Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia scenografii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/L/HistScen
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia scenografii
Jednostka: Wiedza o Teatrze (studia pierwszego stopnia)
Grupy: Fakultety WOT/L
Przedmioty WOT/L rok III sem. 5
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Fakultet uzupełnia wiedzę na temat teatru europejskiego i polskiego XIX, XX i XXI w..

Tematem cyklu są przełomowe zjawiska w historii scenografii w kontekście sztuki nowoczesnej i współczesnej.

Prowadząca fakultet zakłada modyfikację programu adekwatnie do potrzeb studentów.

Pełny opis:

1. Eksperymenty optyczne w XIX: Wagner w Bayreuth.

2. Gordon Craig na Wystawie Nowoczesnego Malarstwa Scenicznego w Zachęcie, 1913 r.

3. Scène transformable: Appia i Zorka Wollny w Hellerau

4. Od Internationale Ausstellung neuer Theatertechnik (1924) do The Art of This Century (1942): Frederick Kiesler i Peggy Guggenheim.

5. Lampy Arganda: Historia i rola światła na scenie.

6. Peter Brook i Site Specific Theatre.

7. Robert Wilson i Landscape Theatre.

8. Societas Raffaello Sanzio.

9. Polska scenografia po 1989: Nowa publiczność.

10. Polska scenografia po 1989: Nowe przestrzenie.

11. Śmierć w starych dekoracjach: Teatr tandemu Strzępka/Demirski

12. Kamp na scenie: Cezary Tomaszewski.

13. Feministyczna estetyka?

14. Spotkanie z wybranymi przez grupę scenografką_em.

15. Omawianie prac semestralnych.

Literatura:

Jonathan Crary, Zawieszenia percepcji. Uwaga, spektakl i kultura nowoczesna, przeł. Łukasz Zaremba, Iwona Kurz, red. Nauk. I posłowie Iwona Kurz, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa2009. (wybrane rozdziały)

Małgorzata Leyko, Teatr w krainie utopii. Monte Verita, Mathildenhoehe, Goethenaum, Bauhaus, Słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2012 (wybrane rozdziały).

Odsłony współczesnej scenografii. Problemy-Sylwetki-Rozmowy. Pod red. K. Fazan, A. Marszałek i J. Rożek-Sieraczyńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2016. (wybrane rozdziały)

Dorota Semenowicz, To nie jest obraz. Romeo Castellucci i Socìetas Raffaello Sanzio, Poznań 2013

David Wiles, Krótka historia przestrzeni teatralnych, przeł. Ł. Zaremba, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

K_W01

K_W02

K_W04

K_W10

Metody i kryteria oceniania:

Formą zaliczenia jest obszerna recenzja (min. 5400 znaków) rozwiązań scenicznych wybranego współczesnego spektaklu teatralnego, granego na scenach polskich w sezonie 2022.//zarejestrowanego po 2010 r. i możliwego do obejrzenia on-line. Wykładowczyni powinna mieć możliwość obejrzenia spektaklu minimum na dwa tygodnie przed oddaniem pracy.

25 % aktywność na zajęciach

25 % obecność

50 % praca pisemna

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Ewa Toniak
Prowadzący grup: Ewa Toniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT konwersatorium - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Monumentalna wystawa polskiej scenografii w Zachęcie, w 2019/2020 w bardzo ograniczony sposób pokazała radykalne zmiany w polskiej scenografii po 1989 r. W czasie konwersatorium zajmiemy się rekonstrukcją „pustych” miejsc na wystawie, uzupełnieniem jej, o tych twórców i spektakle, których, na wsytawie, zabrakło. Zajmiemy się także problemem wystawiania, tego, czego wystawić nie sposób, czyli współczesnymi i historycznymi wystawami polskiej scenografii, a także krytyką artystyczną.

Pełny opis:

1-2. Wystawiać niewystawialne: Zmiana ustawienia. Polska scenografia teatralna i społeczna XX i XXI wieku, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, 2019/2020 r.; Paryskie Quadriennale i współczesne wystawy scenografii na świecie; Archeologia scenografii Małgorzaty Szczęśniak, Nowy teatr, Warszawa, 2013 r ; Metodologia współczesnych badań nad historią scenografii

3. Scenografia/wystawa: ekskurs typologiczny; Teatr atyczny według Witruwiusza: Teatr w Epidauros, Teatr Dionizosa w Atenach, rzymski Teatr Pompejusza.

4. Średniowieczny teatr liturgiczny.

5. Włoscy architekci i teoretycy : od Bramantego, Albertiego po Serlia i Palladio.

6. Teatr elżbietański.

7. Późnobarokowe projekty Galli da Bibiena i "Carceri" Gianbattisty Piranesiego.

8. Dioramy i Salle des Machines w Teatrze w Tuileries; Eksperymenty optyczne w XIX w.: Wagnerowska Opera w Bayreuth.

9. Gordon Craig i Wystawa Nowoczesnego Malarstwa Scenicznego w Zachęcie, 1913 r.

10. Scène transformable: Appia w Hellerau; Rosyjski konstruktywizm i eksperymentalna scena Bauhausu

11. Od lamp Arganda do "black boxu": historia i rola światła na scenie.

12 Historia scenografii w Polsce: Teatr Stanisławowski: Zajęcia w Teatrze w Starej Pomarańczarni w Łazienkach warszawskich.

13. Historia scenografii w Polsce: Case study: Józef Szajna

14. Polska scena po 1989 r.: Case study- projekty Małgorzaty Szczęśniak.

15. Wybrane zagadnienia scenografii współczesnej.

Literatura:

Denis Bablet, Rewolucje sceniczne XX wieku, tłum. Z. Strzwelecki, E. Mazur, Państwowy Instytut Wydawniczy, Wardszawa 1980.

Anna. Cegieła, Polskie słownictwo teatralne 1765-1965, Wrocław 1992.

Katarzyna Czeczot, Ofelizm. Romantyczne zawłaszczenia, feministyczne interwencje, Instytut Badań Literackich Wydawnictwo, Warszawa 2016.

Karolina Czerska, Niedokończone opakowanie. Kilka uwag o scenografii w ostatnich spektaklach Jozefa Szajny, w: Odsłony współczesnej scenografii. Problemy-Sylwetki-Rozmowy. Pod red. K. Fazan, A. Marszałek i J. Rożek-Sieraczyńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2016, s. 213-221.

Jonathan Crary, Zawieszenia percepcji. Uwaga, spektakl i kultura nowoczesna, przeł. Łukasz Zaremba, Iwona Kurz, red. Nauk. I posłowie Iwona Kurz, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa2009. (wybrane rozdziały)

Hal Foster, Powrót realnego. Awangarda u schyłku XX wieku, przeł. Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera, Universitas, Kraków 2010. (wybrane rozdziały)

Nick Hunt, Alternative Materialities: Scenography in Digital Performance, „International Journal of Performance Arts and Digital Media”, 6(1), 2010, 3-6.

Małgorzata Leyko, Teatr w krainie utopii. Monte Verita, Mathildenhoehe, Goethenaum, Bauhaus, Słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2012 (wybrane rozdziały).

Dominika Łarionow, Co to jest scenografia? Kilka uwag historycznych i metodologicznych, w: Odsłony współczesnej scenografii. Problemy-Sylwetki-Rozmowy. Pod red. K. Fazan, A. Marszałek i J. Rożek-Sieraczyńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2016, s. 19-35.

Rosalind E. Krauss, Oryginalność awangardy i inne mity modernistyczne, Przeł. Monika szuba, Słowo/obraz/terytoria, Gdansk 2011. ( wybrane rozdziały).

Odsłony współczesnej scenografii. Problemy-Sylwetki-Rozmowy. Pod red. K. Fazan, A. Marszałek i J. Rożek-Sieraczyńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2016. (wybrane rozdziały).

Niccolo Sabbatini, Praktyka budowania scen i machin teatralnych, Wydawnictwo: słowo/obraz terytoria, Seria: Theatroteka, Gdańsk 2009.

Elżbieta Szmit-Naud, Europejskie zbiory iluzjonistycznych scenerii teatralnych - dziedzictwo docenione?, Wydawnictwo Naukowe Unwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń2018 ( wybrane rozdziały)

Juliet Rufford, Scenography and the Political Economy of Design w: Norwegian Theatre Academy Essay Anthology, Eds. Sidsel Graffer and Karen Kipphoff; Section 2: Scenography and Space (pdf).

David Wiles, Krótka historia przestrzeni teatralnych, przeł. Ł. Zaremba, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

World Scenography 1990-1995, ed. E. Fielding & P. McKinnon, Nick Hern Books LTD, London 2014.

Filmografia:

Casanova, reż. Frederico Fellini, 1976.

Maria Antonina, reż. Sofia Coppola, 2006.

Nosferatu-Symfonia grozy, reż. F.W. Murnau, 1922.

Nosferatu Wampir, reż. Werner Herzog, 1979.

Uwagi:

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie ( 2 x 1,5 h)

Formą zaliczenia jest obszerna recenzja (min. 5400 znaków) rozwiązań scenicznych wybranego współczesnego spektaklu teatralnego, granego na scenach polskich w sezonie 2021.//zarejestrowanego po 2010 r. i możliwego do obejrzenia on-line. Wykładowczyni powinna mieć możliwość obejrzenia spektaklu minimum na dwa tygodnie przed oddaniem pracy.

45 % aktywność na zajęciach

25% obecość

25 % praca pisemna

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Ewa Toniak
Prowadzący grup: Ewa Toniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Ewa Toniak
Prowadzący grup: Ewa Toniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)