Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia scenografii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/L/KHT/HistScen Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia scenografii
Jednostka: Wiedza o Teatrze (studia pierwszego stopnia)
Grupy: Fakultety WOT/L
Przedmioty WOT/L rok III sem. 5
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Historia scenografii poznajemy poprzez koncepcje przestrzeni scenicznej, architektury teatralnej, teorii i terminologii od starożytności do dziś, tworców dekoracji: architektów, malarzy, dekoratorów i scenografów; teksty krytyczne i stan badań nad historią scenografii. Także XX-wieczne wystawy scenografii.

Pełny opis:

1.Scenografia/wystawa: ekskurs typologiczny.

2.Teatr atyczny według Witruwiusza: Teatr w Epidauros, Teatr Dionizosa w Atenach, rzymski Teatr Pompejusza.

3. Średniowieczny teatr liturgiczny.

4. Włoscy architekci i teoretycy : od Bramantego, Albertiego po Serliao i Pallaldio.

5. Teatr elżbietański.

6. Późnobarokowe projekty Galli da Bibiena i "Carceri" Gianbattisty Piranesiego.

7. Dioramy i Salle des Machines w Teatrze w Tuileries.

8. Eksperymenty optyczne w XIX w.: Wagnerowska Opera w Bayreuth.

9. Gordon Craig i Wystawa Nowoczesnego Malarstwa Scenicznego w Zachęcie, 1913 r.

10. Scène transformable: Appia w Hellerau

11. Rosyjski konstruktywizm i eksperymentalna scena Bauhausu

12. Od lamp Arganda do "black boxu": historia i rola światła na scenie.

13. Historia scenografii w Polsce: Teatr Stanosławowski: Zajęcia w Teatrze w Starej Pomarańczarni w Łazienkach warszawskich.

14. Historia scenografii w Polsce: Case study: Józef Szajna

15. Polska scena po 1989 r.: Case study- projekty Małgorzaty Szczęśniak.

Literatura:

Denis Bablet, Rewolucje sceniczne XX wieku, tłum. Z. Strzwelecki, E. Mazur, Państwowy Instytut Wydawniczy, Wardszawa 1980.

Anna. Cegieła, Polskie słownictwo teatralne 1765-1965, Wrocław 1992.

Katarzyna Czeczot, Ofelizm. Romantyczne zawłaszczenia, feministyczne interwencje, Instytut Badań Literackich Wydawnictwo, Warszawa 2016.

Jonathan Crary, Zawieszenia percepcji. Uwaga, spektakl i kultura nowoczesna, przeł. Łukasz Zaremba, Iwona Kurz, red. Nauk. I posłowie Iwona Kurz, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa2009. (wybrane rozdziały)

Karolina Czerska, Niedokończone opakowanie. Kilka uwag o scenografii w ostatnich spektaklach Jozefa Szajny, w: Odsłony współczesnej scenografii. Problemy-Sylwetki-Rozmowy. Pod red. K. Fazan, A. Marszałek i J. Rożek-Sieraczyńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2016, s. 213-221.

Jonathan Crary, Zawieszenia percepcji. Uwaga, spektakl i kultura nowoczesna, przeł. Łukasz Zaremba, Iwona Kurz, red. Nauk. I posłowie Iwona Kurz, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa2009. (wybrane rozdziały)

Małgorzata Leyko, Teatr w krainie utopii. Monte Verita, Mathildenhoehe, Goethenaum, Bauhaus, Słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2012 (wybrane rozdziały).

Dominika Łarionow, Co to jest scenografia? Kilka uwag historycznych i metodologicznych, w: Odsłony współczesnej scenografii. Problemy-Sylwetki-Rozmowy. Pod red. K. Fazan, A. Marszałek i J. Rożek-Sieraczyńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2016, s. 19-35.

David Wiles, Krótka historia przestrzeni teatralnych, przeł. Ł. Zaremba, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Filmografia:

Casanova, reż. Frederico Fellini, 1976.

Maria Antonina, reż. Sofia Coppola, 2006.

Nosferatu-Symfonia grozy, reż. F.W. Murnau, 1922.

Nosferatu Wampir, reż. Werner Herzog, 1979.

Efekty uczenia się:

K_W01

K_W02

K_W04

K_W10

Metody i kryteria oceniania:

Formą zaliczenia jest obszerna recenzja (min. 5400 znaków) rozwiązań scenicznych wybranego współczesnego spektaklu teatralnego, granego na scenach polskich w sezonie 2021.//zarejestrowanego po 2010 r. i możliwego do obejrzenia on-line. Wykładowczyni powinna mieć możliwość obejrzenia spektaklu minimum na dwa tygodnie przed oddaniem pracy.

45 % aktywność na zajęciach

24 % obecność

25 % praca pisemna

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Ewa Toniak
Prowadzący grup: Ewa Toniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT konwersatorium - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Monumentalna wystawa polskiej scenografii w Zachęcie, w 2019/2020 w bardzo ograniczony sposób pokazała radykalne zmiany w polskiej scenografii po 1989 r. W czasie konwersatorium zajmiemy się rekonstrukcją „pustych” miejsc na wystawie, uzupełnieniem jej, o tych twórców i spektakle, których, na wsytawie, zabrakło. Zajmiemy się także problemem wystawiania, tego, czego wystawić nie sposób, czyli współczesnymi i historycznymi wystawami polskiej scenografii, a także krytyką artystyczną.

Pełny opis:

1-2. Wystawiać niewystawialne: Zmiana ustawienia. Polska scenografia teatralna i społeczna XX i XXI wieku, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, 2019/2020 r.; Paryskie Quadriennale i współczesne wystawy scenografii na świecie; Archeologia scenografii Małgorzaty Szczęśniak, Nowy teatr, Warszawa, 2013 r ; Metodologia współczesnych badań nad historią scenografii

3. Scenografia/wystawa: ekskurs typologiczny; Teatr atyczny według Witruwiusza: Teatr w Epidauros, Teatr Dionizosa w Atenach, rzymski Teatr Pompejusza.

4. Średniowieczny teatr liturgiczny.

5. Włoscy architekci i teoretycy : od Bramantego, Albertiego po Serlia i Palladio.

6. Teatr elżbietański.

7. Późnobarokowe projekty Galli da Bibiena i "Carceri" Gianbattisty Piranesiego.

8. Dioramy i Salle des Machines w Teatrze w Tuileries; Eksperymenty optyczne w XIX w.: Wagnerowska Opera w Bayreuth.

9. Gordon Craig i Wystawa Nowoczesnego Malarstwa Scenicznego w Zachęcie, 1913 r.

10. Scène transformable: Appia w Hellerau; Rosyjski konstruktywizm i eksperymentalna scena Bauhausu

11. Od lamp Arganda do "black boxu": historia i rola światła na scenie.

12 Historia scenografii w Polsce: Teatr Stanisławowski: Zajęcia w Teatrze w Starej Pomarańczarni w Łazienkach warszawskich.

13. Historia scenografii w Polsce: Case study: Józef Szajna

14. Polska scena po 1989 r.: Case study- projekty Małgorzaty Szczęśniak.

15. Wybrane zagadnienia scenografii współczesnej.

Literatura:

Denis Bablet, Rewolucje sceniczne XX wieku, tłum. Z. Strzwelecki, E. Mazur, Państwowy Instytut Wydawniczy, Wardszawa 1980.

Anna. Cegieła, Polskie słownictwo teatralne 1765-1965, Wrocław 1992.

Katarzyna Czeczot, Ofelizm. Romantyczne zawłaszczenia, feministyczne interwencje, Instytut Badań Literackich Wydawnictwo, Warszawa 2016.

Karolina Czerska, Niedokończone opakowanie. Kilka uwag o scenografii w ostatnich spektaklach Jozefa Szajny, w: Odsłony współczesnej scenografii. Problemy-Sylwetki-Rozmowy. Pod red. K. Fazan, A. Marszałek i J. Rożek-Sieraczyńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2016, s. 213-221.

Jonathan Crary, Zawieszenia percepcji. Uwaga, spektakl i kultura nowoczesna, przeł. Łukasz Zaremba, Iwona Kurz, red. Nauk. I posłowie Iwona Kurz, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa2009. (wybrane rozdziały)

Hal Foster, Powrót realnego. Awangarda u schyłku XX wieku, przeł. Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera, Universitas, Kraków 2010. (wybrane rozdziały)

Nick Hunt, Alternative Materialities: Scenography in Digital Performance, „International Journal of Performance Arts and Digital Media”, 6(1), 2010, 3-6.

Małgorzata Leyko, Teatr w krainie utopii. Monte Verita, Mathildenhoehe, Goethenaum, Bauhaus, Słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2012 (wybrane rozdziały).

Dominika Łarionow, Co to jest scenografia? Kilka uwag historycznych i metodologicznych, w: Odsłony współczesnej scenografii. Problemy-Sylwetki-Rozmowy. Pod red. K. Fazan, A. Marszałek i J. Rożek-Sieraczyńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2016, s. 19-35.

Rosalind E. Krauss, Oryginalność awangardy i inne mity modernistyczne, Przeł. Monika szuba, Słowo/obraz/terytoria, Gdansk 2011. ( wybrane rozdziały).

Odsłony współczesnej scenografii. Problemy-Sylwetki-Rozmowy. Pod red. K. Fazan, A. Marszałek i J. Rożek-Sieraczyńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2016. (wybrane rozdziały).

Niccolo Sabbatini, Praktyka budowania scen i machin teatralnych, Wydawnictwo: słowo/obraz terytoria, Seria: Theatroteka, Gdańsk 2009.

Elżbieta Szmit-Naud, Europejskie zbiory iluzjonistycznych scenerii teatralnych - dziedzictwo docenione?, Wydawnictwo Naukowe Unwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń2018 ( wybrane rozdziały)

Juliet Rufford, Scenography and the Political Economy of Design w: Norwegian Theatre Academy Essay Anthology, Eds. Sidsel Graffer and Karen Kipphoff; Section 2: Scenography and Space (pdf).

David Wiles, Krótka historia przestrzeni teatralnych, przeł. Ł. Zaremba, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

World Scenography 1990-1995, ed. E. Fielding & P. McKinnon, Nick Hern Books LTD, London 2014.

Filmografia:

Casanova, reż. Frederico Fellini, 1976.

Maria Antonina, reż. Sofia Coppola, 2006.

Nosferatu-Symfonia grozy, reż. F.W. Murnau, 1922.

Nosferatu Wampir, reż. Werner Herzog, 1979.

Uwagi:

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie ( 2 x 1,5 h)

Formą zaliczenia jest obszerna recenzja (min. 5400 znaków) rozwiązań scenicznych wybranego współczesnego spektaklu teatralnego, granego na scenach polskich w sezonie 2021.//zarejestrowanego po 2010 r. i możliwego do obejrzenia on-line. Wykładowczyni powinna mieć możliwość obejrzenia spektaklu minimum na dwa tygodnie przed oddaniem pracy.

45 % aktywność na zajęciach

25% obecość

25 % praca pisemna

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Ewa Toniak
Prowadzący grup: Ewa Toniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.