Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat krytyka 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/L/WK2-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat krytyka 2
Jednostka: Wiedza o Teatrze (studia pierwszego stopnia)
Grupy: Przedmioty dla specjalności Krytyka-Historia-Teoria WOT/L
Przedmioty WOT/L rok III sem. 6
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Cel ogólny: Wzmożony trening pisarski

Cele operacyjne: analizujemy recenzje i eseje teatralne, uczymy się kompozycji tekstu, ćwiczymy styl, rozpoznajemy gatunki literackie i metody analizy spektaklu teatralnego.

Pełny opis:

Zakres poszczególnych tematów (zajęcia odbywają się raz na dwa tygodnie):

1. Jan Kott – papież krytyki polskiej, życie i twórczość

2. Recenzja czyli gatunek literacki

3. Kompozycja recenzji teatralnej i struktura modułowa tekstu

4. Fokusirowka w spektaklu i w tekście o spektaklu

5. Punctum i Studium Rolanda Barthesa

6. Jak opisywać sceny zbiorowe?

7. Jak pisać i analizować monolog aktora?

8. Fotografia, obraz malarski, kadr filmowy, scena teatralna – czy można je analizować i opisywać wedle tej samej metody?

9. Uwertury spektakli teatralnych a pierwsze zdania recenzji.

10. Finał spektaklu – ostatnie zdanie, moduł recenzji.

11. Maski krytyka: kto mówi w recenzji i w czyim imieniu?

12. Zagadka redaktora tekstu? Zadania, sojusze, strategie.

13. Jak mówić o teatrze w mediach?

14. Esej teatralny

15. Styl, temat czy poglądy? Co najważniejsze w pisaniu?

Literatura:

• Podstawowa:

1. Roland Barthes „Światło obrazu”,

2. Zbigniew Herbert „Martwa natura z wędzidłem”,

3. Jan Kott „Wybór tekstów”, „Aloes”, „Kamienny potok”, „Postęp i głupstwo”, „Jak wam się podoba”, „Szekspir współczesny”.

• Uzupełniająca:

1. Konstanty Puzyna „Półmrok”

2. Tadeusz Nyczek „Lakierowanie kartofla”, „Rozbite lustro”

Efekty uczenia się:

Wiedza

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 1 Wymieniać cele i zadania recenzji teatralnej. K_W03

EM 2 Rozpoznawać klasyków polskiej recenzji K_W07

EM 3 Rozróżniać punctum od studium K_W19

Umiejętności student po zakończeniu kursu powinien:

EM 4 podzielić analizowany tekst recenzji lub eseju o teatrze na tworzące go moduły tematyczne K_U09

EM 5 sporządzić opis sceny teatralnej, rozwoju postaci w spektaklu K_U09

EM 6 dostosowywać styl i techniki pisarskie do konwencji opisywanego dzieła K_U09

Kompetencje personalne i społeczne

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 7 Rozpoznawać działania etyczne i nieetyczne związane z zawodem krytyka teatralnego K_K03

EM 8 Rozróżniać tekst źle napisany i niepoprawnie skonstruowany.K_K01

EM 9 Przygotować minutową autorska wypowiedź krytyka dla mediów (radio, tv) K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest przygotowanie 6 autorskich tekstów (opisu jednej sceny ze spektaklu Teatru TV, opisu aktora w roli, analizy fotografii, interpretacji flamandzkiego obrazu, klasycznej gazetowej recenzji i mini-eseju) oraz 4 prac redaktorskich (naniesienie poprawek stylistycznych na zły, zepsuty tekst, skrót tekstu recenzji, podział niesformatowanego tekstu na moduły tematyczne i nadawanie śródtytułów, pisanie haiku z cudzych słów). Teksty należy oddawać prowadzącemu w określonej kolejności, ponieważ każde zadanie to przejście na kolejny, wyższy poziom świadomości pisarskiej.

Finalnym akordem zajęć jest indywidualna rozmowa z prowadzącym, czyli omówienie wszystkich tekstów i postępów pisarskich studenta.

Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Drewniak, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Łukasz Drewniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Drewniak, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Łukasz Drewniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Drewniak, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Łukasz Drewniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Drewniak, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Łukasz Drewniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Drewniak, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Łukasz Drewniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)