Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dramaturgia ćwiczenia II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/RTL/DC2-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dramaturgia ćwiczenia II
Jednostka: Kierunek RTL rok III
Grupy: Przedmioty podstawowe RTL
Przedmioty WSL/RTL rok III sem VI
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z ogólnymi zasadami konstruowania scenariusza teatralnego, a w szczególności przybliżenie konstrukcji scenariusza opartego na trzech aktach.Zajęcia są kontynuacja i nawiązaniem do prac wykonanych przez studentów na roku I .

Pełny opis:

Zajęcia łączą indywidualną pracę studentów z pracą zespołową, zakładającą doraźną konfrontację pomysłów w gronie uczestników zajęć.

Celem nadrzędnym jest wypracowanie umiejętności dramaturgicznych na potrzebę tworzenia utworów autorskich i adaptacji.

Semestr V

Ćwiczenia z ekspozycji postaci.

Ćwiczenia z ekspozycji problemu.

Ćwiczenia z konstruowania fabuły.

Praca nad autorskim scenariuszem lub scenariuszem będącym adaptacją.

Semestr VI

Ćwiczenia łączące postać, problem i fabułę.

Ćwiczenia z modelowania treści poprzez różne strategie narracji.

Ćwiczenia z przeprowadzania fabuły przez różne środki wyrazu i sposoby zapisu.

Praca nad autorskim scenariuszem lub scenariuszem będącym adaptacją.

Tematy prac scenariuszowych mogę być ustalane w odniesieniu do tematów realizowanych programów innych przedmiotów reżyserskich realizowanych w toku studiów.

Literatura:

Literatura wykorzystywana na zajęciach:

1. R. Robin, Jak napisać scenariusz filmowy.

2. R. Queneau, Ćwiczenia stylistyczne.

3. M. Wojtyszko, Krótki zarys męki twórczej.

Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:

1. Problemy teorii dramatu i teatru, red. wybór i opracowanie J. Degler

2. Frensham Raymond, Jak napisać scenariusz.

3. Z. Hubner, Sztuka reżyserii.

4. P. Péju, Dziewczynka w baśniowym lesie.

5. W. Propp, Morfologia bajki.

6. B. Snyder, Uratuj kotka!

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

analizuje i rozróżnia poszczególne elementy dramaturgiczne scenariusza. (R W1; R W9)

definiuje funkcje poszczególnych elementów scenariusza, określa cechy charakterystyczne dla różnych strategii dramaturgicznych. (R W7)

W zakresie umiejętności (U) student:

klasyfikuje elementy niezbędne do napisania danego scenariusza, porządkuje je i w sposób twórczy organizuje z nich strukturę dramaturgiczną. (R U2)

posiada umiejętności dowodzenia słuszności swoich założeń, jak również dyskutuje i poddaje krytyce efekty ćwiczeń wykonywanych w grupie. (R U9; R U14)

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

jest zdolny do efektywnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów oraz zdolność elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności (R K1; R K2; R K3; RK4)

Metody i kryteria oceniania:

V sem – zaliczenie na podstawie wykonanej pisemnej pracy zaliczeniowej w formie autorskiego utworu scenicznego

VI sem – zaliczenie z oceną na podstawie wykonanej pisemnej pracy zaliczeniowej w formie adaptacji książki dla dzieci lub prozy do utworu scenicznego

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Jarosz, Marta Rau
Prowadzący grup: Robert Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Jarosz, Marta Rau
Prowadzący grup: Robert Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z ogólnymi zasadami konstruowania scenariusza teatralnego, a w szczególności przybliżenie konstrukcji scenariusza opartego na trzech aktach.Zajęcia są kontynuacja i nawiązaniem do prac wykonanych przez studentów na roku I .

Pełny opis:

Zajęcia łączą indywidualną pracę studentów z pracą zespołową, zakładającą doraźną konfrontację pomysłów w gronie uczestników zajęć.

Celem nadrzędnym jest wypracowanie umiejętności dramaturgicznych na potrzebę tworzenia utworów autorskich i adaptacji.

Semestr V

Ćwiczenia z ekspozycji postaci.

Ćwiczenia z ekspozycji problemu.

Ćwiczenia z ekspozycji fabuły.

Ćwiczenia łączące postać, problem i fabułę.

Ćwiczenia z modelowania treści poprzez różne strategie narracji.

Ćwiczenia z przeprowadzania fabuły przez różne środki wyrazu i sposoby zapisu.

Praca nad autorskim scenariuszem.

Literatura:

Literatura wykorzystywana na zajęciach:

1. R. Robin, Jak napisać scenariusz filmowy.

2. R. Queneau, Ćwiczenia stylistyczne.

3. M. Wojtyszko, Krótki zarys męki twórczej.

Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:

1. Problemy teorii dramatu i teatru, red. wybór i opracowanie J. Degler

2. Frensham Raymond, Jak napisać scenariusz.

1. Z. Hubner, Sztuka reżyserii.

2. P. Péju, Dziewczynka w baśniowym lesie.

3. W. Propp, Morfologia bajki.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Jarosz, Marta Rau
Prowadzący grup: Robert Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Jarosz, Marta Rau
Prowadzący grup: Robert Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)