Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy pracy nad rolą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/PPNR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy pracy nad rolą
Jednostka: Kierunek Aktorstwo rok III
Grupy: Przedmioty A sem 5 rok III
Przedmioty kierunkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Przeprowadzenie samodzielnego procesu twórczego w zakresie budowy roli.

Pełny opis:

Rozumienie kontekstu budowy roli w kontekście całego utworu dramatycznego.

Kompleksowa budowa postaci, oryginalne rozumienie założeń autora, wprowadzenie elementarnej wiedzy budowy osobowości postaci. Umiejętność kompozycji obecności scenicznej jako skutku działań postaci w określonym dramacie.

Literatura:

Wybrane dzieła literatury dramatycznej polskiej i światowej

Efekty uczenia się:

Posiada znajomość dramaturgii polskiej i światowej K_W01

Posiada wiedzę umożliwiająca działanie sceniczne w kontekście proponowanego utworu K_W04

Posiada wiedze środków warsztatu aktorskiego potrzebnego do realizacji roli K_W06

Używa potencjału twórczego w indywidualnym stworzeniu postaci K_U01

Potrafi analizować tekst dramatyczny pod kątem roli i koncepcji reżysera K_U02

Dostosowuje środki ekspresji aktorskiej do warunków scenicznych K_U03

Posiada umiejętności improwizacyjne K_U04

Potrafi krytycznie ocenić swoją prace w zespole K_K01

Łączy zdobytą wiedzę i umiejętności w skomplikowanym procesie twórczym K_K03

Korzysta z własnych zasobów energii, intuicji i emocji K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin, ocenie podlega prawidłowe zbudowanie roli

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Domalik, Olga Sawicka, Katarzyna Skarżanka, Waldemar Śmigasiewicz
Prowadzący grup: Andrzej Domalik, Olga Sawicka, Waldemar Śmigasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Adamczyk, Andrzej Domalik, Marcin Hycnar, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Wojciech Adamczyk, Andrzej Domalik, Marcin Hycnar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Domalik, Jan Englert, Marcin Hycnar, Wojciech Malajkat, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Jan Englert, Marcin Hycnar, Wojciech Malajkat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Cieplak, Cezary Kosiński, Wojciech Malajkat
Prowadzący grup: Piotr Cieplak, Cezary Kosiński, Wojciech Malajkat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)