Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat dramatopisarski 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/L/WtDrpis-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat dramatopisarski 1
Jednostka: Wiedza o Teatrze (studia pierwszego stopnia)
Grupy: Przedmioty dla specjalności Krytyka-Historia-Teoria WOT/L
Przedmioty WOT/L rok II sem. 3
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie podstawowych technik dramatopisarskich. Przybliżenie warsztatu dramatopisarskiego oraz pracy nad adaptacją teatralną.

Pełny opis:

Zakres poszczególnych tematów:

1. TEORIA I PRAKTYKA: Wprowadzenie podstawowych zagadnień dramatopisarskich takich jak: struktura dramatyczna, postać dramatu, budowanie języka scenicznego, plan etc.

2. Stworzenie tak zwanej auto-mapy. Próba odniesienia własnych przeżyć, doświadczeń, przemian do dramatu. Umiejętność budowania zwrotów akcji w dramacie. Wprowadzenie pojęcia „punktu dramatycznego”. Dramaturgia dramatu.

3. Próba opisu obrazu, przestrzeni, fragmentu muzyki. Budowanie sceny na podstawie impresji.

4. Prasówka – szukanie tematu we współczesności.

5. ADAPTACJA: Wprowadzenie tematu przewodniego dla całego kursu. Temat przewodni kursu będzie co roku ulegał zmianie. W tym roku tematem przewodnim będzie: „Nacjonalizm. Od- nowa”. Zapoznanie się z listą lektur.

6. Adaptacja teatralna. Podstawy pracy adaptatorskiej. Studenci w grupach przygotowują adaptację jednej z trzech zaproponowanych przez wykładowcę powieści: „Niepokoje wychowanka Törlessa”, „Mefisto” , „Konformista”

7. Przełożenie języka prozy na język sceniczny.

8. Kwerenda: czyli, co musimy wiedzieć, zanim przystąpimy do pracy nad adaptacją.

9. Praca warsztatowa.

10. DRAMAT: Konspekt dramatu.

11. Omówienie postaci/tematu/zagadnienia dramatu. Każdy z uczestników zajęć prezentuje pomysł na dramat/scenę.

12. Dostosowanie języka do warunków scenicznych. Czym jest język w teatrze.

13. Cel dramatu. Umiejętność sformułowania wypowiedzi, „o czym jest mój dramat”. Komunikacja pomiędzy dramatopisarzem a reżyserem/aktorami.

14. Techniki dramatopisarskie: chór, wielogłos, nierealistyczność postaci, dekonstrukcja etc. Szukamy nowego języka dramatopisarskiego.

15. Prezentacja scen/dramatów.

Literatura:

1. Podstawowa:

„Korzenie totalitaryzmu” Hannah Arendt (fragmenty)

„Męskie fantazje” (fragmenty) Klaus Theweleit

„Myśli nowoczesnego Polaka” Roman Dmowski (fragmenty)

Krzysztof Pomian w rozmowie z Maciejem Stasińskim, „Ta władza to pałka, która musi walnąć…”, Gazeta Wyborcza

„Po ludobójstwie” Pier Paolo Pasolini (fragmenty)

Jonathan Littell „Suche i wilgotne”

Marcin Kącki „Białystok. Biała siła, czarna pamięć”

„Niepokoje wychowanka Törlessa” Robert Musil

„Mefisto” Klaus Mann

„Konformista” Alberto Moravia

2. Uzupełniająca:

Literatura uzupełniająca będzie pojawiać się w trakcie zajęć. Wspólnie ze studentami będziemy robić kwerendę, kompletować dodatkowe teksty.

Efekty uczenia się:

Wiedza

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 1 - scharakteryzować podstawowe elementy dramatu takie jak postać, plan, język. K_W08

EM 2 - opisać proces zmiany języka prozatorskiego na dramatyczny.K_W10

EM 3 - scharakteryzować własny język sceniczny.K_W19

Umiejętności

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 4 - prezentować podstawowe techniki warsztatu pracy dramatopisarza takie jak kwerend, szukanie postaci, zmienność języka. K_U10

EM 5 - konstruować adaptację sceniczną prozy.K_U11

EM 6 - prezentować konspekt dramatu oraz konstruować scenę sztuki teatralnej. K_U12

Kompetencje personalne i społeczne

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 7 - identyfikować cel powstania własnego dramatu.K_K01

EM 8 - rozstrzygać o głównych tematach w adaptacji /dramatu. Przekazać tę wiedzę reżyserowi/aktorom. Konstruować argumenty w interakcji z grupą. K_K04

EM 9 - organizować przygotowania do spektaklu (praca dramaturgiczna) K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach.

Warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach (przygotowanie wypowiedzi na temat postaci scenicznej, tematu etc., prezentacja prasówki, dokonanie adaptacji scenicznej, napisanie i prezentacja dramatu lub sceny dramatu.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Julia Holewińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - brak danych
WOT - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Holewińska, Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Julia Holewińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - brak danych
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Holewińska, Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Julia Holewińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - brak danych
WOT - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Holewińska, Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Julia Holewińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - brak danych
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Holewińska, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Julia Holewińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - brak danych
WOT - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Holewińska, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Julia Holewińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Holewińska, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Julia Holewińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Holewińska, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Julia Holewińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Holewińska, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Julia Holewińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT ćwiczenia - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)