Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Taniec współczesny II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/TW2-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Taniec współczesny II
Jednostka: Kierunek Aktorstwo rok III
Grupy: Przedmioty A sem 5 rok III
Przedmioty podstawowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.50 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Poszerzenie wiedzy w zakresie świadomości ciała, plastyki i dynamiki ruchu. Kształtowanie pamięci i wyobraźni ruchowej, koordynacji i ekspresji ruchu. Kształtowanie właściwej postawy ciała.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przekazać studentowi wiedzę z zakresu techniki tańca współczesnego, ekonomii ruchu oraz poprawić jego sprawność motoryczną. Student poznaje pracę z choreografią, uczy się zapamiętywać i odtwarzać sekwencje ruchowe, zachowując przy tym wytyczone jakości oraz wartość techniczną.

Student dostaje wiedzę o tym, jak dbać o kondycję swojego ciała. Uczy się poprawnego stylu treningu, który dzieli się na rozgrzewkę, ćwiczenia koordynacyjne i sprawnościowe, ćwiczenia z zakresu techniki tańca, oraz ćwiczenia uelastyczniające i rozluźniające.

Efekty uczenia się:

ma wiedzę z zakresu technicznych oraz artystycznych środków warsztatu tanecznego w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych KW06

posiada wiedzę na temat stylów tańca współczesnego, konwencji teatralnych; orientuje się w aktualnych trendach i dokonaniach wybitnych twórców teatru. KW10

Rozumie zależności pomiędzy teorią a praktyką w aktorstwie, a także pomiędzy inspiracją a kreacją twórczą i wykorzystuje tę wiedzę dla swojego dalszego rozwoju KW11

używa pełni potencjału twórczego wykorzystując uniwersalizm kreatywności we wszystkich sferach swego działania , jako indywidualność artystyczna kreuje i realizuje własne projekty twórcze KU01

działa na rzecz zespołu dążąc do osiągnięcia porozumienia w sprawie wypracowania wspólnego kierunku kreowania dzieła; jest gotowy podjąć polemikę ze współtwórcami KU05

stosuje techniki treningu ciała nie powodujące uszczerbku na zdrowiu KU07

rozumie i odczuwa potrzebę rozwoju i poszerzania własnej wiedzy, umiejętności i sprawności ; przekazuje ją i wykorzystuje w pracy zespołowej przy projektach artystycznych KK02

świadomie korzysta w pracy twórczej z zasobów własnej energii, intuicji, emocji i wyobraźni; umiejętnie zarządza nimi w pracy indywidualnej i zespołowej KK05

skutecznie radzi sobie ze stresem; KK_05

Metody i kryteria oceniania:

1.regularność pracy

2. prezentowana postawa podczas zajęć

3. podejmowany wysiłek w celu nabywania nowych umiejętności i sprawności

4. postępy w zakresie techniki tańca

5. postawa wobec grupy

Praktyki zawodowe:

1. praktyka somatyczna

2. praktyka techniczna

3. praca w parach i grupach

4. trening improwizacji

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Liwia Bargieł-Kiełbowicz, Szymon Osiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-13 - 2017-05-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Leszek Bzdyl, Szymon Osiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Liwia Bargieł-Kiełbowicz, Katarzyna Rzetelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Liwia Bargieł-Kiełbowicz, Izabela Chlewińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Liwia Bargieł-Kiełbowicz, Izabela Chlewińska, Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Liwia Bargieł-Kiełbowicz, Izabela Chlewińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Liwia Bargieł-Kiełbowicz, Izabela Chlewińska, Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Liwia Bargieł-Kiełbowicz, Izabela Chlewińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Liwia Bargieł-Kiełbowicz, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Liwia Bargieł-Kiełbowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA - dydaktyka - zaliczenie
Skrócony opis:

Poszerzenie wiedzy w zakresie świadomości ciała, plastyki i dynamiki ruchu. Kształtowanie pamięci i wyobraźni ruchowej, koordynacji i ekspresji ruchu. Kształtowanie właściwej postawy ciała.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przekazać studentowi wiedzę z zakresu techniki tańca współczesnego, ekonomii ruchu oraz poprawić jego sprawność motoryczną. Student poznaje pracę z choreografią, uczy się zapamiętywać i odtwarzać sekwencje ruchowe, zachowując przy tym wytyczone jakości oraz wartość techniczną.

Student dostaje wiedzę o tym, jak dbać o kondycję swojego ciała. Uczy się poprawnego stylu treningu, który dzieli się na rozgrzewkę, ćwiczenia koordynacyjne i sprawnościowe, ćwiczenia z zakresu techniki tańca, oraz ćwiczenia uelastyczniające i rozluźniające.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Liwia Bargieł-Kiełbowicz, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Liwia Bargieł-Kiełbowicz, Izabela Chlewińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie
Skrócony opis:

Poszerzenie wiedzy w zakresie świadomości ciała, plastyki i dynamiki ruchu. Kształtowanie pamięci i wyobraźni ruchowej, koordynacji i ekspresji ruchu. Kształtowanie właściwej postawy ciała.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przekazać studentowi wiedzę z zakresu techniki tańca współczesnego, ekonomii ruchu oraz poprawić jego sprawność motoryczną. Student poznaje pracę z choreografią, uczy się zapamiętywać i odtwarzać sekwencje ruchowe, zachowując przy tym wytyczone jakości oraz wartość techniczną.

Student dostaje wiedzę o tym, jak dbać o kondycję swojego ciała. Uczy się poprawnego stylu treningu, który dzieli się na rozgrzewkę, ćwiczenia koordynacyjne i sprawnościowe, ćwiczenia z zakresu techniki tańca, oraz ćwiczenia uelastyczniające i rozluźniające.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Liwia Bargieł-Kiełbowicz, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Liwia Bargieł-Kiełbowicz, Danych Brak, Ewelina Porczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Poszerzenie wiedzy w zakresie świadomości ciała, plastyki i dynamiki ruchu. Kształtowanie pamięci i wyobraźni ruchowej, koordynacji i ekspresji ruchu. Kształtowanie właściwej postawy ciała.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przekazać studentowi wiedzę z zakresu techniki tańca współczesnego, ekonomii ruchu oraz poprawić jego sprawność motoryczną. Student poznaje pracę z choreografią, uczy się zapamiętywać i odtwarzać sekwencje ruchowe, zachowując przy tym wytyczone jakości oraz wartość techniczną.

Student dostaje wiedzę o tym, jak dbać o kondycję swojego ciała. Uczy się poprawnego stylu treningu, który dzieli się na rozgrzewkę, ćwiczenia koordynacyjne i sprawnościowe, ćwiczenia z zakresu techniki tańca, oraz ćwiczenia uelastyczniające i rozluźniające.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Liwia Bargieł-Kiełbowicz, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Liwia Bargieł-Kiełbowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Liwia Bargieł-Kiełbowicz, Anna Pacocha-Margul
Prowadzący grup: Liwia Bargieł-Kiełbowicz, Anna Pacocha-Margul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)