Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy tańca współczesnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/PTWsp-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy tańca współczesnego
Jednostka: Kierunek Aktorstwo (RI)
Grupy: Przedmioty A sem 2 rok I
Przedmioty podstawowe
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Podstawy tańca współczesnego to zajęcia , których celem jest pogłębienie świadomości swojego ciała oraz uważnej pracy w zespole. Tematami są anatomia, ciężar, rozluźnienie, koordynacja ruchowa, improwizacja w grupie. Poznajemy technikę "release". W improwizacji pracujemy z wyłączeniem jednego ze zmysłów oraz ruchem autentycznym.

Pełny opis:

1.Praca indywidualna.

Release technique to technika tańca współczesnego w bezpośrednim kontakcie z podłogą. Praca z grawitacją, oddechem i rozluźnianiem poszczególnych części ciała mają na celu przygotowanie ciała do świadomego poruszania się w przestrzeni zgodnie z anatomią i naturalnymi możliwościami swojego ciała.

2. Praca indywidualna.

Koordynacja słuchowo-ruchowa to ćwiczenia, które łączą pracę mózgu z pracą ciała. Kształtują orientację w przestrzeni oraz integrują myślenie ze świadomym poruszaniem się.

3. Praca z partnerem.

Ćwiczenia z wyłączeniem jednego zmysłu (wzroku) pogłębiają świadomość swojego ciała, rozwijają ruch autentyczny, pogłębiają zaufanie względem partnera.

4.Praca w grupie.

Unoszenie ciała partnera w przestrzeni oraz oddawanie swojego ciężaru (elementy partnerowania)

Współpraca w obrębie podążania w przestrzeni za ruchem autentycznym partnera.

Literatura:

"What is Release Technique?"

by Daniel Lepkoff

"Offering from the Conscious Body: The Discipline of Authentic Movement. Rochester: Inner Traditions", 2002.

by Janet Adler

"W głębi kontinuum"

by Jean Liedloff

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student:

- wie, na czym polegają ćwiczenia w kontakcie z podłogą, partnerem i grupą

- rozróżnia rozluźnienie ciała od impulsu

- rozróżnia oddawanie ciężaru od przyjmowania ciężaru

- potrafi nazwać podstawowe części ciała, a także stawy, mięśnie i kości

Umiejętności

Student potrafi

-powtórzyć strukturę ruchową zaproponowaną przez nauczyciela.

-zapamiętać i wykonać koordynację ruchową.

-rozwiązać problem w obrębie grupy i twórczo zareagować podczas improwizacji ruchowej.

Kompetencje

Student chętnie podejmuje współpracę w grupie, wykazuje empatię i z uwagą obserwuje pozostałych studentów. Odnajduje się w grupie zarówno jako lider, jak i obserwator czy współpracujący.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie praktycznego pokazu wszystkich struktur ruchowych i ćwiczeń

.Zaliczenie odbywa się na ostatnich zajęciach w semestrze.

Dozwolone nieobecności w semestrze wynoszą 2 zajęcia.

Zajęcia, które nie mogą się odbyć z przyczyn wyższych (choroby), są odrabiane w formie udziału w wydarzeniu artystycznym bądź warsztatach i aktywnej dyskusji na ten temat.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Chlewińska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Izabela Chlewińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Liwia Bargieł, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Liwia Bargieł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Liwia Bargieł, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Liwia Bargieł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Liwia Bargieł, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Liwia Bargieł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Liwia Bargieł
Prowadzący grup: Liwia Bargieł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)