Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teatr japoński

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/L/F/TJap Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teatr japoński
Jednostka: Wiedza o Teatrze (studia pierwszego stopnia)
Grupy: Fakultety WOT/L
Przedmioty WOT/L rok III sem. 6
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Cele przedmiotu

Uzyskanie czynnej wiedzy o specyfice nie-europejskiej tradycji teatru,

Opanowanie sposobów wstępnej analizy widowiska w Azji Wschodniej;

Pełny opis:

• Używane definicje, metoda (Raszewski contra Kolankiewicz, filologia), Historia – podział na epoki

• Działania prototeatralalne w dawnej Japonii (na podstawie zabytków literatury ( Kojiki, Nihonshoki, Genji, opisy, ryciny), obecnie: kagura, szamanizm i ryty opętania w środowisku japońskim; status performatyki tradycyjnej (arcydzieła niematerialnego dziedzictwa ludzkości UNESCO, sztuka żywa);

• Gatunki klasyczne: gagaku, bugaku, noh, kabuki, bunraku;

• Noh – techniki, kategorie estetyczne

• Noh – dramat

• Kyogen – techniki i dramat

• Maska i makijaż w japońskich sztukach performatywnych

• Kabuki – techniki w tym charakteryzacja;

• Kabuki –dramat, kategorie estetyczne

• Bunraku – techniki

• Bunraku – dramat

• Czy w teatrze japońskim możliwa jest tragedia. Buddyzm - filozofia, shinto – struktura świętości, „apel poległych” -jako źródła dramatu.

• Yose, taikomichi – performatyka a półświatek, performatyka starości

• Performatyka ceremonii dworskiej

• Performatyka rzemiosła tradycyjnego w Japonii (pokaz umiejętności)

• Polskie Noh (doświadczenie pisania, reżyserii, produkcji, wystawienia, opisu teoretycznego dwóch dramatów: Stroiciel fortepianu/Chouritsushi oraz Ukojenie dusz/Chinkon.

Literatura:

• Podstawowa: Żeromska Estera, Japoński teatr tradycyjny – korzenie i metamorfozy, Trio, Warszawa 2011; Estetyka japońska. Antologia. Tom 1 wymiary przestrzeni, red. Krystyna Wilkoszewska, Universitas, Kraków 2001

• Kubiak Ho-Chi Beata, Tragizm w japońskim teatrze lalkowym bunraku, WUW, Warszawa 2011

• Uzupełniająca: red. Wilkoszewska, Estetyka japońska, Rodowicz, Jadwiga, Aktor doskonały – traktaty Zeami Motokiyo, Słowo/Obraz-Terytoria 2000, Rodowicz, J., Boski dwumian, Instytut im. J. Grotowskiego 2010

Efekty uczenia się:

Wiedza – student po zakończeniu kursu potrafi wskazać główne gatunki widowisk tradycyjnych w Japonii (zarejestrowanych w UNESCO jako niematerialne dziedzictwo kulturowe), opisać je, rozróżniać. Potrafi wymienić główne postaci w japońskim teatrze współczesnym. K_W04 K_W06

Umiejętności – student potrafi analizować tworzywo teatralne zbudowane na różnych od tradycji podstawach, wykazać związki miedzy gatunkami, odnaleźć wpływy na nowożytny teatr europejski i polski. K_U05

Kompetencje personalne i społeczne – student po zakończeniu kursu jest w stanie identyfikować obszary potencjalnego współgrania widowisk powstałych na gruncie europejskim z elementami kultury Japonii, potrafi wyjść poza ramy analizy europocentrycznej (np. poprzez stosowanie kryteriów azjatyckich w budowie widowiska. K_K01

EM 1 Znajomość elementów charakterystycznych dla tradycji widowisk w Japonii K_W01+

K_W04++

EM 2 Możność stosowania kryteriów oceny aktora i widowiska: Kwiat (hana), energia (ki), wyczucie czasu (jibun), pauza (ma), tempo (jo-ha-kyu)

K_U04+

K_U05++

EM 3 Zdolność do dyskusji i interakcji w środowisku wielokulturowym i wielopokoleniowym K_K04++

Metody i kryteria oceniania:

Ocena egzaminu pisemnego 40%

aktywność w dyskusji 25%

ocena poziomu wiedzy i logicznego rozumowania 15%

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski, Jadwiga Rodowicz-Czechowska
Prowadzący grup: Jadwiga Rodowicz-Czechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-09-24 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Jadwiga Rodowicz-Czechowska
Prowadzący grup: Jadwiga Rodowicz-Czechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Jadwiga Rodowicz-Czechowska
Prowadzący grup: Jadwiga Rodowicz-Czechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Jadwiga Rodowicz-Czechowska
Prowadzący grup: Jadwiga Rodowicz-Czechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Jadwiga Rodowicz-Czechowska
Prowadzący grup: Jadwiga Rodowicz-Czechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-13 - 2023-05-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Jadwiga Rodowicz-Czechowska
Prowadzący grup: Jadwiga Rodowicz-Czechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.