Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium reżyserskie III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/RTL/PR3-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium reżyserskie III
Jednostka: Kierunek RTL rok II
Grupy: Przedmioty kierunkowe RTL
Przedmioty WSL/RTL rok II sem III
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Zaznajomienie z terminologią teatralną i środkami wyrazowymi teatru (w tym teatru lalek), miejscem teatru lalek wśród sztuk wizualnych, historią i współczesnością zakresu obowiązków reżysera i współtwórców wypowiedzi teatralnej. Próba zbudowania egzemplarza reżyserskiego lub partytury teatralnej.

Pełny opis:

Semestr III i IV

Na kanwie rozmów o historii reżyserii i scenografii w dziejach teatru, zaznajamianie z terminologią teatralną i zasobem środków wyrazowych teatru lalek oraz przygotowanie w formie zapisu fotograficznego scenariuszy etiud w konwencji teatru przedmiotu jako serii zdarzeń. Budowanie samodzielnego egzemplarza reżyserskiego dla uzgodnionego na początku semestru tekstu dramatycznego.

Literatura:

Wprowadzenie do nauki o teatrze, t. I (sem. III) i t. II (sem. IV) w opr. Janusza Delgera oraz literatura pomocnicza zależna od wyboru propozycji konstruowanego egzemplarza.

Literatura pomocnicza zależna od wyboru propozycji konstruowanego egzemplarza.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

Zna klasyfikacje sztuk i usytuowanie teatru wśród sztuk wizualnych

( R_W02)

Rozpoznaje, rozróżnia i nazywa konwencje, style i teorie współczesnego teatru (R_W06)

Ma orientację w zakresie technik i technologii stosowanych w teatrze w ogóle, a w teatrze lalek w szczególności (R_W10)

W zakresie umiejętności (U) student:

Rozumie istotę konstrukcji partytury teatralnej zbudowanej w oparciu o tekst dramatyczny jak i o własny pomysł oparty na literaturze niedramatycznej lub tekstach autorskich (R_U02, R_U09)

Umie swobodnie i fachowo wypowiadać się na temat różnych dziedzin działalności teatralnej (R_U12)

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

Jest zdolny do prezentowania zadań w precyzyjny i przystępny sposób (R_K10)

Umie podejmować samodzielne prace wykazując się przy tym zdolnością elastycznego myślenia i otwarciem na uwagi współrealizatorów projektu (R_K01)

Jest zdolny do konstruktywnej krytyki w stosunku do pomysłów i działań innych osób przy umiejętności wnikliwej samooceny (R_K02, R_K03)

Metody i kryteria oceniania:

III sem. - Zaliczenie z oceną

IV sem. - zaliczenie z oceną

Obrona egzemplarza przed komisją

III sem- 30 godz

IV sem – 30 godz

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Dworakowski, Marta Rau
Prowadzący grup: Konrad Dworakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WSL wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Dworakowski, Marta Rau
Prowadzący grup: Konrad Dworakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WSL wykład - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Dworakowski, Marta Rau
Prowadzący grup: Konrad Dworakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Malinowski, Marta Rau
Prowadzący grup: Jacek Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Malinowski, Marta Rau
Prowadzący grup: Jacek Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Michalik, Marta Rau
Prowadzący grup: Bogdan Michalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaznajomienie z terminologią teatralną i środkami wyrazowymi teatru (w tym teatru lalek), miejscem teatru lalek wśród sztuk wizualnych, historią i współczesnością zakresu obowiązków reżysera i współtwórców wypowiedzi teatralnej. Próba zbudowania egzemplarza reżyserskiego lub partytury teatralnej.

Pełny opis:

Semestr III i IV

Na kanwie rozmów o historii reżyserii i scenografii w dziejach teatru, zaznajamianie z terminologią teatralną i zasobem środków wyrazowych teatru lalek oraz przygotowanie w formie zapisu fotograficznego scenariuszy etiud w konwencji teatru przedmiotu jako serii zdarzeń. Budowanie samodzielnego egzemplarza reżyserskiego dla uzgodnionego na początku semestru tekstu dramatycznego.

Szczegółowa analiza utworów literackich :

1. J.P. Sartre " Przy drzwiach zamkniętych"

2. A Camus "Upadek"

3. I. Babel "Zmierzch "

4. T Różewicz" Kartoteka"

5. Dowolnie wybrana przez studentów pozycja literacka.

Literatura:

Wprowadzenie do nauki o teatrze, t. I (sem. III) i t. II (sem. IV) w opr. Janusza Delgera oraz literatura pomocnicza zależna od wyboru propozycji konstruowanego egzemplarza.

Literatura pomocnicza zależna od wyboru propozycji konstruowanego egzemplarza.

Uwagi:

III sem. - Zaliczenie z oceną

IV sem. - egzamin

Obrona egzemplarza przed komisją

III sem- 30 godz

IV sem – 30 godz

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Michalik, Marta Rau
Prowadzący grup: Bogdan Michalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)