Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Taniec współczesny II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/TW-R3-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Taniec współczesny II
Jednostka: Kierunek Aktorstwo (RIII)
Grupy: Przedmioty A sem 6 rok III
Przedmioty podstawowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Poszerzenie wiedzy w zakresie świadomości ciała, plastyki i dynamiki ruchu. Kształtowanie pamięci i wyobraźni ruchowej, koordynacji i ekspresji ruchu. Kształtowanie właściwej postawy ciała.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przekazać studentowi wiedzę z zakresu techniki tańca współczesnego, ekonomii ruchu oraz poprawić jego sprawność motoryczną. Student poznaje pracę z choreografią, uczy się zapamiętywać i odtwarzać sekwencje ruchowe, zachowując przy tym wytyczone jakości oraz wartość techniczną.

Student dostaje wiedzę o tym, jak dbać o kondycję swojego ciała. Uczy się poprawnego stylu treningu, który dzieli się na rozgrzewkę, ćwiczenia koordynacyjne i sprawnościowe, ćwiczenia z zakresu techniki tańca, oraz ćwiczenia uelastyczniające i rozluźniające.

Efekty uczenia się:

K_U06 ma wiedzę z zakresu technicznych oraz artystycznych środków warsztatu tanecznego w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych

K_W11 posiada wiedzę na temat stylów tańca współczesnego, konwencji teatralnych; orientuje się w aktualnych trendach i dokonaniach wybitnych twórców teatru. Rozumie zależności pomiędzy teorią a praktyką w aktorstwie, a także pomiędzy inspiracją a kreacją twórczą i wykorzystuje tę wiedzę dla swojego dalszego rozwoju

K_U01 używa pełni potencjału twórczego wykorzystując uniwersalizm kreatywności we wszystkich sferach swego działania , jako indywidualność artystyczna kreuje i realizuje własne projekty twórcze

K_U05 działa na rzecz zespołu dążąc do osiągnięcia porozumienia w sprawie wypracowania wspólnego kierunku kreowania dzieła; jest gotowy podjąć polemikę ze współtwórcami

K_U07 stosuje techniki treningu ciała nie powodujące uszczerbku na zdrowiu

K_K02 rozumie i odczuwa potrzebę rozwoju i poszerzania własnej wiedzy, umiejętności i sprawności ; przekazuje ją i wykorzystuje w pracy zespołowej przy projektach artystycznych

K_K05 świadomie korzysta w pracy twórczej z zasobów własnej energii, intuicji, emocji i wyobraźni; umiejętnie zarządza nimi w pracy indywidualnej i zespołowej

K_K05 skutecznie radzi sobie ze stresem;

Metody i kryteria oceniania:

1.regularność pracy

2. prezentowana postawa podczas zajęć

3. podejmowany wysiłek w celu nabywania nowych umiejętności i sprawności

4. postępy w zakresie techniki tańca

5. postawa wobec grupy

Praktyki zawodowe:

1. praktyka somatyczna

2. praktyka techniczna

3. praca w parach i grupach

4. trening improwizacji

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Liwia Bargieł-Kiełbowicz, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Liwia Bargieł-Kiełbowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie
Skrócony opis:

Poszerzenie wiedzy w zakresie świadomości ciała, plastyki i dynamiki ruchu. Kształtowanie pamięci i wyobraźni ruchowej, koordynacji i ekspresji ruchu. Kształtowanie właściwej postawy ciała.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Andrzejewska-Damięcka, Liwia Bargieł-Kiełbowicz, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Paulina Andrzejewska-Damięcka, Liwia Bargieł-Kiełbowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie
Skrócony opis:

Poszerzenie wiedzy w zakresie świadomości ciała, plastyki i dynamiki ruchu. Kształtowanie pamięci i wyobraźni ruchowej, koordynacji i ekspresji ruchu. Kształtowanie właściwej postawy ciała.

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Liwia Bargieł-Kiełbowicz, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Liwia Bargieł-Kiełbowicz, Ewelina Porczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Liwia Bargieł-Kiełbowicz, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Liwia Bargieł-Kiełbowicz, Danych Brak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Liwia Bargieł-Kiełbowicz, Anna Pacocha-Margul
Prowadzący grup: Liwia Bargieł-Kiełbowicz, Anna Pacocha-Margul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)