Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowe media

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/ATM/Nmed
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowe media
Jednostka: Kierunek Aktorstwo
Grupy: Przedmioty ATM sem 6 rok III
Przedmioty podstawowe ATM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Zajęcia praktyczne wprowadzające studentów w zagadnienia wchodzenia na rynek pracy aktora, budowania marki osobistej, przygotowania i udostępniania swoich materiałów promujących oraz przygotowania się i przechodzenia przez proces castingowy również w formie self tape.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci mają możliwość spotkać się z wykładowcami i zapraszanymi gośćmi przybliżającymi im różne aspekty wymagań rynku pracy aktora. Wykłady i zajęcia praktyczne dotyczą takich zagadnień jak: budowanie marki osobistej, przygotowanie i zasady tworzenia materiałów promocyjnych (zdjęć i sesji zdjęciowych; nagrywanie wizytówek; przygotowanie materiałów video - demo i showreel), obecność w internecie, przygotowanie się i przechodzenie przez proces castingowy (warsztaty castingowe, spotkania z reżyserami i reżyserami obsady), przygotowanie, zasady tworzenia i samodzielne nagrywanie materiałów castingowych tzw self tape; zagadnienia dotyczące współpracy z agentami, producentami i reżyserami obsady etc.

Efekty uczenia się:

Studenci posiadają :

wiedzę dotycząca wymagań rynku pracy aktora,

wiedzę na temat budowania marki osobistej,

umiejętność przygotowania materiałów promocyjnych i zarządzania ich udostępnianiem,

wiedzę i umiejętności jak się przygotować i przejść przez proces castingowy zarówno bezpośredni, jak i z wykorzystaniem samodzielnych nagrań typu self tape.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena będzie wynikową oceny pracy i obecności na zajęciach oraz wywiązania się z przygotowania samodzielnie nagrywanych materiałów video. Wizytówka aktorska, nagranie self tape z zadaną przez wykładowcę sceną. Wysłane w postaci linku drogą mailową.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Aleksandra Terpińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Aleksandra Terpińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Adamska, Monika Czajkowska, Małgorzata Lipmann, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Małgorzata Adamska, Monika Czajkowska, Małgorzata Lipmann
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia praktyczne wprowadzające studentów w zagadnienia wchodzenia na rynek pracy aktora, budowania marki osobistej, przygotowania i udostępniania swoich materiałów promujących oraz przygotowania się i przechodzenia przez proces castingowy również w formie self tape.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci mają możliwość spotkać się z wykładowcami i zapraszanymi gośćmi przybliżającymi im różne aspekty wymagań rynku pracy aktora. Wykłady i zajęcia praktyczne dotyczą takich zagadnień jak: budowanie marki osobistej - wykład prowadzony przez Monikę Gabryelewicz, przygotowanie i zasady tworzenia materiałów promocyjnych (zdjęć i sesji zdjęciowych; nagrywanie wizytówek; przygotowanie materiałów video - demo i showreel), obecność w internecie, przygotowanie się i przechodzenie przez proces castingowy (warsztaty castingowe, spotkania z reżyserami i reżyserami obsady - Małgorzata Adamska, Ewa Hornich, Mariusz Malec), przygotowanie, zasady tworzenia i samodzielne nagrywanie materiałów castingowych tzw self tape; zagadnienia dotyczące współpracy z agentami, producentami i reżyserami obsady etc.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)