Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia teatru powszechnego II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/HTPow2-R2-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia teatru powszechnego II
Jednostka: Kierunek Aktorstwo (RII)
Grupy: Przedmioty A sem 3 rok II
Przedmioty podstawowe
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Usytuowanie miejsca teatru w przestrzeniach kulturowych od antyku po przełom XX-XXI wieku. Taka perspektywa służy charakterystyce działań teatralnych na planie teorii sztuki, antropologii, czasu historii i polityki. Obok porządku definiowanych kategorii, analizowanych struktur tekstów teatralnych i literackich, sylwetek twórców – szczególną linię odniesień wyznacza interakcja scena – widownia.

Różnorodna materia tych wpływów wskazuje na ramy epoki, kierunki ideowo formalnych przemian, tłumaczy strategię odrzuceń, zaznacza sferę kontynuacji i nowatorstwa. Idąc tym tropem, lektura teatru łączy postulaty strukturalizacji, dekonstrukcji z chronologią i semantyką dzieła a równocześnie sięga psychologii odbioru. W ten sposób przedmiot kształtuje umiejętność analizy i syntezy, świadomość diachronii i synchronii konieczne przy odczytywaniu różnorakich procesów działania teatralnego.

Pełny opis:

Semestr 3

1. Teatr IX wieku. Od Romantyzmu po Naturalizm. Przestrzeń słowa a przestrzeń teatru.

2. Wielka Reforma w perspektywie dramaturgii i inscenizacji.

3. Przełom modernistyczny i jego konsekwencje dla teatru międzywojnia.

Literatura:

Podstawowa:

M. Berthold – „Historia teatru”, Warszawa 1980.

J.R. Brown (red.) – „Historia teatru”, Warszawa 1999.

M. Kocur – „Źródła teatru”, Wrocław 2013.

D. Wiles – „Krótka historia przestrzeni teatralnej”, Warszawa 2012.

M. A. Allevy – Viala „ Inscenizacja romantyczna we Francji”

H. Salmi - "Europa XIX wieku. Historia kulturowa" Kraków 2010

Red W. Dudzik - "Paradoksy maski - antologia", PWN 2018

J.L. Styan - "Współczesny dramat", Wrocław 1995

D. Bablet - "Rewolucje sceniczne XX wieku", Warszawa 1980

P. Pavis - "Współczesna inscenizacja" Warszawa 2011

H-Th. Leman - "Teatr postdramatyczny" Kraków 2009

R. Schechner - "Preformatyka" rozdz. II i IV Wrocław 2016

Teksty dramatów wybrane do analizy.

Uzupełniająca:

W. B. Worthen – „Dramat między literaturą a przedstawieniem”, Kraków 2013.

K. Pleśniarowicz – „Przestrzenie deziluzji”, Kraków 1996.

„Amalgamaty sztuki” red. J. Limon A. Żukowska, wyd. Słowo/Obraz/Terytoria

J. Limon „Brzmienia czasu”, wyd. Słowo/Obraz/Terytoria

A. Campagnion, „Demon teorii: literatura a zdrowy rozsądek” , wyd. Słowo/Obraz/Terytoria

E.Rozik – „Korzenie teatru”, Warszawa 2011.

U. Eco - "Na ramionach olbrzymów", Noir Sur Blanc 2019

Efekty uczenia się:

Wiedza: Ma wiedzę z zakresu różnorakich działań teatralnych usytuowanych w porządku historii, stylistyki, konwencji i antropologii kultury

[K_W07, K_W08] SAD W02

Umiejętności: Posiada umiejętność systematyki i typologii okresu historycznego. Rozpoznaje kierunki i linie rozwojowe teatralnych

gatunków, stylistyk, konwencji. Potrafi samodzielnie analizować i oceniać teksty teatru [K_U09]

Kompetencje społeczne: Świadomie uczestniczy w działaniach teatralnych z rozmaitych obszarów współczesnej kultury. Potrafi je

zdefiniować i ocenić zarówno na planie autonomii projektu artystycznego jak i w perspektywie historycznych przemian [K_K10, K_K02].

Metody i kryteria oceniania:

Wykład z ćwiczeniami

Praca z tekstem i dyskusja. Referaty.

Analiza przedstawień, wystaw plastycznych.

Wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny:

Udział w dyskusji, referaty, pisemne prace, egzamin.

Semestr 3 - zaliczenie z oceną (Z+O)

Udział w dyskusji

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Henryk Rogacki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-13 - 2017-05-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Henryk Rogacki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA wykład - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Jadwiga Jakubowska-Opalińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Jadwiga Jakubowska-Opalińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA wykład - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Jakubowska-Opalińska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Jadwiga Jakubowska-Opalińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Majcherek, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Janusz Majcherek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Majcherek, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Janusz Majcherek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Majcherek, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Janusz Majcherek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA wykład - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)