Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat dramaturga 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/M/WarDram2-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat dramaturga 2
Jednostka: Wiedza o teatrze (studia drugiego stopnia)
Grupy: Praktyka teatralna (warsztaty praktyczne) WOT/M
Przedmioty WOT/M rok I sem. 2
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Przygotować do rozpoczęcia praktykowania w zawodzie dramaturg.

Pokazać spektrum możliwości dramaturgicznych w teatrze i w operze.

Nauczyć głębokiej lektury i analizy tekstu.

Pokazać, jak buduje się struktury dramaturgiczne.

Pełny opis:

Zakres poszczególnych tematów:

1. Czym zajmuje się dramaturg.

2. Sposoby konstruowania tekstu dla teatru: adaptacja, found footage, devising, przepisywanie, verbatim, dokument

3. Nowe podejście do dramaturgii na przykładzie Instytut Teatrologii Stosowanej w Giessen

4. Możliwość uaktualnienia tekstu i poszukiwanie motywu dla inscenizacji na podstawie wybranych dramatów Szekspira.

5. Możliwość uaktualnienia tekstu i poszukiwanie motywu dla inscenizacji na podstawie wybranych dramatów Szekspira – c.d.

6. Analiza zabiegów dramaturgicznych na przykładzie spektaklu Krzysztofa Warlikowskiego.

7. Analiza zabiegów dramaturgicznych na przykładzie spektaklu Krzysztofa Warlikowskiego – c.d..

8. Dopisywanie – kiedy i jak, na wybranych przykładach

9. Próba własna uzupełnienia tekstu Eurypidesa „Alkestis”

10. Wędrujący motyw antyczny na przykładzie „Króla Edypa” Passoliniego

11. Wędrujący motyw antyczny na przykładzie „Króla Edypa” Passoliniego – c.d.

12. Wędrówki i wariacje tematów na przykładzie historii Fedry: Eurypides, Seneka, Racine, Sarah Kane

15. Wędrówki i wariacje tematów na przykładzie historii Fedry: Eurypides, Seneka, Racine, Sarah Kane c.d.

16. Wędrówki i wariacje tematów na przykładzie historii Fedry: Eurypides, Seneka, Racine, Sarah Kane c.d.

17. Wędrówki i wariacje tematów na przykładzie historii Fedry: Eurypides, Seneka, Racine, Sarah Kane c.d.

18. Analiza dramaturgicnza strategii Rene Pollescha

19. Dramaturgiczny sposób działania z tekstem Ivo van Hove

20. Ćwiczenia z teatru dokumentalnego

21. Bez skrótów czy ze skrótami? Ćwiczenia z tekstem klasycznym i współczesnym

22. Bez skrótów czy ze skrótami? Ćwiczenia z tekstem klasycznym i współczesnym c.d.

23. Elementy dramaturgii widowiska operowego

24. Elementy dramaturgii widowiska operowego c.d.

25. Elementy dramaturgii widowiska operowego c.d.

26. Elementy dramaturgii widowiska operowego c.d

27. Powieść jako materiał dla teatru – strategie adaptacyjne

28. Ćwiczenia z adaptacji powieści.

Literatura:

1. Podstawowa:

Teksty dramatyczne potrzebne do zajęć

Notatnik Teatralny nr 58-59

2. Materiały dotyczące dramaturgii rozproszone w Didaskalich

3 Uzupełniająca:

P.Szondi Teorie nowoczesnego dramatu

J.P. Sarrazac Słownik dramatu nowoczesnego i najnowszego

Efekty uczenia się:

Wiedza – student po zakończeniu kursu powinien:

1. Określić obszary i możliwości działania dramaturga. KW_01

2. Poruszać się sprawnie w technologiach dramatycznych i postdramatycznych KW_02

3. Rozpoznać potrzeby dramaturgiczne reżysera (WOT) KW_12, KW_16

Umiejętności – student po zakończeniu kursu powinien:

1. Analiza i interpretacja tekstu teatralnego K_U01

2. Przygotowanie tekstu jako materiału wyjściowego dla reżysera KU_02

3. Przygotowanie adaptacji teatralnej i różne jej rodzaje KU_04

Kompetencje personalne i społeczne – student po zakończeniu kursu powinien:

1. Współpracować ściśle z całym teamem artystycznym KK_03

2. Rozstrzygać wątpliwości interpretacyjne na poziomie tekstu KK_01

3. Wspierać reżysera i aktorów jako obserwator zewnętrzny (WOT) KK_3

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach.

Do zaliczenia pierwszego semestru niezbędne jest wykonanie wszystkich ćwiczeń domowych.

Zaliczenie drugiego semestru odbędzie się na podstawie oceny indywidualnie przygotowanej adaptacji.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gruszczyński, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Piotr Gruszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gruszczyński, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Piotr Gruszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gruszczyński, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Piotr Gruszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gruszczyński, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Piotr Gruszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gruszczyński, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Piotr Gruszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)