Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aktorska interpretacja piosenki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/AIP-R3-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aktorska interpretacja piosenki
Jednostka: Kierunek Aktorstwo (RIII)
Grupy: Przedmioty A sem 6 rok III
Przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Pierwsze spotkanie z piosenką. Rozmowy na temat interpretacji piosenki, często posługując się przy tym wybitną, istniejącą literaturą muzyczną.

Pełny opis:

Wspólnie ze studentami poznajemy i bawimy się, formą piosenki. Studenci po otrzymaniu tematu wybierają utwór z którym chcą się zmierzyć. Wielokrotnie rozmawiamy o przedstawionych przez studentów piosenkach i np dochodzimy do wniosku, że szukamy dalej. Podczas zajęć polegamy na wyobraźni i kreatywnych skojarzeniach. Staram się namawiać do poznania nowej, wcześniej nieznanej lub nie zgłębionej przez studentów literatury muzycznej. W pracy szukamy inspiracji w literaturze, filmie i muzyce.

Zajęcia rozpoczynamy od wspólnych improwizacji muzycznych, z których często wyłaniają się utwory zespołowe przedstawiane na egzaminie.

Literatura:

Korzystamy z repertuaru:

Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego,

Grzegorza Turnaua,

Piwnicy pod baranami,

Miry Kubasińskiej,

Kayah i Bregovic,

pieśni tradycyjnych

i.t.d.

Efekty uczenia się:

Studenci mierzą się z formą piosenki SAD_W03 SAD_W04.

Efektem ma być brak stresu związany z wydaniem z siebie dźwięku i skupieniem się nad interpretacją utworu SAD_U03 SAD_U04 K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Ponieważ są to studenci pierwszego roku oceniana jest praca i zaangażowanie w ciągu całego semestru a przede wszystkim odwaga w przekraczaniu własnych barier. Ocena końcowa jest ostatecznie ustalana przez Komisję Egzaminacyjną.

Praktyki zawodowe:

Praktyki zawodowe nie mają znaczenia w zaliczeniu tego przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Lobedan, Bartosz Porczyk, Katarzyna Skarżanka, Marek Stefankiewicz
Prowadzący grup: Anna Lobedan, Bartosz Porczyk, Marek Stefankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA wykład z ćwiczeniami - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Borkowska, Anna Lobedan, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Urszula Borkowska, Anna Lobedan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA wykład z ćwiczeniami - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Lobedan, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Mateusz Dębski, Anna Lobedan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA wykład z ćwiczeniami - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Perkman, Bartosz Porczyk
Prowadzący grup: Andrzej Perkman, Bartosz Porczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA wykład z ćwiczeniami - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)