Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Indywidualne ćwiczenia wokalne /ww

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/ATL/ICWww
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Indywidualne ćwiczenia wokalne /ww
Jednostka: Kierunek ATL rok III
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru ATL
Przedmioty WSL/ATL rok III sem 5
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu „Indywidualne ćwiczenia wokalne” jest poszerzenie umiejętności swobodnego posługiwania się głosem, rozwój możliwości wokalnych, uwrażliwienie na muzykę szeroko pojętą poprzez żywy kontakt z utworami,a także nabycie i utrwalenie umiejętności samodzielnej pracy

nad głosem i nad utworem muzycznym. Przedmiotem pracy są także problemy oddechowe, głosowe itp.

Pełny opis:

1. Indywidualne ćwiczenia głosowe pozwalające na zwiększenie możliwości operowania głosem w utworach muzycznych.

2. Praca nad ujednoliceniem głosu w całej jego skali ( poszukiwanie odpowiedniej metody).

3. Ewentualna praca nad fragmentami utworów – praktyczne zastosowanie w/w ćwiczeń w utworach

4. Praca nad osiągnięciem/ pogłębianiem wrażliwości muzycznej

5. Nauka samodzielnej pracy nad głosem - dobór ćwiczeń, dobór repertuaru

Literatura:

Bogumiła Tarasewicz – Mówię i śpiewam świadomie

Aneta Łastik – Poznaj swój głos

red. Mariola Śliwińska – Kowalska – Głos narzędziem pracy

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student rozumie znaczenie dobrze wyszkolonego głosu w pracy na scenie oraz prawidłowo rozpoznaje miejsce muzyki jako pokrewnej dyscypliny sztuki (K_W11)

Umiejętności:

Student nabywa umiejętności samokształcenia i potrafi nimi pokierować poprzez odpowiedni dla siebie dobór ćwiczeń, repertuaru, a także

umiejętności pozwalających na realizację własnych działań związanych z pracą głosem (K_U01, K_U07)

Student potrafi wejść w kontakt z publicznością i umiejętnie go kształtować (K_U11)

Kompetencje:

1. Student korzysta z własnych zasobów w sposób świadomy, potrafi radzić sobie ze stresem(K_K05)

2. Potrafi dokonać samooceny z jednoczesną świadomością potrzeby ustawicznego kształcenia (K_K06)

3. Student jest zdolny do wykorzystywania nabytych umiejętności i predyspozycji zawodowych, w celu podejmowania samodzielnych i niezależnych zadań (K_K03).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się wyłącznie na podstawie uczestniczenia w zajęciach i pracy oraz zaangażowania studenta. Dopuszcza się inną formę zaliczenia, np. pokaz publiczny we współpracy z innymi rocznikami.

Dopuszcza się 2 nieobecności na zajęciach, w razie większej ilości opuszczonych godzin student nie otrzyma zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Bojaryn-Przybyła, Marta Rau
Prowadzący grup: Bożena Bojaryn-Przybyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Bojaryn-Przybyła, Marta Rau
Prowadzący grup: Bożena Bojaryn-Przybyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Bojaryn-Przybyła, Marta Rau
Prowadzący grup: Bożena Bojaryn-Przybyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Bojaryn-Przybyła, Marta Rau
Prowadzący grup: Bożena Bojaryn-Przybyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Bojaryn-Przybyła, Marta Rau
Prowadzący grup: Bożena Bojaryn-Przybyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Bojaryn-Przybyła, Marta Rau
Prowadzący grup: Bożena Bojaryn-Przybyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Bojaryn-Przybyła, Marta Rau
Prowadzący grup: Bożena Bojaryn-Przybyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)