Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat praktyczny C1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/L/WP4-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat praktyczny C1
Jednostka: Wiedza o Teatrze (studia pierwszego stopnia)
Grupy: Praktyka teatralna WOT/L
Przedmioty WOT/L rok II sem. 3
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Cel przedmiotu: Wykształcenie umiejętności reżyserskiej lektury dramatu

Pełny opis:

1. Wprowadzenie. Dramat jako zagadka i przeciwieństwo „definicji”

2. Czytanie dramatu w „Otellu” Szekspira

3. Czytanie dramatu w „Otellu” Szekspira 2

4. Czytanie dramatu w „Otellu” Szekspira 3

5. Czytanie dramatu w „Otellu” Szekspira 4

6. Czytanie dramatu w „Nakarmić kamień” Bronki Nowickiej

7. Czytanie dramatu w „Nakarmić kamień” Bronki Nowickiej 2

8. Czytanie dramatu w „Nakarmić kamień” Bronki Nowickiej 3

9. Czytanie dramatu w obrazach Goi, Vermeera, Velazquaza, Rembrandta…

10. Czytanie dramatu w obrazach Goi, Vermeera, Velazquaza, Rembrandta 2

11. Czytanie dramatu w obrazach Goi, Vermeera, Velazquaza, Rembrandta 3

12. Czytanie dramatu w obrazach Wróblewskiego, Bacona, Hoppera

13. Czytanie dramatu w obrazach Wróblewskiego, Bacona, Hoppera 2

14. Czytanie dramatu w obrazach Wróblewskiego, Bacona, Hoppera 3

15. Czytanie dramatu w „Księdze Hioba”

16. Czytanie dramatu w „Księdze Hioba” 2

17. Czytanie dramatu w „Księdze Hioba” 3

18. Czytanie muzyki. Wprowadzenie na przykładzie Saint Saens’a.

19. Czytanie dramatu w „Preludiach” Chopina

20. Czytanie dramatu w „Preludiach Chopina 2

21. Praktyka. Pisanie mikroscenariuszy teatralnych, inspirowanych poszczególnymi preludiami.

22. Praktyka. Pisanie mikroscenariuszy teatralnych, inspirowanych poszczególnymi preludiami 2

23. Praktyka. Pisanie mikroscenariuszy teatralnych, inspirowanych poszczególnymi preludiami 3

24. Omawianie mikroscenariuszy teatralnych

25. Omawianie mikroscenariuszy teatralnych

26. Próby. Konfrontacja mikroscenariuszy ze studentami aktorstwa i reżyserii.

27. Próby. Konfrontacja mikroscenariuszy ze studentami aktorstwa i reżyserii 2.

28. Próby. Konfrontacja mikroscenariuszy ze studentami aktorstwa i reżyserii 3.

Literatura:

1. Księga Hioba, tłum. Czesław Miłosz, WL, Kraków 1998

2. Ernst Gombrich, O sztuce, Rebis, Poznań 2016

3. Lektury wspominane w tematach zajęć.

Efekty uczenia się:

Wiedza

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 1 rozpoznać najważniejsze dane o dramacie K_W04

EM 2 odróżniać treść dramatu od jego interpretacji K_W08

EM 3 opisać, na czym polega opracowanie dramaturgiczne tekstu dla reżysera K_W15

Umiejętności

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 4 Sporządzać streszczenie tekstu dramatu K_U07

EM 5 konstruować argumenty w obronie swoich rozwiązań dramaturgicznych K_U07 K_U10

EM 6 publicznie formułować pytania, pochwały i zarzuty pod adresem rozwiązań dramaturgicznych innych K_U11 K_U12

Kompetencje personalne i społeczne

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 7 współdziałać w grupie K_K01

EM 8 wyrażać opinie na temat pracy innych odpowiedzialnie, z szacunkiem i w sposób konstruktywny K_K03

EM 9 przyjmować krytykę i wykorzystywać ją do poprawienia efektów swojej pracy K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach.

Podstawą zaliczenia jest przygotowanie mikroscenariusza inspirowanego wybranymi „Preludiami” Chopina.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-13 - 2017-05-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski
Prowadzący grup: Piotr Cieplak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - brak danych
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Piotr Cieplak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - brak danych
WOT - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski
Prowadzący grup: Piotr Cieplak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - brak danych
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Cieplak, Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Piotr Cieplak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - brak danych
WOT - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Cieplak, Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Piotr Cieplak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - brak danych
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Cieplak, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Piotr Cieplak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Cieplak, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Piotr Cieplak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Cieplak, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Piotr Cieplak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Cieplak, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Piotr Cieplak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Chotkowski, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Łukasz Chotkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT ćwiczenia - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)