Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca z akompaniatorem I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/PzA1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca z akompaniatorem I
Jednostka: Kierunek Aktorstwo (RI)
Grupy: Przedmioty A sem 1 rok I
Przedmioty specjalności - Aktorstwo i wokalistyka
Punkty ECTS i inne: 0.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Studenci w trakcie zajęć pracują wspólnie z akompaniatorem nad przygotowaniem utworów z dwóch obszarów stylistycznych - latynoamerykańskiego (bossa-nova, salsa, bolero, son etc.), oraz afroamerykańskiego (r'n'b, soul, funk etc.). Ponadto poznają ogólne cechy i specyfikę ww. gatunków ze szczególną uwagą na aspekt rytmiczny i wynikające z niego różnice w frazowaniu, konstruowaniu formy i narracji utworu.

Pełny opis:

W początkowym okresie student poznaje charakterystykę stylistyk zawierających się w ogólnych hasłach - muzyka latynoamerykańska oraz groovowa (afroamerykańska - soul, r'n'b, funk). Dowiaduje się o podstawowych zasadach rytmicznych rządzących w tych gatunkach (m.in. clave, synkopa, triola), roli instrumentów, formie, stylu etc. Wiedzę tę otrzymuje w formie krótkiej prezentacji teoretycznej, ilustrowanej poprzez przykłady z literatury muzycznej z omówieniem. Następnie wiedza jest stosowana praktycznie poprzez ćwiczenia rytmiczne, melodyczne, harmoniczne z naciskiem na improwizację. Po tym etapie wstępnym, następuje wybór konkretnych utworów z ww. stylistyk i praca nad nimi. Nad formą, charakterem, aranżacją. Studenci otrzymują podkłady do wszystkich utworów indywidualnych i zbiorowych, co pozwala im na samodzielną pracę niezależnie od zajęć.

Literatura:

Przykłady muzyczne z twórczości artystów latynoamerykańskich i afroamerykańskich. Playlisty z takimi utworami przygotowywane są na bieżąco w zależności od potrzeby i omawianych tematów.

Przykładowi artyści obu nurtów:

Latynoamerykański:

Astrud Gilberto, Antonio Carlos Jobim, Buena Vista Social Club, Ibrahim Ferrer, Omara Portuondo, Sergio Mendez, Caetano Veloso, Gal Costa, Chavela Vargas,

Afroamerykański:

James Brown, Aretha Franklin, Randy Crawford, Nina Simone, wytwórnia Motown, Stevie Wonder, Michael Jackson, George Duke.

Efekty uczenia się:

W01 - zna podstawowe cechy stylistyk będących przedmiotem kursu. Rozumie ich rolę w kształtowaniu utworu muzycznego. (SAW_W02)

W02 - zna podstawową literaturę muzyczną z obu stylistyk, potrafi opisać ich cechy na podstawie przykładu muzycznego (SAW_W01)

U01 - wykonując utwór latynoamerykański bądź groovowy, potrafi użyć właściwych środków stylistycznych i artykulacyjnych osiągając właściwy dla danego stylu rezultat. (SAW_U01)

U02 - potrafi zaplanować formę utworu, narrację, oraz wstępną aranżację - (charakter części, chórki etc.) (SAW_U02)

K01 - potrafi współpracować z akompaniatorem oraz z innymi wykonawcami nad wspólnym przygotowaniem utworu/utworów do publicznej prezentacji. (K_K01)

K02 - potrafi merytorycznie przekazać uwagi dotyczące "stylowości" wykonania w trakcie wspólnej pracy z innymi wykonawcami (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie pracy na zajęciach w ciągu semestru.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kita, Andrzej Perkman, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Jacek Kita, Andrzej Perkman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kita, Andrzej Perkman, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Jacek Kita, Andrzej Perkman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Janus, Jacek Kita, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Dariusz Janus, Jacek Kita
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kita, Katarzyna Skarżanka, Marek Stefankiewicz
Prowadzący grup: Jacek Kita, Marek Stefankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kita, Katarzyna Skarżanka, Marek Stefankiewicz
Prowadzący grup: Jacek Kita, Marek Stefankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kita, Katarzyna Skarżanka, Marek Stefankiewicz
Prowadzący grup: Jacek Kita
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA ćwiczenia - zaliczenie
Skrócony opis:

Studenci w trakcie zajęć pracują wspólnie z akompaniatorem nad przygotowaniem utworów z dwóch obszarów stylistycznych - latynoamerykańskiego (bossa-nova, salsa, bolero, son etc.), oraz afroamerykańskiego (r'n'b, soul, funk etc.). Ponadto poznają ogólne cechy i specyfikę ww. gatunków ze szczególną uwagą na aspekt rytmiczny i wynikające z niego różnice w frazowaniu, konstruowaniu formy i narracji utworu.

Pełny opis:

W początkowym okresie student poznaje charakterystykę stylistyk zawierających się w ogólnych hasłach - muzyka latynoamerykańska oraz groovowa (afroamerykańska - soul, r'n'b, funk). Dowiaduje się o podstawowych zasadach rytmicznych rządzących w tych gatunkach (m.in. clave, synkopa, triola), roli instrumentów, formie, stylu etc. Wiedzę tę otrzymuje w formie krótkiej prezentacji teoretycznej, ilustrowanej poprzez przykłady z literatury muzycznej z omówieniem. Następnie wiedza jest stosowana praktycznie poprzez ćwiczenia rytmiczne, melodyczne, harmoniczne z naciskiem na improwizację. Po tym etapie wstępnym, następuje wybór konkretnych utworów z ww. stylistyk i praca nad nimi. Nad formą, charakterem, aranżacją. Studenci otrzymują podkłady do wszystkich utworów indywidualnych i zbiorowych, co pozwala im na samodzielną pracę niezależnie od zajęć.

Literatura:

Przykłady muzyczne z twórczości artystów latynoamerykańskich i afroamerykańskich. Playlisty z takimi utworami przygotowywane są na bieżąco w zależności od potrzeby i omawianych tematów.

Przykładowi artyści obu nurtów:

Latynoamerykański:

Astrud Gilberto, Antonio Carlos Jobim, Buena Vista Social Club, Ibrahim Ferrer, Omara Portuondo, Sergio Mendez, Caetano Veloso, Gal Costa, Chavela Vargas,

Afroamerykański:

James Brown, Aretha Franklin, Randy Crawford, Nina Simone, wytwórnia Motown, Stevie Wonder, Michael Jackson, George Duke.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kita
Prowadzący grup: Jacek Kita
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA ćwiczenia - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)