Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Style muzyczne 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/SM3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Style muzyczne 3
Jednostka: Kierunek Aktorstwo (RII)
Grupy: Przedmioty A sem 3 rok II
Przedmioty specjalności - Aktorstwo i wokalistyka
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów ze stylistykami teatru muzycznego oraz wyposażenie ich w podstawowe narzędzia interpretacji wokalno-aktorkiej utworw musicalowych.

Pełny opis:

Stylistyki musicalowe:

- kompozytorzy- cechy charakterystyczne

- epoki teatralne

Musicalowe techniki wokalne:

-jakość mowy

-śpiewanie "półklasyczne" (eng. legit musical)

-twang/belting- nośność i ekspresyjność głosu; wykorzystanie w technik w spektaklach

Aktorstwo w piosence musicalowej:

-analiza psychologiczna tekstów piosenek

-planowanie przebiegu dramaturgicznego piosenki

-pisosenka jako monolog dramatyczny

-aktorstwo w piosence- łaczenie elemntów techniki aktorskiej i wokalnej

Literatura:

Singing and the actor- Gillyanne Kayes

Acting through song-Paul Harvard

Teksty zebrane- Jerzy Grotowski

Estill Level 1 and 2- Jo Estill, Kimberley Steinhauer, Mary McDonald Klimek

Thank you, that's all we need for today-Mary Hammond

Efekty uczenia się:

Student:

-ma wiedzę niezbędną do przeprowadzenia analizy materiału słowno-muzycznego utworu SAW_W04

-potrafi wymienić najsłynniejszych musicalowych kompozytorów i określić cechy charakterystyczne ich twórczości SAW_W05

-potrafi przygotować się do przesłuchania w teatrze SAW_U02

-działa w zespole na rzecz projektu- potrafi dyskutować, proponować i rezygnować ze swoich pomysłów SAW_K01

-krytykę odbiera jako zachętę do dalszych poszukiwań K_K06

-potrafi dbać o higienę głosu K_U07

Metody i kryteria oceniania:

-pokaz efektów pracy w postaci występu przed społecznością szkoły

-pisemna praca zaliczeniowa z zakresu wiedzy o musicalu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Dominiak, Andrzej Perkman, Katarzyna Skarżanka, Janusz Szrom
Prowadzący grup: Kamil Dominiak, Andrzej Perkman, Janusz Szrom
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Dominiak, Dariusz Janus, Katarzyna Skarżanka, Marek Stefankiewicz, Janusz Szrom
Prowadzący grup: Kamil Dominiak, Dariusz Janus, Marek Stefankiewicz, Janusz Szrom
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów ze stylistykami teatru muzycznego oraz wyposażenie ich w podstawowe narzędzia interpretacji wokalno-aktorkiej utworw musicalowych.

Pełny opis:

Stylistyki musicalowe:

- kompozytorzy- cechy charakterystyczne

- epoki teatralne

Musicalowe techniki wokalne:

-jakość mowy

-śpiewanie "półklasyczne" (eng. legit musical)

-twang/belting- nośność i ekspresyjność głosu; wykorzystanie w technik w spektaklach

Aktorstwo w piosence musicalowej:

-analiza psychologiczna tekstów piosenek

-planowanie przebiegu dramaturgicznego piosenki

-pisosenka jako monolog dramatyczny

-aktorstwo w piosence- łaczenie elemntów techniki aktorskiej i wokalnej

Literatura:

Singing and the actor- Gillyanne Kayes

Acting through song-Paul Harvard

Teksty zebrane- Jerzy Grotowski

Estill Level 1 and 2- Jo Estill, Kimberley Steinhauer, Mary McDonald Klimek

Thank you, that's all we need for today-Mary Hammond

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Dominiak, Dariusz Janus, Katarzyna Skarżanka, Marek Stefankiewicz, Janusz Szrom
Prowadzący grup: Kamil Dominiak, Dariusz Janus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Dominiak, Dariusz Janus, Katarzyna Skarżanka, Marek Stefankiewicz, Janusz Szrom
Prowadzący grup: Kamil Dominiak, Dariusz Janus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów ze stylistykami teatru muzycznego oraz wyposażenie ich w podstawowe narzędzia interpretacji wokalno-aktorkiej utworw musicalowych.

Pełny opis:

Stylistyki musicalowe:

- kompozytorzy- cechy charakterystyczne

- epoki teatralne

Musicalowe techniki wokalne:

-jakość mowy

-śpiewanie "półklasyczne" (eng. legit musical)

-twang/belting- nośność i ekspresyjność głosu; wykorzystanie w technik w spektaklach

Aktorstwo w piosence musicalowej:

-analiza psychologiczna tekstów piosenek

-planowanie przebiegu dramaturgicznego piosenki

-pisosenka jako monolog dramatyczny

-aktorstwo w piosence- łaczenie elemntów techniki aktorskiej i wokalnej

Literatura:

Singing and the actor- Gillyanne Kayes

Acting through song-Paul Harvard

Teksty zebrane- Jerzy Grotowski

Estill Level 1 and 2- Jo Estill, Kimberley Steinhauer, Mary McDonald Klimek

Thank you, that's all we need for today-Mary Hammond

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Dominiak, Dariusz Janus, Katarzyna Skarżanka, Marek Stefankiewicz, Janusz Szrom
Prowadzący grup: Kamil Dominiak, Dariusz Janus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Serafińska, Marek Stefankiewicz
Prowadzący grup: Anna Serafińska, Marek Stefankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin
Skrócony opis:

Osoby studiujące w trakcie zajęć w tym przedmiocie zdobędą podstawową wiedzę i umiejętności poruszania się po podstawowych gatunkach muzyki jazzowej (blues, swing, ballada jazzowa). Poznają kanon twórców i wykonawców reprezentujących ten nurt muzyczny, poznają cechy muzyczne danej stylistyki związane z rytmiką, pulsem, agogiką, melodyką, frazowaniem, podstawami improwizacji.

Pełny opis:

Praca oparta jest na wspólnym wyborze ścieżki do skonstruowania pokazu egzaminacyjnego, do którego prowadzi: wypracowanie przez każdą osobę studiującą z grupy przynajmniej 1 utworu solowego reprezentującego gatunki: blues, ballada jazzowa uwzględniająca Verse ad libitum, swing (do wyboru – w języku polskim lub w języku angielskim) oraz uzgodnionej partii w utworze zbiorowym. 15% czasu zajęć poświęca się pracy nad wprowadzeniem zagadnień powiązanych ze stylistyką – w tym ćwiczeniom mającym na celu naukę odchodzenia od melodii utworu, 15% zajęć poświęca się omówieniu cech poszczególnych gatunków reprezentatywnych dla jazzu. 70% zajęć poświęca się praktycznej pracy nad utworami i opracowaniem koncepcji egzaminu. Narzędziem wykorzystywanym w pracy z osobami studiującymi jest stworzona specjalnie na potrzeby tych zajęć grupa w przestrzeni wirtualnej, gdzie w czasie pomiędzy poszczególnymi zajęciami następuje wymiana pomysłów i inspiracji muzycznych w zakresie propozycji utworów, nad którymi osoby studiujące będą pracować.

Literatura:

Nagrania wokalistów jazzowych, polecane jako podstawowa lektura własna osobom studiującym, dająca podstawy do analizy cech stylów, m.in.:

Ella Fitzgerald, Carmen McRae, Billy Holiday, Sarah Vaughan, Diane Reeves, Cassandra Wilson, Batty Carter, Shirley Horn, Dee Dee Bridgewater, Abbey Lincoln, Mahalia Jackson, Blossom Dearie, Anita O’Day, Nina Simone, Bessy Smith, Peggy Lee, Dinah Washington

Frank Sinatra, Tony Bennet, Gregory Porter, Al. Jarreau, Bobby McFerrin, Mark Murphy, George Benson, Mel Tormé, Kurt Elling, Jon Hendricks, Johnny Hartman, Ray Charles, Louis Armstrong

Literaturę podstawową stanowią także utwory, nad którymi osoby studiujące pracują praktycznie – repertuar kształtowany jest w trakcie semestru, warunkiem umiejętnego doboru repertuaru jest analiza umiejętności oraz braków poszczególnych osób studiujących. Repertuar dobierany jest tak, by każda osoba studiująca miała szansę na pokonanie praktycznych barier związanych z wykonywaniem utworów w omawianych stylistykach.

Uwagi:

W01 - zna typowe dla jazzu cechy utworów reprezentujących poszczególne stylistyki takie jak: typowe odmiany rytmizacji, typową dla poszczególnych gatunków artykulację, agogikę, konstrukcje formalne utworów reprezentujących różne gatunki wpisane w zakres merytoryczny przedmiotu (SAW_W04 SAW_W05)

W02 - zna podstawową literaturę muzyczną związaną z jazzem (SAW_W01, SAW_W02)

U01 - potrafi samodzielnie dostosować wykonawczo z zachowaniem cech stylu utwór oryginalnie skomponowany w innej stylistyce do stylistyk wpisujących się w nurt muzyki jazzowej (SAW_U01)

U02 - potrafi wykonywać utwory wpisane w kanon muzyki jazzowej z zachowaniem zasad fizjologicznie poprawnej emisji głosu (SAW_U02)

K01 - potrafi tworzyć i współtworzyć program artystyczny utrzymany w stylistyce muzyki jazzowej (K_K03)

K02 - twórczo uczestniczy w bieżącej pracy nad zadanymi utworami oraz w tworzeniu grupowego pokazu egzaminacyjnego, zarówno w zakresie utworów indywidualnych, jak i zbiorowych (K_K05)

K03 - potrafi udzielać konstruktywnych uwag kolegom z grupy współtworzącym artystyczny projekt oraz analizować własne wykonania pod kątem merytorycznej rzetelności i wypełniania postawionych zadań muzycznych i inscenizacyjnych (K_K06)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)