Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Umiejętność pracy w zespole II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/UPwZ2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Umiejętność pracy w zespole II
Jednostka: Kierunek Aktorstwo rok II
Grupy: Przedmioty A sem 3 rok II
Przedmioty podstawowe
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 0.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

„ bez twojego ty, nie ma mojego ja”.

Peter Brook

siła partnera moją siłą,

zespołowość pierwszym krokiem w procesie kreacji,

skupienie i oddanie się na okolicznościach zewnętrznych / partner, akcja/,

zasadniczy dystans do zaimka osobowego „ja”.

szacunek dla pracy kolegów.

JA w MY, a nie JA i ONI

Pełny opis:

Szacunek dla partnerów i umiejętność jego okazywania.

Reakcja na problemy i trudności partnera w trakcie realizacji zadania (empatia twórcza).

Umiejętność prawidłowego przekazywania partnerom komunikatu o swoich potrzebach, uczuciach, chęciach, zastrzeżeniach w procesie pracy.

Kreatywność w pracy z partnerami w scenie / zadaniu.

Skupienie na realizacji powierzonych zadań.

Konstruktywne podejście do wspólnych celów, konsekwentne dążenie do realizacji wspólnego celu. Świadomość znaczenia wspólnej interpretacji w przekazie idei postawionego zadania

Umiejętność twórczej współpracy z partnerem lub wieloma partnerami (zadanie grupowe).

Odpowiedzialność za siebie i zadania wspólne, zdolność spojrzenia na powierzone zadanie indywidualne jako część zadania zespołowego i związana z tym odpowiedzialność za całość.

Zdolność wypracowywania kompromisów.

Obecność na zajęciach i przygotowanie do zajęć jako element szacunku do pracy Zespołu

Efekty uczenia się:

W pogłębionym stopniu zna i rozumie cechy aktora jako twórcy kultury KW_05

Działa na rzecz zespołu także pełniąc w nim wiodącą role, dąży do osiągnięcia porozumienia w sprawie wypracowanie wspólnego kierunku kreowania dzieła ; jest gotowy podjąć polemikę ze współtwórcami KU05

Skutecznie radzi sobie ze stresem w pracy zespołowej KK05

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Domalik, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-13 - 2017-05-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Andrzej Domalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Przybylski, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Marcin Przybylski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA - dydaktyka - pozytywny

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Przybylski, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Marcin Przybylski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA - dydaktyka - pozytywny

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Przybylski, Katarzyna Skarżanka, Maciej Wierzbicki
Prowadzący grup: Maciej Wierzbicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA - dydaktyka - pozytywny

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka, Maciej Wierzbicki
Prowadzący grup: Maciej Wierzbicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA - dydaktyka - pozytywny

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Sawicka, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - pozytywny
WA - dydaktyka - pozytywny

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Chrapkiewicz, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Grzegorz Chrapkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - pozytywny
WA ćwiczenia - pozytywny

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Marcin Perchuć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - pozytywny
WA ćwiczenia - pozytywny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)