Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia teatru polskiego II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/HTPol2-R2-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia teatru polskiego II
Jednostka: Kierunek Aktorstwo (RII)
Grupy: Przedmioty A sem 4 rok II
Przedmioty podstawowe
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Student po ukończeniu kursu powinien poznać historię teatru polskiego w stopniu podstawowym, powinien umieć lokalizować w czasie poszczególne widowiska teatralne, style aktorskie, a także artystów teatru. Celem przedmiotu jest też doskonalenie umiejętności korzystania ze źródeł i opracowań oraz doskonalenie umiejętności mówienia o teatrze.

Pełny opis:

Semestr I

1.Życie teatralne na przełomie XVIII i XIX wieku (10 godzin).

2.Życie teatralne w epoce romantyzmu (12 godzin).

3. Epoka gwiazd (12 godzin).

Semestr II

1.Życie teatralne na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku (14 godzin).

2. Przemiany w teatrze polskim okresu między wojnami (m.in. Teatr Polski w Warszawie, trzy teatry Leona Schillera, Juliusz Osterwa i Reduta. (16 godzin)

Literatura:

Literatura podstawowa

- Zbigniew Raszewski, "Krótka historia teatru polskiego"

- Dariusz Kosiński, "Teatra polskie. Historie" (fragmenty)

- Halina Waszkiel, "Trudne lata. Teatr warszawski 1815-1868 (fragmenty)

- Józef Szczublewski, "Żywot Modrzejewskiej"(fragmenty)

- Józef Szczublewski, "Żywot Osterwy" (fragmenty)

- Józef Szczublewski, "Wielki i smutny teatr warszawski" (fragmenty)

Literatura uzupełniająca

Seria wydawnicza "Dzieje teatru polskiego" pod redakcja Tadeusza Siverta:

- "Teatr polski od 1863 roku do schyłku XIX wieku"

- "Teatr polski w latach 1890-1918. Zabór austriacki i pruski"

- "Teatr polski w latach 1890-1918. Zabór rosyjski"

- Stanisław Marczak-Oborski, "Teatr polski w latach 1918-1965. Teatry dramatyczne"

Efekty uczenia się:

K_W05 student ma uporządkowana wiedzę z zakresu historii teatru polskiego i wykorzystuje ją w pracy aktorskiej

K_W06 rozumie specyfikę poszczególnych stylów aktorskich

K_W09 posiada warsztat naukowy pozwalający na analizę i interpretację dzieł teatralnych i dramatycznych

K_U02 wyszukuje źródła i użytkuje je w twórczy sposób

K_U09 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, odwoływania się do opracowań i formułowania wniosków

K_U10 posiada umiejętność oceny tekstu literackiego i widowiska teatralnego

K_K01 rozumie potrzebę zgłębiania historii

K_K04 posiada narzędzia służące krytycznej ocenie

Metody i kryteria oceniania:

W semestrze zimowym zaliczenie z oceną na podstawie krótkiej pracy pisemnej. W semestrze letnim egzamin końcowy weryfikujący wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne studenta, nabyte podczas kursu przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Osterloff-Gierak, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Barbara Osterloff-Gierak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Osterloff-Gierak, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Barbara Osterloff-Gierak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład - egzamin

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Osterloff-Gierak, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Barbara Osterloff-Gierak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Osterloff-Gierak, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Barbara Osterloff-Gierak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)