Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy scen dialogowych wokalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/PSDWok-R2-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy scen dialogowych wokalnych
Jednostka: Kierunek Aktorstwo (RII)
Grupy: Przedmioty A sem 3 rok II
Przedmioty specjalności - Aktorstwo i wokalistyka
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.50 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Praca nad piosenką w kontekście partnera scenicznego i widza.

Pełny opis:

1. Śpiew w określonej stylistyce muzycznej

2. Śpiew solowy i zespołowy. Współbrzmienia harmoniczne w różnych stylistykach

Literatura:

M. Monroe, Fragmenty

Piosenki M. Monroe.

Efekty uczenia się:

Po opanowaniu materiału tekstowego i muzycznego utworów wykonawca

Wiedza:

- posiada świadomość przekazu komunikatu artystycznego w zamierzonym celu KW 04

- posiada wiedzę w zakresie śpiewu solowego z okresu lat 60. XX wieku SAW W 01

Umiejętności:

- umiejętność poruszania się po dynamice w obrębie danej stylistyki muzycznej SAW U 01

Kompetencje:

- rozumie po co i dlaczego coś jest wykonywane i robione KK 05

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pokazu publicznego.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka, Marek Stefankiewicz, Andrzej Strzelecki
Prowadzący grup: Marek Stefankiewicz, Andrzej Strzelecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA ćwiczenia - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kita, Bartosz Porczyk, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Jacek Kita, Bartosz Porczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin
Skrócony opis:

Podstawy scen dialogowych wokalnych- rozszerzenie roli piosenki w kontekście

dialogu scenicznego. Praca z partnerem. Piosenka jako alternatywa mowy na scenie.

Pełny opis:

Rola piosenki i poszerzenie jej funkcji w scenach dialogu. piosenka jako alternatywa mowy i wyrazu scenicznego. Śpiew zbiorowy.Śpiew w określonej stylizacji muzycznej.Harmonia brzmienia. Użycie piosenki jako przedłużenia dialogu,tekstu dramatycznego. Użycie muzyki w różnych sytuacjach scenicznych.

Literatura:

Łona, Chylińska,Brell, Janda, Młynarski, Farinelli, Nosowska, Bajm, Kora itp.

Uwagi:

pokaz publiczny w formie egzaminu.Po opanowaniu materiału tekstowego i muzycznego utworów wykonawca

Wiedza:

- posiada świadomość przekazu komunikatu artystycznego w zamierzonym celu

- posiada wiedzę w zakresie śpiewu solowego z okresu lat 60. XX wieku

Umiejętności:

- umiejętność poruszania się po dynamice w obrębie danej stylistyki muzycznej

Kompetencje:

- rozumie po co i dlaczego coś jest wykonywane i robione

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kita, Bartosz Porczyk, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Jacek Kita, Bartosz Porczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kita, Bartosz Porczyk, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Jacek Kita, Bartosz Porczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)