Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Piosenka aktorska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/ATL/PA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Piosenka aktorska
Jednostka: Kierunek ATL rok IV
Grupy: Przedmioty specjalności ATL
Przedmioty WSL/ATL/ rok IV sem 8
Punkty ECTS i inne: 10.00 LUB 8.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zebranie i podsumowanie umiejętności, doświadczeń z ubiegłych lat a w szczególności:

- ustawiczne utrwalanie nabytych umiejętności posługiwania się głosem;

-dalsze zdobywanie wiedzy z zakresu nomenklatury muzycznej;

-dalsze utrwalanie umiejętności w zakresie rozpoznawania przebiegu energetycznego frazy;

-umiejętność połączenia elementów dzieła muzycznego w śpiewie ze sferą zadania aktorskiego;

Pełny opis:

- wnikliwa analiza muzyczna i literacka utworu;

- określenie atmosfer towarzyszących dziełu;

- zabarwienia, uczucia i emocje towarzyszące utworowi;

- interpretacja;

- forma

Literatura:

W zależności od wyboru materiału egzaminacyjnego.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

- poprzez pracę indywidualną osiąga poszerza znajomość repertuaru związanego ze studiowanym kierunkiem; K_W03

- zna podstawową nomenklaturę muzyczną, elementy oraz budowę formalną dzieła muzycznego i rozumie relacje zachodzące między nimi;

SAW_W03

- jest w stanie definiować elementarne zjawiska dotyczące techniki wokalnej oraz wykonawstwa artystycznego; SAW_W02

W zakresie umiejętności (U) student:

- potrafi współdziałać z innymi osobami w zakresie wykonywanych ćwiczeń; K_U05

- potrafi posługiwać się głosem w ramach ćwiczeń warsztatowych i samodzielnie je doskonalić; K_U07, SAW_U02

- umie korzystać z wypracowanych elementarnych umiejętności warsztatowych dla realizacji własnej koncepcji artystycznej; K_U06, SAW_U02

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

- jest w stanie korzystać z własnej intuicji, wyobraźni i odczuć oraz umie kontrolować swoje reakcje na potrzeby prezentacji publicznej; K_K05, K_K06

- jest w stanie dokonać konstruktywnej, werbalnej krytyki dokonań swoich oraz innych osób; K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Pokaz egzaminacyjny w formie przedstawienia muzycznego oceniany przez komisję egzaminacyjną.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Dwulit, Marta Rau
Prowadzący grup: Artur Dwulit
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Nazaruk, Marta Rau, Cezary Szyfman, Jolanta Żynel
Prowadzący grup: Piotr Nazaruk, Cezary Szyfman, Jolanta Żynel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Dwulit, Marcin Ozga, Marta Rau
Prowadzący grup: Artur Dwulit, Marcin Ozga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Jolanta Żynel
Prowadzący grup: Jolanta Żynel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau
Prowadzący grup: Artur Dwulit
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)