Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia teatru polskiego I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/HTPol1-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia teatru polskiego I
Jednostka: Kierunek Aktorstwo rok I
Grupy: Przedmioty A sem 2 rok I
Przedmioty podstawowe
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest ukazanie podstawowych etapów rozwoju tej sztuki. Kurs obejmuje historię teatru polskiego w okresie staropolskim (teatr religijny, teatry dworskie, teatry szkolne, widowiska para-teatralne). Szczególny nacisk zostanie położony na okoliczności powołania Teatru Narodowego w Polsce i działalność Wojciecha Bogusławskiego. Uwzględnione również zostanie miejsce teatru polskiego w okresie zaborów oraz główne tendencje artystyczne w okresie międzywojnia.

Pełny opis:

Zagadnienia poruszane w trakcie zajęć:

Semestr I:

Semestr I obejmie historię teatru staropolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dawnego dramatu, a także organizacji tych przedstawień. Następnie przedstawiona zostanie artystyczna i pedagogiczna doktryna Teatru Narodowego oraz zasługi Bogusławskiego jako aktora, dyrektora, nauczyciela sztuki aktorskiej (Szkoła Dramatyczna), tłumacza i autora narodowych sztuk ("Krakowiacy i Górale").

Semestr II:

- Teatr i dramat romantyczny ("Dziady" A. Mickiewicza, "Kordian" i "Fantazy" J. Słowackiego, "Nie-boska komedia" J. Krasińskiego, komedia Aleksandra Fredry);

- Teatry stałe i wędrowne do roku 1918;

- "Epoka wielkich gwiazd" (Helena Modrzejewska, Alojzy Żółkowski, Jan Królikowski)

- Teatralna Młoda Polska (Stanisław Wyspiański)

- Gmachy teatralne w Warszawie, Krakowie i we Lwowie;

- Awangarda teatralna w okresie 1918-39, Teatr Reduta (1918-39), kabarety artystyczne.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Opracowania teoretyczne:

Z. Raszewski, Krótka historia teatru polskiego, Warszawa 1977 (lub 1990)

J. Lewański, Teatr i dramat polskiego średniowiecza i renesansu, Warszawa 1981

K. Wierzbicka-Michalska, Teatr w Polsce w XVIII wieku, Warszawa 1977

Z. Raszewski, Bogusławski, Warszawa 1982 (lub 2015)

Dzieje teatru polskiego, red. T. Sivert, T. I-V, Warszawa 1977-1993

J. Szczublewski, Wielki i smutny teatr warszawski, Warszawa 1963 (lub 2015)

Myśl teatralna Młodej Polski, red. I. Sławińska, S. Kruk, Warszawa 1966

Myśl teatralna polskiej awangardy, red. S. Marczak-Oborski, Warszawa 1973

L. Schiller, Teatr Ogromny, Warszawa 1961

J. Szczublewski, Pierwsza Reduta Osterwy, Warszawa 1965

Teksty dramatyczne:

- "Visitatio Sepulchri" (Nawiedzenie Grobu)

- Mikołaj Rej "Kupiec"

- Jan Kochanowski "Odprawa posłów greckich"

- Mikołaj z Wilkowiecka "Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim"

- "Wyprawa plebańska"

- Franciszek Bohomolec "Małżeństwo z kalendarza"

- Franciszek Zabłocki "Fircyk w zalotach"

- Wojciech Bogusławski "Krakowiacy i Górale"

- Alojzy Feliński "Barbara Radziwiłłówna"

- Adam Mickiewicz "Dziady" (cz. II, III, IV)

- Juliusz Słowacki "Kordian", "Balladyna", "Fantazy"

- Cyprian Kamil Norwid "Aktor"

- Aleksander Fredro "Pan Geldhab", "Śluby panieńskie", "Zemsta"

- Michał Bałucki "Klub kawalerów"

- Stanisław Wyspiański "Warszawianka", "Wesele", "Wyzwolenie"

- Stefan Żeromski "Róża", "Uciekła mi przepióreczka"

- Jerzy Szaniawski "Żeglarz"

- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Kurka wodna", "Szewcy"

- Zofia Nałkowska "Dom kobiet"

- Jarosław Iwaszkiewicz "Lato w Nohant"

Jeśli to możliwe, proszę korzystać z wydań Biblioteki Narodowej.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- znajomość podstawowych faktów z dziejów teatru polskiego do roku 1939 (K_W03, K_W06)

- znajomość podstawowego kanonu lektur dramatycznych (K_W01)

- potrafi scharakteryzować główne kierunku artystyczne (K_W06)

Umiejętności:

- nauka samodzielnego poszukiwania danych i źródeł w słownikach i encyklopediach (K_U09)

- umiejętność wskazania kontekstów kulturowych dzieła teatralnego (sztuki piękne, muzyka, architektura) (K_U08)

- umiejętność analizy i krytyki dzieła teatralnego w lekturze i w żywym teatrze (K_U02)

Kompetencje:

- angażowanie studentów do uroczystości jubileuszowych (performatywna lektura dzieł literackich i źródeł teatralnych) (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

W obu semestrach każdy ze studentów otrzyma zadanie przygotowania wprowadzenia do zagadnień poruszanych kolejno podczas zajęć, w oparciu o słowniki i encyklopedie (mini-referaty, artystyczne prezentacje wybranych utworów dramatycznych).

Na koniec semestru letniego egzamin ustny na podstawie wskazanej listy lektur oraz podanych zagadnień egzaminacyjnych.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kuligowska-Korzeniewska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Anna Kuligowska-Korzeniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kuligowska-Korzeniewska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Anna Kuligowska-Korzeniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA wykład - egzamin

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Mizera, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Michał Mizera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA wykład - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)