Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca nad rolą w teatrze muzycznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/ATM/PnRTM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca nad rolą w teatrze muzycznym
Jednostka: Kierunek Aktorstwo
Grupy: Przedmioty ATM sem 5 rok III
Przedmioty kierunkowe ATM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.50 LUB 3.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Przygotowanie studenta do zawodowej pracy zarówno w teatrze dramatycznym jak i teatrze o charakterze muzycznym i musicalowym. Główny cel to przeprowadzenie studenta przez rolę; możliwość zagrania pełnej postaci.

Pełny opis:

Zakres tematów do przepracowania podczas zajęć:

1. analiza tekstu, umożliwiająca twórcze poszukiwania i pobudzająca wyobraźnię;

2. poznanie kontekstu czasu i uwarunkowań historyczno-społecznych w pracy nad rolą;

3. perfekcyjne opanowanie materiału muzycznego;

4. praca nad umiejętnością płynnego łączenia formy muzycznej z wypowiedzią dramatyczną;

5. budowanie postaci i konsekwentne przeprowadzenie roli;

6. praca z partnerem;

7. umiejętność odnalezienia się w zespole (przedkładanie dobra zespołu nad indywidualne ambicje).

Literatura:

Wybrane sceny z dramatów A. Czechowa.

Współczesna literatura muzyczna (wybór w porozumieniu ze studentami).

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- znajomość etapów pracy aktora nad rolą w teatrze muzycznym (K_W04)

- zaznajomienie z kontekstem społeczno-historycznym materiału wykorzystywanego podczas zajęć (K_W03)

Umiejętności:

- potrafi budować postać i konsekwentnie przeprowadzić rolę w ramach postawionego mu zadania (K_U01)

- potrafi łączyć na scenie elementy scenicznego wyrazu, jak: wyrazistość mówienia, prawidłowe operowanie słowem, głosem i ciałem (K_U08)

- rozwój świadomości form scenicznych i ich właściwego doboru (K_U08, K_U06)

- potrafi opanować materiał muzyczny (K_U05)

Kompetencje:

- potrafi wchodzić w twórczy dialog w partnerem (K_K06)

- potrafi pracować w zespole i wchodzić w twórczy kompromis (K_K02, K_K03)

- dorobek artystyczny buduje w oparciu o etos zawodu aktora i twórcy (K_K07)

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do wystawienia oceny końcowej jest egzamin w formie publicznego pokazu.

Pod uwagę brana jest również praca w trakcie całego semestru.

Dozwolone są dwie nieobecności nieusprawiedliwione

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Andrzej Perkman, Anna Sroka-Hryń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA ćwiczenia - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Łukasz Damrych, Bartosz Porczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA ćwiczenia - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Dębski, Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka, Anna Sroka-Hryń
Prowadzący grup: Mateusz Dębski, Anna Sroka-Hryń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA ćwiczenia - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Borkowska, Ewa Bułhak - Rewak, Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Urszula Borkowska, Ewa Bułhak - Rewak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA ćwiczenia - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Dębski, Katarzyna Skarżanka, Anna Sroka-Hryń
Prowadzący grup: Mateusz Dębski, Anna Sroka-Hryń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA ćwiczenia - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)