Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teatr współczesny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/ATM/TWsp
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teatr współczesny
Jednostka: Kierunek Aktorstwo
Grupy: Przedmioty ATM sem 5 rok III
Przedmioty podstawowe ATM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Cel główny: zapoznać z najważniejszymi zjawiskami współczesnego teatru polskiego

Cele pośrednie:

- Poznanie najnowszej historii teatru polskiego.

- Przedstawienie najważniejszych i nowych trendów w teatrze polskim i europejskim oraz w obszarze sztuk performatywnych.

- Zapoznanie z najważniejszymi twórcami teatralnymi

Pełny opis:

1. Teatr współczesny - co to jest

2. Transformacja ustrojowa a polski teatr

3. Metro - symbol przemian.

4. Lata 90-te - Jarocki, Lupa, Grzegorzewski

5. Młodsi zdolniejsi (Augustynowicz, Cieplak, Jarzyna, Warlikowski)

6. Inne historie (teatry w Legnicy, nowa dramaturgia)

7. Dom Wyspiańskiego (Grzegorzewski)

8. Teatr postdramatyczny

9. Teatr Krzysztofa Warlikowskiego

10. Grzegorz Jarzyna i jego Rozmaitości

11. Teatr Piotra Cieplaka

12. Teatr Anny Augustynowicz

13. Dziki Zachód - teatry Dolnego Śląska (Wrocław, Wałbrzych)

Wałbrzychu,

9. Teatr Moniki Strzępki i Pawła Demirskiego

10. Teatr Jana Klaty

11. Teatr Michała Zadary

12. Teatr Mai Kleczewskiej

12. Polonia czy Femina - teatry Krystyny Jandy

13. Nowi niezadowoleni

14. Polski teatr muzyczny

15. Omawianie bieżącego repertuaru teatrów warszawskich.

Literatura:

- Strategie publiczne, strategie prywatne. Teatr polski 1990–2005, pod redakcją Tomasza Platy, Izabelin 2006 Wydawnictwo „Świat Literacki”.

- 20-lecie. Teatr polski po 1989 roku, red. Dorota Jarząbek, Marcin Kościelniak, Grzegorz Niziołek, Kraków 2010 wydawnictwo ha!art.

Efekty uczenia się:

Wiedza (W)

- Zna historię polskiego teatru po roku 1989 roku K_W06

- Rozumie przemiany współczesnych metod teatralnych. K_W04

Umiejętności (U)

- Analizuje zjawiska i trendy we współczesnym życiu teatralnym. K_U10

- Formułuje opinie o teatrze najnowszym. K_U11

Kompetencje społeczne (K)

- Ocenia środki wykorzystywane przez współczesnych aktorów i jasno formułuje opinie na ich temat. K_K01

- Realizuje projekty artystyczne wykorzystujące doświadczenia wypracowane przez współczesnych twórców teatralnych. K_K09

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach.

Ocenianie jest zaangażowanie w zajęcia i udział w dyskusjach.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Paweł Płoski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Paweł Płoski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Paweł Płoski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Paweł Płoski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Paweł Płoski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA wykład - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)