Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sceny filmowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/SF-R3-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sceny filmowe
Jednostka: Kierunek Aktorstwo (RIII)
Grupy: Przedmioty A sem 5 rok III
Przedmioty podstawowe
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu nauczyć specyfiki gry aktorskiej przed kamerą oraz przygotować studenta do zawodu aktora filmowego.

Pełny opis:

Zajęcia kształtują umiejętność prawidłowych zachowań przed kamerą. Uświadamiają studentowi możliwości i różnice korzystania z aktorskich środków wyrazu przed kamerą, uczą gry improwizacyjnej przed kamerą.

Literatura:

Wybrane sceny dzieł filmowych wielkich twórców kinematografii polskiej i światowej.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Rozumie różnice między gatunkami filmowymi i telewizyjnymi K_W06

Jest przygotowany do specyfiki pracy w filmie K_W08, K_W09

Współdziała z innymi aktorami i reżyserem K_K05

Ocenia pracę własną innych aktorów i reżysera formułując konstruktywne uwagi K_K06

Improwizuje, potrafi odejść od zapisanego tekstu, jest kreatywny i aktywny w proponowaniu rozwiązań K_U01, .

Student potrafi dostosować środki ekspresji aktorskiej do różnorodnych warunków scenicznych i studyjnych K_U03

Metody i kryteria oceniania:

Realizacja zleconego zadania. Kontrola przygotowanych projektów

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka, Maciej Stuhr
Prowadzący grup: Maciej Stuhr
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA wykład z ćwiczeniami - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Czeczot, Katarzyna Skarżanka, Maciej Stuhr
Prowadzący grup: Krzysztof Czeczot, Maciej Stuhr
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA wykład z ćwiczeniami - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Głowacki, Katarzyna Skarżanka, Maciej Stuhr
Prowadzący grup: Piotr Głowacki, Maciej Stuhr
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA wykład z ćwiczeniami - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Głowacki, Maciej Stuhr
Prowadzący grup: Piotr Głowacki, Maciej Stuhr
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA wykład z ćwiczeniami - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)