych – podejście podmiotowe i twórcze.

6. Skąd czerpać inspiracje do działań z dziećmi? - przegląd i praca z dostępnymi narzędziami - m.in. Teatroteka szkolna, Mały TR itd.

6. Seniorzy – zadania włączające i międzypokoleniowe – co zrobić aby senior z beneficjenta działań edukacyjnych stał się twórcą i działaczem.

7. Młodzież szkół ponadpodstawowych – nauka krytycznego podejścia do sztuki i umiejętne otwarcie na świat teatru / wykrywanie różnic.

8. Idea programu TISZ - Teatr i Szkoła. Działania długofalowe w szkole - wyzwania.

9. Młody teatr - zagadnienie sztuki młodych, nieprofesjonalnych grup.

10. Nauczyciele – jak skutecznie zarazić nauczyciela teatrem i oswoić go z pedagogiką teatru.

11. Dorośli – WARSZTATY OTWARTE. Czy pedagogika teatru sprawdza się wobec dorosłych widzów spoza środowiska teatralnego?

12. TEREN EDU - studenci a pedagogika teatru.

13. Kultura dostępna – skuteczne metody przyciągania widzów z ośrodków o ograniczonym dostępnie do kultury. Kultura do odbiorcy czy odbiorca do kultury?

14. Pedagogiczno - teatralne możliwości zooma - czyli jak działać twórczo przez internet.

15. Budowanie scenariusza warsztatów – przegląd elementów składających się na dobry warsztat teatralny

16. Tworzenie scenariusza warsztatu – oglądanie wybranego spektaklu, dyskusja na jego temat;

17. Tworzenie scenariusza warsztatu – wybieranie grupy docelowej, elementów i metod pasujących do konkretnego przedstawienia, znalezienia celu przygotowywanych warsztatów; budowanie propozycji działań

18. Prezentacja i częściowa realizacja scenariusza warsztatów- zaliczenie

Literatura:

1. Podstawowa:

Miesięcznik DIALOG nr 7-8/2016 – rozdział poświęcony pedagogice teatru;

Miesięcznik DIALOG nr 7-8/2021 - część poświęcona nowemu uczestnictwu;

Teatralne komplety – broszura wydana przez TR WARSZAWA; www.teatrotekaszkolna.pl

Anna Rochowska: Pedagogika teatru. Próba definicji. Kultura Współczesna 2 (105) /2019

2. Uzupełniająca:

Augusto Boal Gry dla aktorów i nie aktorów;

Jan Dorman. Pedagog teatru;

Igor Stokwiszewski Prawo do kultury;

Sztuka ze społecznością [red.] Jaśmina Wójcik, Igor Stokfiszewski, Izebela Jasińska;

Keith Johnstone: Impro. spontaniczne kreowanie świata

Efekty uczenia się:

Wiedza

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 1 definiować czym jest pedagogika teatru i opisywać praktyczne jej zastosowanie na dowolnym przykładzie teatru z Polski lub ze świata (z wykluczeniem przykładu TR WARSZAWA) [K_W01]

EM 2 wymienić grupy, do których adresowane są działania edukacyjne w teatrach, umieć scharakteryzować potrzeby danych grup; [K_W02]

EM 3 wymienić, ustalić i opisać cele i efekty działań pedagoga teatru w teatrze; [K_W03]

EM 4 znać zagadnienia dotyczące likwidowania barier w dostępie do kultury grup o szczególnych potrzebach: m.in. defaworyzowanych czy z niepełnosprawnościami; [K_W17]

Umiejętności

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 5 analizować profil widowni wybranego teatru, ze względu na różne czynniki (takie jak profil artystyczny, komunikację samego teatru, widowni która do danego teatru uczęszcza oraz jakiej widowni dany teatr nie ma, a mieć powinien, wielkości miasta, w której teatr się znajduje oraz zadań które stawia przed danym teatrem organ prowadzący itp.), prognozować rodzaje działań dla różnych grup odbiorców; [K_U01]

EM 6 analizować spektakl pod kontem zagadnień ciekawych z punktu widzenia pedagogiki teatru oraz projektować warsztat pedagogiczno-teatralny do spektaklu teatralnego; [K_U02]

EM 7 prezentować efekty pracy w praktyce, jak również weryfikować, interpretować i analizować scenariusze warsztatów – zarówno własne jak i koleżanek i kolegów; [K_U012]

Kompetencje społeczne

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 8 dbać o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne oraz komfort uczestników programowanych przez siebie działań [K_K03]

EM 9 współdziałać z prowadzącą zajęcia (a w przyszłości z dyrekcją teatru) na rzecz pracy dla dobra teatru; [K_K05]

EM 10 działać na rzecz widza teatralnego – rozwoju jego samoświadomości, wiedzy, otwarcia i poszanowania innych [K_K06]

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach. Zaliczenie z oceną odbywa się na podstawie napisanego i przeanalizowanego scenariusza warsztatów do wybranego przez grupę spektaklu; praca może być wykonana samodzielnie lub w grupie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski
Prowadzący grup: Anna Rochowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT - dydaktyka, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski, Anna Rochowska
Prowadzący grup: Anna Rochowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-09-24 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT - dydaktyka, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski, Anna Rochowska
Prowadzący grup: Anna Rochowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT - dydaktyka, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Anna Rochowska
Prowadzący grup: Anna Rochowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT wykład ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Anna Rochowska
Prowadzący grup: Anna Rochowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Anna Rochowska
Prowadzący grup: Anna Rochowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-03 - 2023-01-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Anna Rochowska
Prowadzący grup: Anna Rochowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT ćwiczenia - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.