Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Interpretacja piosenki III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/ATM/IntPio3-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Interpretacja piosenki III
Jednostka: Kierunek Aktorstwo
Grupy: Przedmioty ATM sem 6 rok III
Przedmioty kierunkowe ATM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Interpretacja piosenki. Wprowadzenie studenta w historię piosenki. Czym jest.

Jak powinna być przez aktora prowadzona.

Zadanie pracy, stworzenie krótkiej historii na temat śpiewanej piosenki.

Opis zagadnienia tematu utworu, krótka charakterystyka postaci, którą tworzy.

Pełny opis:

Praca ze studentami nad piosenkami Jerzego WAsowskiego.

Zapoznanie studenta z sylwetką tego wybitnego rodzimego kompozytora.

Dotarcie do piosenek mniej znanych , nie koniecznie z repertuaru KAbaretu STarszych Panów. Nie tylko pieśni MIstrza Jeremiego Przybory .

Także Wojciech Mlynarski, BRonislaw BRok, Jan Brzechwa i inni.

Próba samodzielnej pracy , gdzie jedynym instrumentem jest człowiek i jego głos.

Każda z piosenek zaaranżowana na głosy.Cala grupa pracuje we wszystkich utworach. Praca nade wszystko zespołowa , chociaż każdy posiada indywidualny utwór.

Student pod koniec semestru przedstawia profesorowi opis piosenki.

Literatura:

Praca nad piosenkami Jerzego Wasowskiego, w oparciu o materiał ze sluchowisk radiowych oraz programów telewizyjnych Kabaretu Starszych Panów. Także do tekstów B.Broka,W.Młynarskiego, J.Brzechwy.

Efekty uczenia się:

Student potrafi sam przeprowadzić analizę tekstu piosenki.KU02

Bez problemu porusza się w warstwie muzycznej i tekstowej utworu.

Jasno i rzetelnie interpretuje tekst.KU05, KU06

Przedstawia swoją wizję piosenki, zawsze z szacunkiem do twórców.

Poszerza swojà wiedzę w zakresie polskiej piosenki i znajomości polskich twórców takich jak J.Wasowski, J.Przybora , W. Mlynarski .

Zachowuje słowo i muzykę dane nam przez autorów. KW01KW04

Jego wiedza umożliwia mu działanie sceniczne.KW02 KU03

W zakresie pracy na scenie z mikroportem czy mikrofonem.KW03 KU03

Swoją wiedzę bez problemu przenosi na scenę , szlifując warsztat aktorski

Słowo i dźwięk , tym samym bez problemu porusza się w tym obszarze .KU03

Umie połączyć w jedno wszystkie podane mu elementy

Słowo , dźwięk , interpretacja , dobór stylu muzycznego , dobrej tonacji ,używa ciała jako instrumentu prawidłowo ,bez komplikacji zdrowotnych KU08, KU09

Pracuje w zespole 12 osób .

Odpowiedzialnie podchodzi do uczestnictwa w zajęciach . Świadomy , ze w pracy zespołowej brak jednego elementu często uniemożliwia dalszą pracę.KK08

Myśli twórczo, sam kreuje sceniczny świat.KK05

Umie porozumiewać sie i komunikować z kolegami na scenie i po za nià .

Samodzielnie rozwiązuje sceniczne konflikty . Możliwe różnice zdań przyjmuje z otwartą głową.Gotowy na zmiany i krytykę..KK01 KK06

Metody i kryteria oceniania:

Student odpowiedzialnie i rzetelnie wykonuje powierzone mu zadania.

Umie pracować w grupie.Czynnie bierze udział w zajęciach.

Przygotowany podchodzi do wspólnej pracy.

Dwie nieusprawiedliwione nieobecności dyskwalifikują go przed zaliczeniem przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

Student bierze udział w festiwalach i koncertach muzycznych

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Borkowska, Ewa Bułhak - Rewak, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Urszula Borkowska, Ewa Bułhak - Rewak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA - dydaktyka - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)