Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki tańca w teatrze muzycznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/TTwTM-R2-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki tańca w teatrze muzycznym
Jednostka: Kierunek Aktorstwo (RII)
Grupy: Przedmioty A sem 3 rok II
Przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Zajęcia w formie wykładu oraz ćwiczeń warsztatowych. Celem ich jest przybliżenie technik tańca wykorzystywanych w spektaklach muzycznych i musicalowych oraz zapoznanie się w praktyce z ich podstawami oraz charakterystycznymi elementami.

Pełny opis:

8 godzin wykładu z przygotowaną multimedialną prezentacją uzupełnione dyskusją. Ćwiczenia praktyczne z różnych technik tanecznych (reszta zajęć) zwieńczone pokazem układu-etiudy choreograficznej do muzyki.

Poszerzanie warsztatu aktorskiego poprzez kształtowanie sprawności i zręczności w posługiwaniu się rekwizytem, rozwijanie kreatywności i doskonalenie koordynacji rytmiczno-ruchowej i balansu ciała, rozwijanie muzykalności, podzielności uwagi, dyscypliny rytmicznej i kontroli własnego ciała

Literatura:

1. R. Berkson "Musical Theatre Choreography" 1990

2. R. E. Long "Broadway Golden Years - J. Robbins and the Great Choreographers-directors 1940 to the present" 2001

3. L. Zganiacz-Mazur "Tańce" WM Contra 2004

4. S. M. Friedman "the ultimate Broadway Musical list book" 2016

5. W. A. Everett, P. R. Laird "The Cambridge Companion to the Musical" 2008

6. M. White "Staging musicals" 2019

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student zna podstawowe formy taneczne, techniki i style tańca występujące w teatrze muzycznym i repertuarze musicalowym SAW_W02

- zna podstawowy repertuar musicalowy SAW_W01

- zna efektywne techniki ćwiczenia służące ciągłemu rozwojowi umiejętności ruchowych SAW_W02

Umiejętności :

- potrafi zapamiętać i wykonać choreografie o różnej stylistyce SAW_U02

- potrafi ruchem opowiedzieć historie bądź wyrazić określone emocje K_U06

- potrafi stosować różne środki ekspresji do wyrażania własnych koncepcji interpretacyjnych w zakresie form tanecznych i innych zadań ruchowych oraz posługiwać się rekwizytem SAW_U02

- potrafi partnerować w tańcu i posiada orientację przestrzenną K_U03

- wypracował w podstawowym wymiarze podczas zajęć praktycznych właściwe nawyki dotyczące techniki tanecznej i postawy, umożliwiające operowanie ciałem w sposób najbardziej wydajny i bezpieczny K_U06, K_U07

Kompetencje społeczne:

- potrafi współdziałać w grupie z innymi wykonawcami i w zależności od potrzeb przyjmuje różne role, wykazuje się dyscypliną i empatią we współpracy K_K08

- odczuwa i rozumie potrzebę rozwoju i poszerzania umiejętności oraz doskonalenia własnej sprawności i techniki tańca,dokonuje samooceny i formułuje konstruktywne uwagi wobec innych K_K05, K_K06

- łączy zdobytą wiedzę i umiejętności w przedsięwzięciach artystycznych wykorzystując koordynację ruchowo-rytmiczną, poznane techniki taneczne i dyscyplinę rytmiczną, K_K03

- skutecznie radzi sobie ze stresem i świadomie korzysta z własnej energii i wyobraźni K_K05

Metody i kryteria oceniania:

1. frekwencja na zajęciach

2. widoczne postępy studenta

3. praca studenta na zajęciach

4. prezentacja układu choreograficznego

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Perzyna, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Agnieszka Perzyna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Perzyna, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Agnieszka Perzyna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Perzyna, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Agnieszka Perzyna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Perzyna, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Agnieszka Perzyna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie
Skrócony opis:

jak w opisie podstawowym

Pełny opis:

j.w.

Literatura:

j.w.

Uwagi:

j.w.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Perzyna, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Agnieszka Perzyna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Perzyna, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Agnieszka Perzyna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Perzyna
Prowadzący grup: Agnieszka Perzyna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)