Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Taniec współczesny II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/ATM/TWsp2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Taniec współczesny II
Jednostka: Kierunek Aktorstwo
Grupy: Przedmioty ATM sem 5 rok III
Przedmioty podstawowe ATM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 2.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Poszerzenie wiedzy w zakresie świadomości ciała, plastyki i dynamiki ruchu. Kształtowanie pamięci i wyobraźni ruchowej, koordynacji i ekspresji ruchu. Kształtowanie właściwej postawy ciała. Znajomość podstaw techniki tańca współczesnego.

Pełny opis:

Zajęcia kładą nacisk na rozwój pamięci ruchowej-praca z sekwencjami choreograficznymi, oraz na poprawianie plastyki ruchu, w celu poszerzania słownika jakości ruchowych. Student uczy się pozytywnej postawy wobec treningu, pracuje nad wzmocnieniem swojej kondycji fizycznej, motoryki ciała oraz umiejętności technicznych z zakresy tańca współczesnego.

Efekty uczenia się:

ma wiedzę z zakresu technicznych oraz artystycznych środków warsztatu tanecznego i para-scenicznych formach ruchu w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych

posiada umiejętność odejścia od zakomponowanego układu choreograficznego i wejścia w improwizację z użyciem niewerbalnych środków ekspresji zgodnie z założoną koncepcją artystyczną

rozumie zależności pomiędzy teorią a praktyką w tańcu i w ruchu, a także pomiędzy inspiracją a kreacją twórczą i wykorzystuje tę wiedzę dla swojego dalszego rozwoju

Metody i kryteria oceniania:

1. regularność pracy

2. postawa wobec zajęć

3. postawa wobec grupy

4. postępy w zakresie techniki tańca współczesnego

Praktyki zawodowe:

1. praca z choreografią

2. zadania kreatywne w dziedzinie plastyki ruchu

3. praca z partnerem

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Szymon Osiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Szymon Osiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA ćwiczenia - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Bzdyl, Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Leszek Bzdyl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Bzdyl, Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Leszek Bzdyl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA ćwiczenia - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Liwia Bargieł-Kiełbowicz, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Liwia Bargieł-Kiełbowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Poszerzenie wiedzy w zakresie świadomości ciała, plastyki i dynamiki ruchu. Kształtowanie pamięci i wyobraźni ruchowej, koordynacji i ekspresji ruchu. Kształtowanie właściwej postawy ciała. Znajomość podstaw techniki tańca współczesnego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)