Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Emisja głosu III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/AW/EG3-R3-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Emisja głosu III
Jednostka: Kierunek Aktorstwo (RIII)
Grupy: Przedmioty A sem 6 rok III
Przedmioty specjalności - Aktorstwo i wokalistyka
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
typ zajęć:

WA warsztat + ćwiczenia

Skrócony opis:

CELE PRZEDMIOTU EMISJA GŁOSU

• wyrobienie prawidłowych nawyków w emisji głosu (oddech, miejsce artykulacji, rezonatory, rejestry) i ich koordynacja w celu wypracowania umiejętności posługiwania się głosem nośnym, dynamicznym, plastycznym (ze zdolnością do zmiany brzmień, dynamiki, tempa i rytmu) dającym możliwość wyrażania myśli, stanów, intencji, emocji i uczuć, zdolenym działać w każdych warunkach i przestrzeni (I – IV rok)

• wypracowanie nawyków związanych z higieną głosu (I – IV))

• praca nad wyzwoleniem naturalnego brzmienia głosu (I – IV rok)

• rozwijanie technik emisyjnych i impostacyjnych w celu wypracowania kondycji głosowej (II – IV rok)

• wyrównanie brzmienia samogłosek między rejestrami na przestrzeni funkcjonalnej skali głosu (I – IV rok)

• wyrobienie umiejętności prowadzenia frazy muzycznej (I – IV rok)

• rozwiązywanie problemów związanych z emisją i impostacją głosu wynikających z potrzeb innych przedmiotów praktycznych (I – IV rok)

Pełny opis:

III ROK EMISJA GŁOSU

1. podsumowanie wiedzy zdobytej na I i II roku studiów w powiązaniu z budowaniem narzędzi do samodzielnej pracy nad głosem

2. świadome używanie rezonatorów

3. budowanie sprawności w łączeniu rejestrów – wyrównanie barwy głosu

4. praca nad dostosowaniem środków wyrazu i ekspresji do kubatury pomieszczenia – ćwiczenia na scenie

5. trening kondycji wokalnej niezbędnej do wykonywania coraz bardziej wymagającego wokalnie repertuaru

6. kształtowanie podstaw osobowości muzycznej studenta

Efekty uczenia się:

W01 - zna zasady posługiwania się głosem w mowie i śpiewie umożliwiające mu swobodną i twórczą realizację różnych koncepcji artystycznych (K_W04)

W02 - ma wiedzę z zakresu technik wokalnych, obejmującą wymagania współczesnego rynku pracy, samodzielnie rozwija tę wiedzę (K_W08)

U03 - potrafi samodzielnie stosować techniczne i artystyczne środki wyrazu w działaniach wokalnych oraz szlifować umiejętności warsztatowe z zakresu emisji głosu w celu poszerzania zdolności twórczych i wyrażania własnych koncepcji artystycznych (K_U07 K_U08)

U04 - swobodnie interpretuje utwory reprezentujące różne style muzyczne, doskonali się i kształtuje swoje umiejętności w wybranym stylu (K_U06)

U05 - posługuje się emisją głosu, która rozwija jego aparat głosowy, nie powodując uszczerbku na zdrowiu (K_U09)

K06 - w sposób ciągły pracuje nad samodoskonaleniem w zakresie emisji głosu; rozumie i odczuwa potrzebę rozwoju i poszerzania własnej wiedzy, umiejętności i sprawności w tym zakresie, co przekłada się na jego postawę wobec współrealizatorów działań artystycznych (K_K02)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Chmielnik, Kamil Dominiak, Anna Serafińska, Katarzyna Skarżanka, Katarzyna Winiarska
Prowadzący grup: Julia Chmielnik, Kamil Dominiak, Anna Serafińska, Katarzyna Winiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Dominiak, Anna Serafińska, Katarzyna Skarżanka, Katarzyna Winiarska
Prowadzący grup: Kamil Dominiak, Anna Serafińska, Katarzyna Winiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Dominiak, Anna Serafińska, Katarzyna Skarżanka, Katarzyna Winiarska
Prowadzący grup: Kamil Dominiak, Anna Serafińska, Katarzyna Winiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

podsumowanie wiedzy zdobytej na I i II roku studiów w powiązaniu z budowaniem narzędzi do samodzielnej pracy nad głosem

- świadome używanie rezonatorów

- budowanie sprawności w łączeniu rejestrów – wyrównanie barwy głosu

- praca nad dostosowaniem środków wyrazu i ekspresji do kubatury pomieszczenia – ćwiczenia na scenie

- trening kondycji niezbędnej do wykonywania coraz bardziej wymagającego wokalnie repertuaru

- kształtowanie podstaw osobowości muzycznej studenta

Pełny opis:

W tym semestrze studenci uczą się jak używać nabytych umiejętności technicznych w różnorodnych stylistycznie utworach muzycznych i teatralnych oraz tego jak dostosować brzmienie i natężenie głosu do przestrzeni w której grają.

Literatura:

Estill Voice Training- Level 1 & 2- Jo Estill, Kim Steinhauer, Mary Mc Donald Klimek

Patsy Rodenburg- The Right to Speak

The Actor's Voice- Gilyanne Kayes

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Dominiak, Katarzyna Skarżanka, JANUSZ SZROM, Katarzyna Winiarska
Prowadzący grup: Kamil Dominiak, JANUSZ SZROM, Katarzyna Winiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-12 - 2024-09-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Dominiak, Katarzyna Skarżanka, JANUSZ SZROM, Katarzyna Winiarska
Prowadzący grup: Kamil Dominiak, JANUSZ SZROM, Katarzyna Winiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)