Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki aktorskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/TAkt-R2-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki aktorskie
Jednostka: Kierunek Aktorstwo (RII)
Grupy: Przedmioty A sem 3 rok II
Przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.50 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest uzmysłowienie objętości znaczeniowej hasła techniki aktorskie, zapoznanie z rozwojem tych technik na przestrzeni wieków, poznanie przykładów oraz pobudzenie do poszukiwań technik odpowiadających własnym preferencjom osobowościowym i artystycznym uczestniczek i uczestników

Pełny opis:

Głównym narzędziem pracy z uczestniczkami i uczestnikami zajęć będzie rozmowa, zadawanie pytań oraz poszerzanie udzielanych odpowiedzi przez stosowanie działań teatralnych mających na celu urzeczywistnienie myśli i słów uczestniczek i uczestników tak by mogły stać się podstawą do zadawania dalszych pytań i w ten sposób poszerzania świadomości w posługiwaniu się technikami aktorskimi oraz umiejętności ich rozczytywania i zauważania w swoich własnych działaniach

Literatura:

zostanie uzgodniona w toku pierwszych zajęć, żeby odzwierciedlać poszukiwania studentek i studentów

Efekty uczenia się:

K_W05

zna i rozumie podstawowe linie rozwojowe sztuk teatralnych i filmowych w różnych okresach historycznych oraz zna fachową literaturę w tej dziedzinie

K_W06

posiada wiedzę na temat stylów i metod gry aktorskiej, konwencji teatralnych; orientuje się w aktualnych trendach i dokonaniach wybitnych twórców teatru i filmu

K_K01

rozumie i odczuwa potrzebę rozwoju i poszerzania własnej wiedzy, umiejętności i sprawności ; przekazuje ją i wykorzystuje w pracy zespołowej przy projektach artystycznych

Metody i kryteria oceniania:

przyglądanie się obecności na zajęciach, aktywności oraz realizacji zadań domowych

Praktyki zawodowe:

Czytanie zasad wybranej techniki, próba zrozumienia i próba wytłumaczenia tych zasad pozostałym uczestnikom i uczestniczkom. Nauka poprzez uczenie innych.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Przybylski, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Marcin Przybylski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Głowacki, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Piotr Głowacki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Głowacki, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Piotr Głowacki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie
Skrócony opis:

Techniki aktorskie to kurs-rozmowa mający na celu odszukanie znaczenia słowa technika w kontekście rzemiosła i sztuki aktorskiej na przykładzie wybranego przez studentki i studentów najprostszego gagu opartego na fizjologii np. Kichnięcie, poślizgnięcie, przeoczenie.

Pełny opis:

Celem zajęć jest uświadomienie sobie przez uczestniczki i uczestników przebiegu procesu twórczego aktorki i aktora, na który składają się wyobrażenie - urzeczywistnienie - powtórzenie działania wewnętrznego lub zewnętrznego oraz roli kompozycji w najdrobniejszej cząstce partytury działania.

Umiejętności, które uczestniczki i uczestnicy powinni posiąść w trakcie kursu to świadome wyznaczenie sobie zadania aktorskiego, uruchomienie i przeprowadzenie procesu twórczego, dopasowanie narzędzi przydatnych do realizacji zadania oraz samoocena.

Literatura:

Literaturą pomocniczą w toku zajęć będą „o technice aktorskiej” Michaiła Czechowa oraz „Sześć pierwszych lekcji aktorstwa” Ryszarda Bolesławskiego.

Uwagi:

Umiejętności, które uczestniczki i uczestnicy powinni posiąść w trakcie kursu to świadome wyznaczenie sobie zadania aktorskiego, uruchomienie i przeprowadzenie procesu twórczego, dopasowanie narzędzi przydatnych do realizacji zadania oraz samoocena.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)