Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat aktorski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/WA-R3-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat aktorski
Jednostka: Kierunek Aktorstwo (RIII)
Grupy: Przedmioty A sem 5 rok III
Przedmioty kierunkowe
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Zajęcia praktyczne w formie ćwiczeń. Przedmiot podstawowy.

Pełny opis:

Celem przedmiotu - wykształcenie umiejętności pracy (synchronizacji i koordynacji) w dużej grupie na scenie: analiza tekstu pod katem budowania postaci scenicznej; rozwinięcie środków artystycznych

Literatura:

Jarosław Jakubowski: Licheń-story; Prawda i inne dramaty ADiT, Warszawa 2017.

Efekty uczenia się:

Dostosowanie środków ekspresji aktorskiej do różnorodnych warunków scenicznych.

Działanie na rzecz zespołu; osiągnięcie porozumienia w sprawie wspólnego kierunku kreowania dzieła.

Dostosowanie środków artystycznych do nowych warunków scenicznych.

Wykształcenie umiejętności dokonania samooceny i formułowania celnych, krytycznych uwagi wobec innych osób.

Metody i kryteria oceniania:

Z uwagi na pandemię zajęcia w większej części odbywały się on line.

Studenci oceniani są z umiejętności analizy postaci i wdrażania odkrytych informacji w interpretację tekstu.

Przedmiot kończy się egzaminem w formie nagrania.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Majchrzak, Katarzyna Skarżanka, Bożena Suchocka-Kozakiewicz
Prowadzący grup: Krzysztof Majchrzak, Bożena Suchocka-Kozakiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA - dydaktyka - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)