Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Plastyka ruchu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/RTL/PLww-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Plastyka ruchu
Jednostka: Kierunek RTL rok I
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru RTL
Przedmioty WSL/RTL rok I sem I
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

1.Poznanie podstawowych zasad techniki tańca klasycznego i współczesnego, umożliwiające osiągniecie prawidłowej postawy oraz rozwój świadomości i ruchu w przestrzeni.

2.Dokładne, stopniowe i systematyczne opanowanie ćwiczeń, służących rozwojowi i wzmocnieniu poszczególnych partii mięśni.

3.Kształtowanie koordynacji ruchowej oraz poprawa kondycji fizycznej.

4. Kreacja formy tańca klasycznego i współczesnego pozwalająca na zaprezentowanie wartości estetycznych i osobowości artystycznej.

5.Przygotowanie studenta do współdziałania i współpracy z innymi osobami w ramach pracy zespołowej.

Pełny opis:

Semestr I

1.Ćwiczenia umożliwiające poznanie pracy poszczególnych grup mięśni i stawów.

2.Ćwiczenia umożliwiające uzyskanie prawidłowej postawy ciała i jego poszczególnych części z wykorzystaniem metodyki tańca klasycznego i współczesnego.

3.Sukcesywne wprowadzanie następujących po sobie ćwiczeń w różnych konfiguracjach i o różnym stopniu trudności.

Semestr II

1. Rozbudowane ćwiczenia umożliwiające poznanie pracy poszczególnych grup mięśni i stawów.

2. rozbudowane ćwiczenia umożliwiające uzyskanie prawidłowej postawy ciała i jego poszczególnych części z wykorzystaniem metodyki tańca klasycznego.

3.Sukcesywne wprowadzanie następujących po sobie bardziej złożonych ćwiczeń w różnych konfiguracjach i o różnym stopniu trudności.

Literatura:

Literatura wykorzystywana na zajęciach:

1.Zasady tańca klasycznego, A.Waganowa

2.Szkoła tańca klasycznego, W.Kostrowicka

3.Taniec klasyczny, M. Tarasow

4. Anatomia w tańcu, Haas J.G

Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:

1.Świadomość ciała, Eric N.Franklin

2.Krótki zarys historii tańca i baletu. Irena Turska,

3.Taniec w teorii i praktyce, Kuźmińska O.

4.Świadomość ruchu. Teksty o tańcu współczesnym, pod red. Majewskiej J.

5.O kompozycji tanecznej, E.Darewska

6.Materiały metodyczne do nauczania tańca klasycznego, W.Wiesiołłowski

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student :

-posługuje się terminologią tańca klasycznego, zna zasady wykonywania ćwiczeń R_W09

-analizuje związek muzyki z ruchem R_W13

-analizuje taniec poprzez określenie różnych cech ruchu R_W13

-charakteryzuje różne formy taneczne pod względem technicznym i i artystycznym R_W11

W zakresie umiejętności student:

-prezentuje prawidłową postawę ciała w ćwiczeniach tańca klasycznego i współczesnego przy drążku i na środku sali R_U10

-stosuje prawidłowo pozycje rąk i nóg oraz położenie ciała(epaulement, pozy) R_U10

-wykonuje różne rodzaje: plies, battements, ronds de jambe, adagio, R_U10

- wykonuje różne podstawowe półobroty, obroty R_U10

-wykonuje podstawowe formy allegro(skoki) R_U10

-umiejętnie i świadomie wykorzystuje własny potencjał cielesny i samodzielnie koryguje błędy wykonawcze R_U01, R_U04

W zakresie kompetencji społecznych student:

-rozumie i odczuwa potrzebę rozwoju i poszerzania własnej wiedzy, umiejętności i sprawności, R_K04

-łączy zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystując ją w działaniu artystycznym, R_K04

-świadomie korzysta z zasobów własnej energii, intuicji, emocji i wyobraźni, R_K07

-skutecznie radzi sobie ze stresem w pracy indywidualnej i zespołowej. R_K10

Metody i kryteria oceniania:

I sem. – Zaliczenie

II sem. – Zaliczenie na podstawie zaliczeń wewnętrznych z danej partii materiału w formie ćwiczeń

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau
Prowadzący grup: Irina Sidoruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau
Prowadzący grup: Irina Sidoruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Irina Sidoruk
Prowadzący grup: Irina Sidoruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Irina Sidoruk
Prowadzący grup: Irina Sidoruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Irina Sidoruk
Prowadzący grup: Irina Sidoruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Irina Sidoruk
Prowadzący grup: Irina Sidoruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Olesia Sheremet
Prowadzący grup: Danych Brak, Olesia Sheremet
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Olesia Sheremet
Prowadzący grup: Olesia Sheremet
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Olesia Sheremet
Prowadzący grup: Olesia Sheremet
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)