Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Romantyzm

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/L/O/Romantyzm
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Romantyzm
Jednostka: Wiedza o Teatrze (studia pierwszego stopnia)
Grupy: Przedmioty podstawowe WOT/L
Przedmioty WOT/L rok I sem. 2
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Cele przedmiotu

Zdobycie wiedzy z zakresu historii dramatu polskiego i teatru I połowy XIX wieku, znajomość konwencji teatru romantycznego; ćwiczenia w analizie kontekstowej dramatów romantycznych, zdobycie podstawowej wiedzy na temat historii inscenizacji polskich dramatów romantycznych;

Pełny opis:

Zakres poszczególnych tematów:

1. Zajęcia organizacyjne; tło historyczno-kulturowe romantyzmu; problemy periodyzacyjne; europejskie inspiracje polskiego romantyzmu; wobec dziedzictwa polskiego oświecenia;

2. Polski przełom romantyczny: literatura, polemiki prasowe, spory teatralne; spór „dramy” z „tragedią”;

3. Dziady wileńsko-kowieńskie: Dziadów cz. II – wobec zagadnień literatury wczesnoromantycznej; modele lektury (gry z konwencją obrzędu ludowego, dzieła operowego, tragedii antycznej);

4. Dziady wileńsko-kowieńskie – cz. IV i Widowisko – dwie realizacje poematu dramatycznego;

5. Pan Jowialski Aleksandra Fredry – komedia wobec tradycji teatralnej I połowy XIX wieku; alternatywny romantyzm Fredry;

6. Doświadczenia teatralne polskich poetów romantycznych: Słowacki, Mickiewicz i Krasiński wobec teatru romantycznego; inscenizacja romantyczna we Francji;

7. Poetyka dramatu romantycznego – Dziadów cz. III (w kontekście Konrada Wallenroda i Don Giovanniego Mozarta);

8. Poetyka dramatu romantycznego – Kordian (w kontekście Lambra);

9. Poetyka dramatu romantycznego – Nie-Boska komedia (w kontekście Niedokończonego poematu)

10. Prowidencjalizm i historyzm w literaturze polskiego romantyzmu - Irydion Zygmunta Krasińskiego

11. Szekspiryzm w twórczości Juliusza Słowackiego: Horsztyński

12. Ironia romantyczna w praktyce: Balladyna

13. Ariostyzm i „zabawa w Eurypidesa” – Lilla Weneda

14. Calderonizm w twórczości Juliusza Słowackiego: Ksiądz Marek, Sen srebrny Salomei

15. Wobec systemu genezyjskiego: Samuel Zborowski

Literatura:

Opracowania:

• Zbigniew Raszewski, Krótka historia teatru polskiego, Warszawa 1977;

• Teatr polski od schyłku XVIII wieku do roku 1963. Lata 1773-1830, red. Tadeusz Sivert, Warszawa 1993;

• Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria III. Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831-1863, t. I, Kraków 1975. (rozdział: Barbara Lasocka, Życie teatralne);

• Alina Kowalczykowa, Dramat i teatr romantyczny, Warszawa 1997;

• Alina Witkowska, Ryszard Przybylski, Romantyzm, Warszawa 2002 (tu: Wstęp, Juliusz Słowacki, Adam Mickiewicz, Zygmunt Krasiński, Cyprian Norwid, Dramat);

• "Pamiętnik Teatralny" (Polski teatr romantyczny) 1959 z. 1-3;

• Polska myśl teatralna i filmowa. Antologia, pod red. Tadeusza Siverta i Romana Taborskiego, Warszawa 1971 (roz. Romantyzm) lub O dramacie. Od Hugo do Witkiewicza, red. Eleonora Udalska, Warszawa 1993;

• Barbara Lasocka, Aleksander Fredro. Drogi życia, Warszawa 2001 (bądź inne biografie i monografie poświęcone Fredrze);

• Krzystyna Poklewska, Galicja romantyczna (1816-1840), Warszawa 1976.

Dramaty (najlepiej w opracowaniach Biblioteki Narodowej):

• Aleksander Fredro (Odludki i poeta, Śluby panieńskie, Zemsta, Pan Jowialski, Dożywocie)

• Adam Mickiewicz (Dziady, cz. I, II, IV i III)

• Juliusz Słowacki (Kordian, Balladyna, Sen srebrny Salomei, Fantazy, Książę Niezłomny)

• Zygmunt Krasiński (Nie-Boska komedia, Irydion)

• Cyprian Kamil Norwid (Aktor, Pierścień wielkiej damy)

• Józef Korzeniowski (Karpaccy górale, Doktor medycyny, Żydzi)

• Włodzimierz Wolski (Halka)

Efekty uczenia się:

Wiedza

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 1 Opisać romantyzm jako epokę oraz kierunek dramatyczno-teatralny K_W01

EM 2 Wskazać najważniejsze dramaty romantyczne i ich interpretatorów K_W09

EM 3 Znać metody inscenizacji w epoce romantyzmu K_W14

Umiejętności student po zakończeniu kursu powinien:

EM 4 Opisać i ocenić dokonania poszczególnych dramatopisarzy i ich dzieł K_U06

EM 5 Rozpoznać cechy teatru i dramatu romantycznego K_U05

Kompetencje personalne i społeczne

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 6 Wyrażać sądy na temat dawnych i bieżących realizacji dramatu romantycznego K_K01

EM 7 Rozumieć społeczną i historyczną rolę dramatu romantycznego K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach.

Egzamin ustny na zakończenie kursu.

EM 1 - EM 4 Udział w dyskusji 100%

EM 5 Udział w dyskusji 50%, referat 50%

EM6- EM7 Udział w dyskusji 100%

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kuligowska-Korzeniewska, Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Anna Kuligowska-Korzeniewska, Ksenia Lebiedzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WOT wykład - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kuligowska-Korzeniewska, Ksenia Lebiedzińska, Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Maria Makaruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WOT wykład - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Mizera, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Michał Mizera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WOT wykład - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Mizera, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Michał Mizera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WOT konwersatorium - egzamin

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Makaruk, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Maria Makaruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WOT wykład - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-13 - 2023-05-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Makaruk, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Maria Makaruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WOT wykład - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)