Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fakultet 4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WR/F4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fakultet 4
Jednostka: Kierunek Reżyserii
Grupy: Przedmioty A sem 7 rok IV
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów ze specyfiką pracy na planie filmowym. Ich celem jest nabycie przez studentów umiejętności powalających na szybkie odnalezienia się w strukturach ekipy filmowej, a także stworzenie podstaw do dalszego kształcenia lub samokształcenia na okoliczność pracy na planie filmowym. Zajęcia mają przygotować studentów do pracy nad własnym filmem.

Pełny opis:

Treść zajęć

Ramowy program zajęć:

1. Pojęcie produkcji filmowej w świetle Ustawy o kinematografii

2. Podstawy prawa autorskiego w odniesieniu do filmu

3. Etapy produkcji filmowej

4. Ekipa filmowa – piony i zależności

5. Przygotowania do powstania filmu. O czym należy pamiętać?

6. Finansowanie filmów w Polsce

7. Praca nad scenariuszem

8. Dokumenty produkcyjne: kosztorys, kalendarzówka, plan pracy

9. Plan zdjęciowy – urzeczywistnienie wizji artystycznej, czy szukanie kompromisów?

10. Kamera, oświetlenie, grip. Techniczne aspekty powstawania filmów

11. Dźwięk w filmie

12. O postprodukcji słów kilka. Zdjęcia z planu vs. gotowy film

13. Analiza wybranych fragmentów filmowych pod kątem produkcyjnym

14. Organizacja pracy własnej – przewodnik praktyczny (w miarę czasu)

Dokładny program zajęć zostanie ustalony po rozpoznaniu wiedzy i indywidualnych potrzeb studentów

Literatura:

1. Podstawowa:

-Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii

-Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

-Wykazu praw i obowiązków członków grupy produkcyjnej podczas realizacji filmu: http://kipa.pl/branza/ekipa-filmowa/

2. Uzupełniająca:

-Michał Zabłocki, Organizacja produkcji filmu fabularnego w Polsce, Wydawnictwo Wojciech Marzec (dowolne wydanie)

Efekty uczenia się:

K_U14 reżyserować małe formy filmowe i telewizyjne, posługując się znajomością technik narracji filmowej, ciągłości montażowej, stylu i metod kręcenia zdjęć, organizacji planu dźwiękowego, komponowania obrazu filmowego, montażu obrazu i dźwięku przy użyciu najnowszych technologii cyfrowych

K_W11 wykazuje się znajomością podstawowych metod analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwych dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie teatru i dramatu

K_W13 rozumie i zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

K_U01 analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje oraz wiedzę pochodzące z różnych źródeł, aby doskonalić i rozwijać osobowość artystyczną do tworzenia własnych koncepcji artystycznych

K_U03 stosować techniki myślenia twórczego (heurystyczne) w określonych sytuacjach decyzyjnych, jak również wykorzystywać je do rozwoju własnej osobowości artystycznej

K_U09 formułować w czytelny sposób i stawiać zadania artystyczne współtwórcom i ekipie technicznej; ocenić poszczególne etapy pracy, aby nadać im zaplanowany kierunek artystyczny

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czajkowska, Maja Kleczewska-Kondrat
Prowadzący grup: Monika Czajkowska, Maja Kleczewska-Kondrat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czajkowska, Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: Monika Czajkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)