Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

BHP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/BHP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: BHP
Jednostka: Kierunek Aktorstwo (RI)
Grupy: Przedmioty A sem 1 rok I
Przedmioty ogólnoakademickie
Punkty ECTS i inne: 0.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Pełny opis:

Studenci pierwszego roku przechodzą obowiązkowe szkolenie z BHP oraz szkolenie z zasad ppoż.

Efekty uczenia się:

Posiada wiedzę niezbędną do wykonywani działania zawodowych w kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy KW_10

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na czterogodzinnym szkoleniu obowiązkowa

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka, Leszek Świerzyński
Prowadzący grup: Leszek Świerzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka, Leszek Świerzyński
Prowadzący grup: Leszek Świerzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka, Leszek Świerzyński
Prowadzący grup: Leszek Świerzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka, Leszek Świerzyński
Prowadzący grup: Leszek Świerzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka, Leszek Świerzyński
Prowadzący grup: Leszek Świerzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka, Leszek Świerzyński
Prowadzący grup: Leszek Świerzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA wykład - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)