Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia dramatu polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/HDPol-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia dramatu polskiego
Jednostka: Kierunek Aktorstwo (RII)
Grupy: Przedmioty A sem 4 rok II
Przedmioty podstawowe
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowym zasobem dramaturgii polskiej przełomu XIX i XX wieku oraz pierwszych dziesięcioleci wieku XX, a także- z najwybitniejszymi twórcami tego okresu. Po pełnym cyklu zajęć studenci samodzielnie analizują utwór dramatyczny, osadzają go w kontekstach historycznych, dostrzegają zmiany języka i struktur dialogowych w dramacie; rozwijają umiejętność procedury analitycznej przez pogłębianie wiedzy o kompozycji i strukturze dramatów, a także funkcji słowa i dialogu w dramacie.

Pełny opis:

Semestr 3

Od naturalizmu do Młodej Polski

1. Wprowadzenie do epoki literackiej Młoda Polska ( nazwa, chronologia, młodpolskie -izmy, kontekst literatury europejskiej).

2. Teatr krakowski na przełomie wieków XIX i XX jako instytucja kultury narodowej.

3. Postać artysty w sztuce Młodej Polski.

4. Stanisław Wyspiański: człowiek i dzieło.

5. Świat dramatów Wyspiańskiego ( tematy i bohaterowie, koncepcja tragizmu, intertekstualność).

6.Historia w dramatach Wyspiańskiego.

7.Młodopolskie koncepcje dramatu i teatru.

8.Dramaty Gabrieli Zapolskiej.

9. Dramat realistyczno-symboliczny: Stanisław Przybyszewski.

Dramat ekspresjonistyczny: Tadeusz Miciński.

Semestr 4

Literatura dramatyczna Dwudziestolecia 1918-1939

1. Wprowadzenie do Dwudziestolecia. Główne nurty w literaturze okresu, programy i polemiki literackie.

2. Komedie Tadeusza Rittnera

3.Stanisław Ignacy Witkiewicz, człowiek i twórca.

4. Witkacy jako malarz i fotografik.

5. Dramaty Jerzego Szaniawskiego.

6.Realistyczny dramat o tematyce współczesnej: S. Zeromski, Z. Nałkowska, K.H. Rostworowski.

7. Dramat awangardowy: W. Gombrowicz, B.Jasieński, T.Peiper.

Literatura:

Literatura podstawowa

Semestr 3 (zimowy):

Jan August Kisielewski, "W sieci"

Tadeusz Miciński, "Kniaź Patiomkin"

Adolf Nowaczyński, "Wielki Fryderyk"

Włodzimierz Perzyński, "Lekkomyślna siostra" lub "Aszantka"

Stanisław Przybyszewski, "Śnieg"

Stanisław Wyspiański, "Wesele", "Wyzwolenie", "Sędziowie" lub "Klątwa", "Warszawianka", "Powrót Odysa"

Gabriela Zapolska, "Żabusia" lub " Ich czworo"

Stefan Żeromski, "Sułkowski" lub "Róża"

Semestr 4 (letni): Literatura dramatyczna Dwudziestolecia

Tadeusz Rittner, "Głupi Jakub" lub "Wilki w nocy"

Karol Hubert Rostworowski, "Niespodzianka"

Stanisław Ignacy Witkiewicz, "Szewcy" (obowiązkowo), "Oni" lub " W małym dworku" (do wyboru)

Jerzy Szaniawski, "Żeglarz" (obowiązkowo), "Most" lub "Ptak" (do wyboru)

Zofia Nałkowska, "Dom kobiet"

Stefan Żeromski, "Uciekła mi przepióreczka"

Jeden awangardowy dramat do wyboru- "Szósta , szósta" Peipera lub "Bal manekinów' Jasieńskiego

Literatura uzupełniająca:

M. Podraza-Kwiatkowska, "Literatura Młodej Polski", Warszawa 1997

J. Kwiatkowski, "Literatura Dwudziestolecia", Warszawa 1990

"Dramat polski. Interpretacje", pod red.J.Ciechowicza i Z.Majchrowskiego, t.1 i t.2, Gdańsk 2001.

J. Degler. Witkacego portret wielokrotny, Warszawa 2014

Efekty uczenia się:

K_W01 K_W05 -Student zna historię dramatu polskiego na przełomie XIX i XX wieku oraz w w pierwszych dziesięcioleciach wieku XX- na poziomie podstawowym (ze szczególnym uwzględnieniem twórczości S. Wyspiańskiego i S.I.Witkiewicza)

K_W09 Zna strukturę dramatu jako rodzaju literackiego w różnych gatunkowych odmianach oraz konwencje dramatyczne

K_U11 Analizuje i interpretuje utwory dramatyczne pod katem funkcji zastosowanych środków formalnych

K_U10 Rozpoznaje poszczególne gatunki dramatyczne, stosuje nabytą wiedzę we własnej pracy artystycznej

K_K01 Samodzielnie dokonuje wyborów, swobodnie czerpie z kulturowego dziedzictwa literatury

K_K05, K_K02 Wyraża swoje poglądy, broni własnego zdania, weryfikuje opinie innych , niezgodne z własnym przekonaniem

Metody i kryteria oceniania:

K_W01 K_W05 -Student zna historię dramatu polskiego na przełomie XIX i XX wieku oraz w w pierwszych dziesięcioleciach wieku XX- na poziomie podstawowym (ze szczególnym uwzględnieniem twórczości S. Wyspiańskiego i S.I.Witkiewicza)

K_W09 Zna strukturę dramatu jako rodzaju literackiego w różnych gatunkowych odmianach oraz konwencje dramatyczne

K_U11 Analizuje i interpretuje utwory dramatyczne pod katem funkcji zastosowanych środków formalnych

K_U10 Rozpoznaje poszczególne gatunki dramatyczne, stosuje nabytą wiedzę we własnej pracy artystycznej

K_K01 Samodzielnie dokonuje wyborów, swobodnie czerpie z kulturowego dziedzictwa literatury

K_K05, K_K02 Wyraża swoje poglądy, broni własnego zdania, weryfikuje opinie innych , niezgodne z własnym przekonaniem

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Osterloff-Gierak, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Barbara Osterloff-Gierak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA - dydaktyka - egzamin
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowym zasobem dramaturgii polskiej przełomu XIX i XX wieku oraz pierwszych dziesięcioleci wieku XX, a także- z najwybitniejszymi twórcami tego okresu. Po pełnym cyklu zajęć studenci samodzielnie analizują utwór dramatyczny, osadzają go w kontekstach historycznych, dostrzegają zmiany języka i struktur dialogowych w dramacie; rozwijają umiejętność procedury analitycznej przez pogłębianie wiedzy o kompozycji i strukturze dramatów, a także funkcji słowa i dialogu w dramacie.

Pełny opis:

Semestr 3

Od naturalizmu do Młodej Polski

1. Wprowadzenie do epoki literackiej Młoda Polska ( nazwa, chronologia, młodpolskie -izmy, kontekst literatury europejskiej).

2. Teatr krakowski na przełomie wieków XIX i XX jako instytucja kultury narodowej.

3. Postać artysty w sztuce Młodej Polski.

4. Stanisław Wyspiański: człowiek i dzieło.

5. Świat dramatów Wyspiańskiego ( tematy i bohaterowie, koncepcja tragizmu, intertekstualność).

6.Historia w dramatach Wyspiańskiego.

7.Młodopolskie koncepcje dramatu i teatru.

8.Dramaty Gabrieli Zapolskiej.

9. Dramat realistyczno-symboliczny: Stanisław Przybyszewski.

Dramat ekspresjonistyczny: Tadeusz Miciński.

Semestr 4

Literatura dramatyczna Dwudziestolecia 1918-1939

1. Wprowadzenie do Dwudziestolecia. Główne nurty w literaturze okresu, programy i polemiki literackie.

2. Komedie Tadeusza Rittnera

3.Stanisław Ignacy Witkiewicz, człowiek i twórca.

4. Witkacy jako malarz i fotografik.

5. Dramaty Jerzego Szaniawskiego.

6.Realistyczny dramat o tematyce współczesnej: S. Zeromski, Z. Nałkowska, K.H. Rostworowski.

7. Dramat awangardowy: W. Gombrowicz, B.Jasieński, T.Peiper.

Literatura:

Literatura podstawowa

Semestr 3 (zimowy):

Jan August Kisielewski, "W sieci"

Tadeusz Miciński, "Kniaź Patiomkin"

Adolf Nowaczyński, "Wielki Fryderyk"

Włodzimierz Perzyński, "Lekkomyślna siostra" lub "Aszantka"

Stanisław Przybyszewski, "Śnieg"

Stanisław Wyspiański, "Wesele", "Wyzwolenie", "Sędziowie" lub "Klątwa", "Warszawianka", "Powrót Odysa"

Gabriela Zapolska, "Żabusia" lub " Ich czworo"

Stefan Żeromski, "Sułkowski" lub "Róża"

Semestr 4 (letni): Literatura dramatyczna Dwudziestolecia

Tadeusz Rittner, "Głupi Jakub" lub "Wilki w nocy"

Karol Hubert Rostworowski, "Niespodzianka"

Stanisław Ignacy Witkiewicz, "Szewcy" (obowiązkowo), "Oni" lub " W małym dworku" (do wyboru)

Jerzy Szaniawski, "Żeglarz" (obowiązkowo), "Most" lub "Ptak" (do wyboru)

Zofia Nałkowska, "Dom kobiet"

Stefan Żeromski, "Uciekła mi przepióreczka"

Jeden awangardowy dramat do wyboru- "Szósta , szósta" Peipera lub "Bal manekinów' Jasieńskiego

Literatura uzupełniająca:

M. Podraza-Kwiatkowska, "Literatura Młodej Polski", Warszawa 1997

J. Kwiatkowski, "Literatura Dwudziestolecia", Warszawa 1990

"Dramat polski. Interpretacje", pod red.J.Ciechowicza i Z.Majchrowskiego, t.1 i t.2, Gdańsk 2001.

J. Degler. Witkacego portret wielokrotny, Warszawa 2014

Uwagi:

K_W01 K_W05 -Student zna historię dramatu polskiego na przełomie XIX i XX wieku oraz w w pierwszych dziesięcioleciach wieku XX- na poziomie podstawowym (ze szczególnym uwzględnieniem twórczości S. Wyspiańskiego i S.I.Witkiewicza)

K_W09 Zna strukturę dramatu jako rodzaju literackiego w różnych gatunkowych odmianach oraz konwencje dramatyczne

K_U11 Analizuje i interpretuje utwory dramatyczne pod katem funkcji zastosowanych środków formalnych

K_U10 Rozpoznaje poszczególne gatunki dramatyczne, stosuje nabytą wiedzę we własnej pracy artystycznej

K_K01 Samodzielnie dokonuje wyborów, swobodnie czerpie z kulturowego dziedzictwa literatury

K_K05, K_K02 Wyraża swoje poglądy, broni własnego zdania, weryfikuje opinie innych , niezgodne z własnym przekonaniem

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Osterloff-Gierak, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Barbara Osterloff-Gierak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład - egzamin
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowym zasobem dramaturgii polskiej przełomu XIX i XX wieku oraz pierwszych dziesięcioleci wieku XX, a także- z najwybitniejszymi twórcami tego okresu. Po pełnym cyklu zajęć studenci samodzielnie analizują utwór dramatyczny, osadzają go w kontekstach historycznych, dostrzegają zmiany języka i struktur dialogowych w dramacie; rozwijają umiejętność procedury analitycznej przez pogłębianie wiedzy o kompozycji i strukturze dramatów, a także funkcji słowa i dialogu w dramacie.

Pełny opis:

Semestr 3

Od naturalizmu do Młodej Polski

1. Wprowadzenie do epoki literackiej Młoda Polska ( nazwa, chronologia, młodpolskie -izmy, kontekst literatury europejskiej).

2. Teatr krakowski na przełomie wieków XIX i XX jako instytucja kultury narodowej.

3. Postać artysty w sztuce Młodej Polski.

4. Stanisław Wyspiański: człowiek i dzieło.

5. Świat dramatów Wyspiańskiego ( tematy i bohaterowie, koncepcja tragizmu, intertekstualność).

6.Historia w dramatach Wyspiańskiego.

7.Młodopolskie koncepcje dramatu i teatru.

8.Dramaty Gabrieli Zapolskiej.

9. Dramat realistyczno-symboliczny: Stanisław Przybyszewski.

Dramat ekspresjonistyczny: Tadeusz Miciński.

Semestr 4

Literatura dramatyczna Dwudziestolecia 1918-1939

1. Wprowadzenie do Dwudziestolecia. Główne nurty w literaturze okresu, programy i polemiki literackie.

2. Komedie Tadeusza Rittnera

3.Stanisław Ignacy Witkiewicz, człowiek i twórca.

4. Witkacy jako malarz i fotografik.

5. Dramaty Jerzego Szaniawskiego.

6.Realistyczny dramat o tematyce współczesnej: S. Zeromski, Z. Nałkowska, K.H. Rostworowski.

7. Dramat awangardowy: W. Gombrowicz, B.Jasieński, T.Peiper.

Literatura:

Literatura podstawowa

Semestr 3 (zimowy):

Jan August Kisielewski, "W sieci"

Tadeusz Miciński, "Kniaź Patiomkin"

Adolf Nowaczyński, "Wielki Fryderyk"

Włodzimierz Perzyński, "Lekkomyślna siostra" lub "Aszantka"

Stanisław Przybyszewski, "Śnieg"

Stanisław Wyspiański, "Wesele", "Wyzwolenie", "Sędziowie" lub "Klątwa", "Warszawianka", "Powrót Odysa"

Gabriela Zapolska, "Żabusia" lub " Ich czworo"

Stefan Żeromski, "Sułkowski" lub "Róża"

Semestr 4 (letni): Literatura dramatyczna Dwudziestolecia

Tadeusz Rittner, "Głupi Jakub" lub "Wilki w nocy"

Karol Hubert Rostworowski, "Niespodzianka"

Stanisław Ignacy Witkiewicz, "Szewcy" (obowiązkowo), "Oni" lub " W małym dworku" (do wyboru)

Jerzy Szaniawski, "Żeglarz" (obowiązkowo), "Most" lub "Ptak" (do wyboru)

Zofia Nałkowska, "Dom kobiet"

Stefan Żeromski, "Uciekła mi przepióreczka"

Jeden awangardowy dramat do wyboru- "Szósta , szósta" Peipera lub "Bal manekinów' Jasieńskiego

Literatura uzupełniająca:

M. Podraza-Kwiatkowska, "Literatura Młodej Polski", Warszawa 1997

J. Kwiatkowski, "Literatura Dwudziestolecia", Warszawa 1990

"Dramat polski. Interpretacje", pod red.J.Ciechowicza i Z.Majchrowskiego, t.1 i t.2, Gdańsk 2001.

J. Degler. Witkacego portret wielokrotny, Warszawa 2014

Uwagi:

K_W01 K_W05 -Student zna historię dramatu polskiego na przełomie XIX i XX wieku oraz w w pierwszych dziesięcioleciach wieku XX- na poziomie podstawowym (ze szczególnym uwzględnieniem twórczości S. Wyspiańskiego i S.I.Witkiewicza)

K_W09 Zna strukturę dramatu jako rodzaju literackiego w różnych gatunkowych odmianach oraz konwencje dramatyczne

K_U11 Analizuje i interpretuje utwory dramatyczne pod katem funkcji zastosowanych środków formalnych

K_U10 Rozpoznaje poszczególne gatunki dramatyczne, stosuje nabytą wiedzę we własnej pracy artystycznej

K_K01 Samodzielnie dokonuje wyborów, swobodnie czerpie z kulturowego dziedzictwa literatury

K_K05, K_K02 Wyraża swoje poglądy, broni własnego zdania, weryfikuje opinie innych , niezgodne z własnym przekonaniem

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Osterloff-Gierak, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Barbara Osterloff-Gierak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Osterloff-Gierak, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Barbara Osterloff-Gierak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)