Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat głosu aktora

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/AD/WGA-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat głosu aktora
Jednostka: Kierunek Aktorstwo
Grupy: Przedmioty A sem 8 rok IV
Przedmioty fakultatywne specjalności Aktorstwo dramatyczne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Rozwijanie dotychczasowych umiejętności wokalnych. Wyrobienie umiejętności posługiwania się stylami muzycznym w zakresie jakości gatunkowej a także techniki dostosowanej do danego stylu.

Pełny opis:

Poszerzenie wiedzy na temat działania i rozmieszczenia rezonatorów. Rozwijanie umiejętności korzystania z rezonatorów w zależności od potrzeb.

Eliminowanie ewentualnych błędów emisyjnych.

w drugim semestrze poszukiwanie indywidualnej jakości, brzmienia i krystalizowanie indywidualnej przestrzeni artystycznej w dziedzinie wokalnej.

Rozwjanie umiejętności korzystania z wyobraźni w kształtowaniu bohatera scenicznego, budowania przebiegu utworu i włączania w przebieg wykonawczych odpowiednich środków z zakresu ekspresji artystycznej.

Literatura:

K.Linklater - „Uwolnij swój głos”

H. Sobierajska - „Uczymy się śpiewać”

B.Tarasiewicz -„ Mówię i śpiewam świadomie”

K. De Vore Starr Cookman - „The Voice Book”

Cz. Wojtyński - „Emisja głosu”

E.Sarath - „Music theory throu improvisation”

F.Sinatra - „Tips on popular singing”

W.Bergy - „Elementy techniki wokalnej”

Efekty uczenia się:

Posiada wiedzę na temat narządów wchodzących w skład aparatu głosowego, ze szczególnym uwzględnieniem rezonatorów. K_W02, K_W09

Zna i rozróżnia techniki wokalne oraz gatunki muzyczne. K_W03 K_W04,

Świadomie posługuje się oddechem. Potrafi regulować ciśnienie w różnych rejestrach. K_U07 K_U08

Posługuje się rejestrami, rezonansem oraz zróżnicowaną dynamiką. K_U06 K_U03,

Potrafi poprzez użycie rezonatorów modyfikować barwę głosu, lub włączać elementy ekspresji emocjonalnej. K_U07, K_U09 K_U13

Rozumie potrzebę nieustannego doskonalenia się i pracy nad rozwojem swoich możliwości. K_K02

Metody i kryteria oceniania:

metody kształcenia:

Semestr 5

Praca na repertuarze muzycznym różnych gatunków, dobranym pod kontem indywidualnych potrzeb poszerzania umiejętności.

Indywidualne i grupowe ćwiczenia i wprawki wokalne w różnych technikach.

Wspólna analiza różnych wykonań na wysokim poziomie wirtuozerii wokalnej.

Wykłady, dotyczące bieżącej problematyki.

Improwizacja w różnych stylach muzycznych.

Poszukiwania „własnego stylu” poprzez analizę własnych nagrań, zmiany interpretacji jednego utworu, doskonalenie indywidualnych walorów głosowych.

Zadania łączące elementy ekspresji i wokalistyki.

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach i aktywne realizowanie zadań.(dozwolone są dwie nieusprawiedliwione nieobecności studenta na zajęciach).

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na zajęciach z Emisji głosu w formie pokazu, oraz podczas innych publicznych prezentacji egzaminacyjnych angażujących studenta do działań wokalnych.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Chmielnik, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Julia Chmielnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Chmielnik, Anna Grabowska, Aldona Krasucka, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Julia Chmielnik, Anna Grabowska, Aldona Krasucka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Chmielnik, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Julia Chmielnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)