Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat specjalistyczny I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/WSpec1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat specjalistyczny I
Jednostka: Kierunek aktorstwo rok V
Grupy: Przedmioty A sem 9 rok V
Przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Warsztat ma na celu wdrożenie studentów do samodzielnej pracy nad tekstem roli.Umożliwia samodzielne opracowanie dla potrzeb małej formy scenicznej tekstów literackich.Umiejętność złozenia krótkiego scenariusza.

Pełny opis:

Samodzielna praca nad wyborem i opracowaniem tekstów literackich zarówno epickich jak i dramatycznuch pod kontem realizacji wyżej wymienionych w ramach warsztatu.Opracowanie formy realizacji powstałego scenariusza. Koncepcja ról i analiza konfliktów i zdarzeń dramatycznych występujących w powstałym na potrzeby warsztatu scenariuszu. Scisła współpraca z zespołem uczestniczącym w warsztacie jak i pedagogiem prowadzącym warsztat.

Literatura:

1. Linda Aronson "Scenariusz na miarę XXI wieku."

2.Maria Schejbal "Scenariusz" czyli jak opowiadać historię w teatrze

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- wiedzą co to jest scenariusz teatralny i filmowy K_W05

- wiedzą jak zaadoptować na potrzeby teatru fragment dzieł literackich wielu gatunków K_W06

- wiedzą co to jest opracowanie psychologiczne roli K_W08

-wiedzą na czym polega współpraca z pedagogiem-rezyserem przy tworzenia dzieła teatralnego K_W09

UMIEJĘTNOŚCI:

-umieja stworzyć kameralny scenariusz widowiska K_U01

-umieją w scenariuszu zbudować dramaturgię akcji K_U02

-umieją w ramach scenariusza twożyc pełnokrwistwe bogate emocjonalnie postaci K_U05

-umieją pracować nad formalnym opracowaniem scenariusza i postaci w nim występujących K_U08

-umieją w miarę potrzeby oderwać się od realizowanego scenariusza na potrzeby ,zadanej przez pedagoga prowadzącego, improwizacjiK_U11

KOMPETENCJE:

-Są chetni do współpracy zgrupą studencką i pedagogiem prowadzącym w celu stworzenia jednorodnego scenariusza K_K05

-Są otwarci na współpracę z pedagogiem w celu dokonywania korekt scenariusza K_K06

-Chętnie dostosowują się do ogólnej koncepcji scenariusza zasugerowanej przez pedagoga K_K08

- Chętnie współpracująz całą grupą w celu opracowania ostatecznego materiału do przeprowadzenia warsztatuK_K11

-

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Agnieszka Perzyna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Perzyna, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Agnieszka Perzyna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Anna Buczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Perzyna, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Agnieszka Perzyna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Chrapkiewicz
Prowadzący grup: Grzegorz Chrapkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie
Skrócony opis:

Warsztat teatralny oparty o złożone przes studentów scenariusze. Tearia i praktyka.

Pełny opis:

Praca nad wyborem materiału. Proza , dramat.Samodziellne opracowywanie przez studentów scenariusza-materiału stanowiącego podstwę prajtycznej strony warsztatu.Praca nad form aliteracką. Praca nad psychologicznym i formalnym wizerunkiem postaci scenicznych.Scisła współpraca z grupą i pedagogiem w celu stworzenia spójnej koncepcji scenariusza jako podstawy do działąń praktycznych.

Literatura:

W zależności od wybranego tematu. Literatura dotycząca opracowywanego dzieła i jego autora. Pomocniczo literatura z zakresu warsztatu pisania scenariuszy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)