Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tutorat I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WR/WW/T1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tutorat I
Jednostka: Kierunek Reżyserii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Zajęcia są prowadzone w trybie indywidualnym.

Ich celem jest wspólna praca prowadzącego i studenta na zaproponowanym przez studenta zagadnieniem teoretycznym lub praktycznym. Pozwalają na pogłębioną analizę zagadnienia poprzez omawianie proponowanych przez prowadzącego lektur czy referencji. Zaliczenie odbywa się przez spełnienie ustalonego przez prowadzącego kryterium.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-13 - 2017-05-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR praktyka więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kilian
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WR praktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR praktyka więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kilian
Prowadzący grup: Jarosław Kilian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WR praktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR seminarium więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Bednarkiewicz, Jarosław Kilian
Prowadzący grup: Mateusz Bednarkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WR seminarium - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)