Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konsultacje logopedyczne II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/KL2-L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konsultacje logopedyczne II
Jednostka: Kierunek Aktorstwo (RII)
Grupy: Przedmioty A sem 4 rok II
Przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Zagadnienia dotyczące ćwiczenia sprawności narządów mowy, kontrolowania prawidłowego brzmienia głosek, utrwalania i automatyzowania właściwego brzmienia mowy w tekstach czytanych, mówionych, śpiewanych - realizacje techniczne oraz z użyciem emocji i zmiennego tempa oraz w mowie spontanicznej.

Pełny opis:

Omówienie problematyki stylów mowy.

Nauka ćwiczeń rozluźniających ciało i aparat mowy.

Praca nad poprawnym wymawianiem głosek i zbitek spółgłoskowych.

Utrwalanie poprawnej wymowy w tekstach wygłaszanych w zmiennym tempie.

Automatyzowanie poprawnej artykulacji w tekstach prezentowanych z pamięci oraz w mowie spontanicznej.

Ćwiczenie poprawnej wymowy głosek i zbitek spółgłoskowych.

Utrwalanie właściwego brzmienia głosek w tekstach poetyckich, prozie, piosenkach.

Automatyzowanie poprawnej artykulacji w tekstach prezentowanych z pamięci oraz w mowie spontanicznej.

Omówienia zagadnień zróżnicowania regionalnego wymowy.

Literatura:

1. Becker I. M., Okluzja w praktyce stomatologicznej, red. wyd. pol. G. Śmiech-Słomkowska, Wrocław 2013

2. Bednarek D., Ćwiczenia wyrazistości mowy, Wrocław 2005

3. Dłuska M., Fonetyka polska, Kraków 1981

4. Dłuska M., Prozodia języka polskiego, Warszawa 1976

5. Dupas P. H., Dysfunkcja czaszkowo-żuchwowa. Od diagnozy po szynę zgryzową, tł. A. Bańkowska-Afshartchi, Warszawa 2009

6. Gorzechowski K., Rehabilitacja stomatologiczna, Białystok 2016

7. Język polski. Kompendium, red. M. Derwojedowa, H. Karaś, D. Kopcińska, Warszawa 2005

8. Karpowicz T., Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009

9. Logopedia artystyczna, red. Kamińska B., Milewski S., Gdańsk 2016

10. Ostaszewska D., Tambor J., Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Warszawa 2004

11. Skorek E. M., Oblicza wad wymowy, Warszawa 2001

12. Skorek E. M., Samogłoski (profilaktyka, diagnoza, korekcja), Kraków 2001

13. Toczyska B., Głośno i wyraźnie. 9 lekcji dobrego mówienia, Gdańsk 2007 (i inne pozycje autorki)

14. Walczak-Deleżyńska M., Aby język giętki… Wybór ćwiczeń artykulacyjnych od J. Tennera do B. Toczyskiej, Wrocław 2001

15. Wierzchowska B., Wymowa polska, Warszawa 1971

16. Wiśniewski M., Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń 1998

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

K_W03 - Zna funkcjonowanie aparatu artykulacyjnego. Dostrzega różnice w wymowie głosek poprawnie i niepoprawnie wymawianych. Rozumie przydatność tej wiedzy w mowie scenicznej.

K_U07 - Rozpoznaje stany napięcia i rozluźnienia w obrębie aparatu mowy.

K_U09 - Potrafi zapanować nad tempem mówienia. Kontroluje zmiany położenia artykulatorów.

K_K02 - Potrafi współpracować z innymi specjalistami w zakresie korygowania zaburzeń mowy.

K_K05 - Ma świadomość wpływu cech psychicznych na mowę. Potrafi wykorzystać wiedzę w kontaktach społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestniczenie w ćwiczeniach

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jagoda Bloch, Sylwia Mężyńska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Jagoda Bloch, Sylwia Mężyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jagoda Bloch, Kalina Cyz, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Jagoda Bloch, Kalina Cyz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jagoda Bloch, Kalina Cyz, Sylwia Mężyńska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Jagoda Bloch, Kalina Cyz, Sylwia Mężyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie
Skrócony opis:

Zagadnienia dotyczące ćwiczenia sprawności narządów mowy, kontrolowania prawidłowego brzmienia głosek, utrwalania i automatyzowania właściwego brzmienia mowy w tekstach czytanych, mówionych, śpiewanych - realizacje techniczne oraz z użyciem emocji i zmiennego tempa oraz w mowie spontanicznej.

Pełny opis:

Omówienie problematyki stylów mowy.

Nauka ćwiczeń rozluźniających ciało i aparat mowy.

Praca nad poprawnym wymawianiem głosek i zbitek spółgłoskowych.

Utrwalanie poprawnej wymowy w tekstach wygłaszanych w zmiennym tempie.

Automatyzowanie poprawnej artykulacji w tekstach prezentowanych z pamięci oraz w mowie spontanicznej.

Ćwiczenie poprawnej wymowy głosek i zbitek spółgłoskowych.

Utrwalanie właściwego brzmienia głosek w tekstach poetyckich, prozie, piosenkach.

Automatyzowanie poprawnej artykulacji w tekstach prezentowanych z pamięci oraz w mowie spontanicznej.

Omówienia zagadnień zróżnicowania regionalnego wymowy.

Literatura:

1. Becker I. M., Okluzja w praktyce stomatologicznej, red. wyd. pol. G. Śmiech-Słomkowska, Wrocław 2013

2. Bednarek D., Ćwiczenia wyrazistości mowy, Wrocław 2005

3. Dłuska M., Fonetyka polska, Kraków 1981

4. Dłuska M., Prozodia języka polskiego, Warszawa 1976

5. Dupas P. H., Dysfunkcja czaszkowo-żuchwowa. Od diagnozy po szynę zgryzową, tł. A. Bańkowska-Afshartchi, Warszawa 2009

6. Gorzechowski K., Rehabilitacja stomatologiczna, Białystok 2016

7. Język polski. Kompendium, red. M. Derwojedowa, H. Karaś, D. Kopcińska, Warszawa 2005

8. Karpowicz T., Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009

9. Logopedia artystyczna, red. Kamińska B., Milewski S., Gdańsk 2016

10. Ostaszewska D., Tambor J., Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Warszawa 2004

11. Skorek E. M., Oblicza wad wymowy, Warszawa 2001

12. Skorek E. M., Samogłoski (profilaktyka, diagnoza, korekcja), Kraków 2001

13. Toczyska B., Głośno i wyraźnie. 9 lekcji dobrego mówienia, Gdańsk 2007 (i inne pozycje autorki)

14. Walczak-Deleżyńska M., Aby język giętki… Wybór ćwiczeń artykulacyjnych od J. Tennera do B. Toczyskiej, Wrocław 2001

15. Wierzchowska B., Wymowa polska, Warszawa 1971

16. Wiśniewski M., Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń 1998

Uwagi:

Po ukończeniu przedmiotu student zna funkcjonowanie aparatu artykulacyjnego; dostrzega różnice w wymowie głosek poprawnie i niepoprawnie wymawianych; rozumie przydatność tej wiedzy w mowie scenicznej; rozpoznaje stany napięcia i rozluźnienia w obrębie aparatu mowy;

potrafi zapanować nad tempem mówienia; kontroluje zmiany położenia artykulatorów; potrafi współpracować z innymi specjalistami w zakresie korygowania zaburzeń mowy; ma świadomość wpływu cech psychicznych na mowę; potrafi wykorzystać wiedzę w kontaktach społecznych.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-13 - 2023-05-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jagoda Bloch, Kalina Cyz, Sylwia Mężyńska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Jagoda Bloch, Kalina Cyz, Sylwia Mężyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.