Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Maska: warsztat

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/L/F/MW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Maska: warsztat
Jednostka: Wiedza o Teatrze (studia pierwszego stopnia)
Grupy: Fakultety WOT/L
Przedmioty WOT/L rok III sem. 5
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Warsztat ma zaznajomić studentów z techniką maski:

- zapoznać z rodzajami masek teatralnych;

- zaznajomić z techniką produkcji masek skórzanych;

- uświadomić różnice w grze aktora z maską i bez maski;

- nauczyć zasad posługiwania się maską neutralną;

- dostarczyć wiedzy na temat podstawowych postaci i masek commedii dell'arte oraz podstawowych pojęć z tym związanych.

- stworzyć warunki do spróbowania improwizacji indywidualnej i zbiorowej.

Pełny opis:

Warsztat ma charakter praktyczny. W związku z tym zostanie przeprowadzony przez dwa weekendy po 15 godzin każdy.

Odbywać się będzie w sali gimnastycznej (lub podobnej).

Studenci będą mieli okazję poćwiczyć neutralizację ciała, technikę posługiwania się ciałem z zasłoniętą twarzą, przećwiczyć zasady postępowania w masce, zwłaszcza precyzji spojrzenia i zajmowania pozycji w przestrzeni, improwizować w masce neutralnej.

Poznają również technikę poszukiwania głosu i budowania postaci w masce charakterystycznej.

Literatura:

Jean-Augustin Desboulmiers (1769) Histoire anecdotique et raisonnée du Théâtre Italien tom I p. 33 za Ferdinado Taviani i Mirella Schino Le secret de la Commedia dell’Arte `Contrastes` Bouffonneries 1984;

Claude Lévy-Strauss: Drogi masek, Wydawnictwo Łódzkie 1985;

Andrzej Banach: Wybór maski. 11 teatrów klasycznych, Wyd. Literackie Wrocław 1984;

Allardyce Nicoll: W świecie Arlekina, PIW 1967;

Jacques Lecoq: Ciało poetyckie, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2011 r;

Mel Gordon: Lazzi, The Comic Routines of the Commedia dell'Arte, Performing Arts Journal Publications, New York 1983;

Monika Sznajderman: Błazen, maski i metafory, ISKRY 2014;

Uzupełniająca:

Edward Wojtaszek: Warsztat aktora – aktor w masce (1), w „Scena” nr 3(79) 2014 jesień.

Edward Wojtaszek: Warsztat aktora – aktor w masce (2), w „Scena” nr 4(80) 2014 zima.

Efekty uczenia się:

K_W11 rozumie historyczne, estetyczne i społeczno-kulturowe uwarunkowania zjawiska teatru i działalności teatralnej w minionych epokach i obecnie;

K_W13 zna elementy praktyki teatralnej (aktorstwo, reżyseria, plastyka sceniczna) w zakresie, pogłębiającym rozumienie i umiejętność interpretacji dzieła teatralnego;

K_W14 zna podstawowe style gry aktorskiej i kierunki reżyserii teatralnej;

K_W15 zna i rozumie relacje między teoretycznymi i praktycznymi aspektami sztuki teatru

K_U07 potrafi uczestniczyć w dyskusji, umie zaprezentować i uargumentować własne stanowisko, przedstawić wątpliwości i sugestie, prowadzić merytoryczną polemikę

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na podstawie obecności i pracy na zajęciach

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Edward Wojtaszek
Prowadzący grup: Edward Wojtaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Edward Wojtaszek
Prowadzący grup: Edward Wojtaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT warsztat - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Edward Wojtaszek
Prowadzący grup: Edward Wojtaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.