Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konsultacje logopedyczne II ww

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/ATL/KL2ww-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konsultacje logopedyczne II ww
Jednostka: Kierunek ATL rok II
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru ATL
Przedmioty WSL/ATL rok II sem 4
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Z uwagi na różnorodny charakter wad wymowy konsultacje logopedyczne wymagają indywidualnego podejścia do studenta oraz dostosowania form i metod pracy. Celem konsultacji logopedycznych jest korekcja pozanormatywnej wymowy głosek, a następnie doskonalenie poprawnej artykulacji. Wspieranie studenta w nabywaniu i rozwijaniu umiejętności w zakresie artykulacji ma na celu inspirowanie go do nieustającego rozwoju, samokształcenia.

Pełny opis:

Dobór ćwiczeń logopedycznych odbywa się indywidualnie i związany jest z warunkami anatomicznymi aparatu mowy studenta (m.in. budową zgryzu, podniebienia, języka) oraz stopniem wadliwej artykulacji. Ćwiczenia logopedyczne obejmują głównie grupę tych głosek, które artykułowane pozanormatywnie przyczyniają się do ich nieprawidłowego brzmienia na scenie, a tym samym niewyraźnej wymowy scenicznej. Korekcja wadliwie brzmiących głosek poprzedzona jest diagnozą logopedyczną. Zestaw ćwiczeń dostosowany jest w zależności od indywidualnych potrzeb poszczególnych studentów. Opanowanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek podzielony jest na etapy, które utrwalane są w izolacji, logatomach, wyrazach, zdaniach i tekstach scenicznych. Istnieje możliwość pracy online.

Literatura:

1. Walczak - Deleżyńska M. "Aby język giętki...Wybór ćwiczeń artykulacyjnych od J. Tennera do B. Toczyskiej"

2. Teksty wybrane z literatury

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

- Zna zasady poprawnej artykulacji głosek zgodnych z normami fonetycznymi języka polskiego (K_W06)

W zakresie umiejętności:

- Świadomie wykonuje ćwiczenia usprawniające wadliwą artykulację (K_U03).

- Opanował ćwiczenia z zakresu prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek w izolacji, sylabach, wyrazach, zdaniach i tekstach scenicznych (K_U03).

W zakresie kompetencji społecznych:

- podejmuje refleksję na temat własnych umiejętności w zakresie wymowy; dokonuje samooceny własnej artykulacji (K_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie indywidualnej pracy i rozwoju studenta.

Dozwolona 2 nieobecność nieusprawiedliwiona

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julita Cichońska, Marta Rau
Prowadzący grup: Julita Cichońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julita Cichońska, Marta Rau
Prowadzący grup: Julita Cichońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julita Cichońska, Marta Rau
Prowadzący grup: Julita Cichońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julita Cichońska, Marta Rau
Prowadzący grup: Julita Cichońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julita Cichońska, Urszula Karpińska-Sterkowiec, Marta Rau
Prowadzący grup: Julita Cichońska, Urszula Karpińska-Sterkowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)