Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/L/AOP/ElPr Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy prawa
Jednostka: Wiedza o Teatrze (studia pierwszego stopnia)
Grupy: przedmioty dla specjalności Animacja-Organizacja-Produkcja WOT/L
Przedmioty WOT/L rok III sem. 6
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 LUB 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Cele przedmiotu

1. Zapoznanie studentów z problematyką ochrony własności intelektualnej. Uzyskanie przez studentów podstawowej wiedzy nt. źródeł prawa oraz zasad ochrony utworów w prawie autorskim ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień istotnych dla kierunku studiów, które mogą mieć znaczenie w praktyce.

2. Znajomość ustaw, przepisów regulujących aspekty prawne związane z korzystaniem z własności intelektualnej, w tym również znajomość podstawowych zasad ochrony cywilnoprawnej wynikającej z przepisów kodeksu cywilnego i prawno-karnej praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także konsekwencje ich naruszenia.

3. Przyswojenie teoretycznej wiedzy dotyczącej prawnych granic korzystania z własności intelektualnej, dozwolonego użytku, wolności wypowiedzi, prawa cytatu. Przedstawienie aspektów teoretycznych wzbogacone zostanie wyrobieniem umiejętności ich praktycznego zastosowania do typowych sytuacji faktycznych, ze szczególnym naciskiem na środowisko artystów wykonawców.

Pełny opis:

Zakres poszczególnych tematów:

1. Pojęcie i geneza ochrony własności intelektualnej- rys historyczny, pojęcie prawa autorskiego i praw pokrewnych, źródła prawa autorskiego;

2. Przedmiot prawa autorskiego (definicja utworu);

3. Podmiot praw autorskich, powstanie i czas ochrony;

4. Autorskie prawa osobiste;

5. Autorskie prawa majątkowe;

6. Dozwolony użytek chronionych utworów, czyli co i komu wolno używać, cytować, rozpowszechniać;

7. Umowy prawa autorskiego – umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich i umowy o korzystanie z utworu (licencje);

8. Ochrona cywilnoprawna oraz prawno-karna praw autorskich i praw pokrewnych (informacje ogólne);

9. Przedmiot i klasyfikacja tzw. praw pokrewnych;

10. Prawo autorskie w Internecie/ kontrowersje wokół ACTA;

11. Funkcjonowanie teatru – formy prawne: działalność gospodarcza, fundacja, stowarzyszenie; finasowanie – wsparcie prywatne wsparcie publiczne, współpraca z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami

12. Egzamin końcowy;

13. Podsumowanie zajęć dydaktycznych. Wystawienie ocen.

Literatura:

1. Podstawowa: Prawo autorskie, Janusz Barta, Ryszard Markiewicz, Warszawa 2016, ustawa z dnia 4 lutego 1994 o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 994 nr 24 poz. 83.).

2. Uzupełniająca: Współtwórczość i jej skutki w prawie autorskim, J. Banasiuk, Warszawa 2012, Utwór multimedialny w prawie autorskim, D. Flisak Warszawa 2008, Zarys prawa własności intelektualnej – Prawa pokrewne, M. Kępiński, Warszawa 2011, Prawo własności intelektualnej, J. Sieńczyło – Chlabicz, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

Wiedza

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 1 Scharakteryzować przedmioty prawa autorskiego i praw pokrewnych K_W18

EM 2 Wiedzieć jak zabezpieczyć własność intelektualną w teatrze, w tym jakie dokumenty należy pozyskać aby móc wystawić spektakl K_W128

EM 3 Rozróżniać pojęcie przeniesienia praw (autorskich, pokrewnych, zależnych) od udzielenia licencji na korzystanie z nich, a także wymienić pola eksploatacji na których dochodzi do przeniesienia praw lub udzielenia licencji K_W18

Umiejętności

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 4 Posługiwać się pojęciami takimi jak: prawa autorskie majątkowe, prawa autorskie osobiste, prawa zależne, prawa pokrewne, rozróżniać mechanizmy prawne niezbędne do dokonania adaptacji, wystawienia, wykonania, pozyskania praw do scenariusza, muzyki itp. K_U03

EM 5 Zabezpieczać prawa do wizerunku w celu organizacji promocji wydarzenia.K_U14

EM 6 weryfikować czy posiadane dokumenty uprawniają teatr do wystawienia danego spektaklu K_U14

Kompetencje personalne i społeczne

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 7 Identyfikować dylematy związane z zarządzaniem teatrem,

K_K01

EM 8 Zadecydować w zakresie formy prawnej prowadzenia teatru: tj. rozstrzygnąć jaka forma będzie właściwa czy: forma działalności gospodarczej, fundacji, stowarzyszenia. K_K06

EM 9 Zdecydować w zakresie formy współpracy z aktorami oraz z partnerami strategicznymi w celu pozyskiwania finansowania na rozwój i działalność teatru. K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Dyskusja, praca pod kierunkiem, prezentacja multimedialna, elementy wykładu, praca z tekstem/dokumentami źródłowymi,

Aktywność w dyskusji – 25%

Projekt umowy- 25%

Egzamin ustny – 50%

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mrowcewicz, Magdalena Olczak, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Magdalena Olczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-09-24 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Olczak, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Magdalena Olczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Olczak, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Magdalena Olczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT wykład konwersatoryjny/ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Olczak, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Magdalena Olczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład konwersatoryjny/ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. Zapoznanie studentów z problematyką ochrony własności intelektualnej. Uzyskanie przez studentów podstawowej wiedzy nt. źródeł prawa oraz zasad ochrony utworów w prawie autorskim ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień istotnych dla kierunku studiów, które mogą mieć znaczenie w praktyce.

2. Znajomość ustaw, przepisów regulujących aspekty prawne związane z korzystaniem z własności intelektualnej, w tym również znajomość podstawowych zasad ochrony cywilnoprawnej wynikającej z przepisów kodeksu cywilnego i prawno-karnej praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także konsekwencje ich naruszenia.

3. Przyswojenie teoretycznej wiedzy dotyczącej prawnych granic korzystania z własności intelektualnej, dozwolonego użytku, wolności wypowiedzi, prawa cytatu. Przedstawienie aspektów teoretycznych wzbogacone zostanie wyrobieniem umiejętności ich praktycznego zastosowania do typowych sytuacji faktycznych, ze szczególnym naciskiem na środowisko artystów wykonawców.

Pełny opis:

Zakres poszczególnych tematów:

1. Pojęcie i geneza ochrony własności intelektualnej- rys historyczny, pojęcie prawa autorskiego i praw pokrewnych, źródła prawa autorskiego;

2. Przedmiot prawa autorskiego (definicja utworu);

3. Podmiot praw autorskich, powstanie i czas ochrony;

4. Autorskie prawa osobiste;

5. Autorskie prawa majątkowe;

6. Dozwolony użytek chronionych utworów, czyli co i komu wolno używać, cytować, rozpowszechniać;

7. Umowy prawa autorskiego – umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich i umowy o korzystanie z utworu (licencje);

8. Ochrona cywilnoprawna oraz prawno-karna praw autorskich i praw pokrewnych (informacje ogólne);

9. Przedmiot i klasyfikacja tzw. praw pokrewnych;

10. Prawo autorskie w Internecie/ kontrowersje wokół ACTA;

11. Funkcjonowanie teatru – formy prawne: działalność gospodarcza, fundacja, stowarzyszenie; finansowanie – wsparcie prywatne wsparcie publiczne, współpraca z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami

12. Egzamin końcowy;

13. Podsumowanie zajęć dydaktycznych. Wystawienie ocen.

Literatura:

Podstawowa: Prawo autorskie, Janusz Barta, Ryszard Markiewicz, Warszawa 2016, ustawa z dnia 4 lutego 1994 o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 994 nr 24 poz. 83.).

Uzupełniająca: Współtwórczość i jej skutki w prawie autorskim, J. Banasiuk, Warszawa 2012, Utwór multimedialny w prawie autorskim, D. Flisak Warszawa 2008, Zarys prawa własności intelektualnej – Prawa pokrewne, M. Kępiński, Warszawa 2011, Prawo własności intelektualnej, J. Sieńczyło – Chlabicz, Warszawa 2015.

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Olczak, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Magdalena Olczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.